MyOrweja inschrijven

Orweja site beveiligd?

De ORWEJA website is een beveiligde website.

Overigens is het zo dat inloggen via google of Facebook eveneens beveiligd is dus wordt aangeraden deze methode van inloggen te gebruiken.

 

Meedoen aan jachthondenproeven zonder lidmaatschap?

Eigenaren van honden die willen meedoen aan een jachthondenproef dienen of lid te zijn van de Jagersvereniging of van een bij de RvB aangesloten vereniging

Zie hiervoor artikel V.1 van het ARJP:

Het inschrijven en toelaten van honden op de jachthondenproeven

Artikel V.1

Eigenaren mogen inschrijven (voorwaarde)

Voor jachthondenproeven kan door hen, die in Nederland woonachtig zijn slechts worden ingeschreven indien zij lid zijn van een bij de RvB aangesloten vereniging en/of van de Jagersvereniging.

 

Verplicht inschrijven NHSB

 • Eigenaren van honden, woonachtig in Nederland, dienen honden met stamboom in te schrijven in het NHSB. Dit geldt ook voor geïmporteerde honden. Kennelclubs van andere landen kennen deze verplichting niet, dus Nederlandse eigenaren woonachtig in het buitenland zijn niet verplicht hun hond in te schrijven in een buitenlandse stamboekhouding en kunnen dus gewoon het NHSB behouden. Dit laatste geldt ook voor buitenlandse eigenaren met een in het NHSB geregistreerde hond.

 • Reglement:

  Voor veldwedstrijden, jachthondenproeven en OWT’s kunnen slechts honden worden ingeschreven:

  a. die op de dag van de inschrijving zijn ingeschreven in de Nederlandse stamboekhouding;
  b. waarvoor op de dag van de inschrijving de inschrijving in de Nederlandse stamboekhouding is aangevraagd en niet is geweigerd;
  c. die, indien de eigenaar in het buitenland woonachtig is, op de dag van de inschrijving zijn ingeschreven in een door de FCI erkende buitenlandse stamboekhouding.
  d. waarvoor op de dag van de inschrijving, indien de eigenaar in het buitenland woonachtig is, de inschrijving in een door de FCI erkende buitenlandse stamboekhouding is aangevraagd en niet is
  geweigerd. De eigenaar dient een schriftelijk bewijs van de aanvraag bij de inschrijving te overleggen.

Inschrijven via website….meer keuzemogelijkheden

Wanneer je bijvoorbeeld alleen wilt inschrijven voor MAP’s of voor jeugdveldwedstrijden is het een stuk handiger dit te doen via de Orweja site / kalendermenu. Je kan daar kiezen voor SJP, MAP etc en bij het veldwedstrijdonderdeel is een scroll menu met alle zoekopties.

Inschrijfgeld jachthondenproeven

De inschrijfgelden zijn m.i.v. 2019 verhoogd. Het maximaal tarief voor de SJP is €57,50, voor de MAP en PJP maximaal €70.

Organiserende instanties mogen naar eigen goeddunken kortingen geven op deze maximum tarieven.

Waar moet ik de privacyverklaring uploaden?

De privacy verklaring, die nodig is, wanneer de voorjager niet dezelfde persoon is als de eigenaar, dient te worden geüpload bij de documenten van de hond.  Dus samen met de stamboom en het registratiebewijs.

Lidmaatschap Jagersvereniging nog niet ontvangen?

Heb je je lidmaatschap van de Jagersvereniging nog niet ontvangen?

Log dan even in op de site van de Jagersvereniging en haal zelf je lidmaatschapskaart daar op. Vervolgens kan je deze uploaden in jouw profiel in MyOrweja.

Toestemmingsverklaring

De toestemmingsverklaring is alleen nodig indien de voorjager en eigenaar niet dezelfde persoon zijn. De eigenaar geeft bij inschrijving al aan kennis genomen te hebben van de Orweja privacy verklaring, de voorjager dient dit middels deze toestemmingsverklaring te doen.

De getekende toestemmingsverklaring dient in MyOrweja te worden geüpload samen met de stamboom en het eigendomsbewijs van de hond.

Toestemmingsverklaring

Kan ik met 2 SJP A diploma’s inschrijven voor een MAP B?

Het hebben van de twee vereiste SJP A diploma’s met voldoende punten verplicht je niet tot inschrijven voor een MAP A.

Inschrijving MAP omzetten van B naar A, kan dat?

Wanneer je je hebt ingeschreven voor een MAP B maar in de loop van dat seizoen mee zou kunnen doen aan een MAP A omdat je daarvoor inmiddels de benodigde diploma’s hebt behaald, dan is het de bedoeling dat je opnieuw inschrijft voor MAP A en daarna de inschrijving voor de MAP B annuleert.

Met andere woorden: de reeds gedane inschrijving kan NIET worden omgezet van B naar A.

Er kan tussendoor, op de proef zelf of achteraf NIETS meer worden gewijzigd. Een deelnemer kan op de dag zelf niet switchen of worden geswitcht van de MAP B- naar de A-proeven.

 

Inschrijving annuleren

ik heb me ingeschreven voor een proef of veldwedstrijd, maar kan helaas niet meedoen. Hoe kan ik dit annuleren?

in uw profiel in MyOrweja opent u onder het blad ‘Mijn inschrijvingen’ de inschrijving die u wilt annuleren. Bovenaan ziet u de mogelijkheid tot inschrijving aanpassen of annuleren. Dit laatste klikt u aan en de inschrijving is geannuleerd.

Mocht deze mogelijkheid niet meer worden aangegeven als u de inschrijving heeft geopend, dan betekent dat dat de betreffende organisatie u al heeft ingedeeld. In dat geval moet u de organisatie een mailtje sturen met het verzoek uw inschrijving alsnog te annuleren.

Gegevens inschrijving inpassen….hoe doe ik dat?

De gegevens bij gedane inschrijvingen wil ik aanpassen. Hoe doe ik dat eigenlijk?

Je zorgt eerst altijd dat de gegevens van jou zelf en jouw hond correct in jouw profiel staan. Als je hierin iets wijzigt, nadat je hebt ingeschreven, dan moet je iedere inschrijving vervolgens ook aanpassen.

Dit doe je als volgt:

In jouw profiel in MyOrweja kan je onder het tabblad Inschrijven bij ‘mijn inschrijvingen’ zien voor welke proeven of veldwedstrijden je jouw hond hebt ingeschreven. Wanneer je de gegevens wilt aanpassen, wijzig je deze eerst in jouw profiel bij de betreffende hond. Vervolgens klik je op de betreffende inschrijving (‘inschrijving bekijken’) en zie je bovenin de mogelijkheid tot ‘aanpassen’.

Je loopt alle stappen van de inschrijving opnieuw door en bij stap 4 selecteer je de betreffende hond en klik naast de naam op ‘kopieer’. Op deze manier worden de aangepaste gegevens vanuit het profiel hier ook gewijzigd. Je maakt de verdere stappen af en vinkt daarbij weer de documenten aan die mee moeten worden genomen tot en met de laatste stap. Wanneer je de hond hebt ingeschreven met onjuiste stamboom gegevens, wijzigt ook het inschrijfnummer (F-nummer) en schrijf je de hond als het ware opnieuw in. De stamboomgegevens zijn als enige namelijk uniek. Het is belangrijk in dit laatste geval de organisatie van de wijziging op de hoogte te brengen, zodat zij de juiste inschrijving hanteren bij accordering.

Als de mogelijkheid tot aanpassen niet wordt weergeven dan betekent dat meestal dat je al bent ingedeeld door de organisatie of dat de inschrijving gesloten is, je kan zelf niets meer aan de inschrijving wijzigen. Neem dan even contact op met de organisatie of het secretariaat Orweja.

 

Toelating MAP’s

Om toegelaten te kunnen worden tot de proeven voor het MAP B-diploma, moet de hond bij inschrijving tenminste twee B-diploma’s op een Standaard Jachthondenproef hebben behaald. Eén van deze B-diploma’s moet tenminste een score van 68 punten hebben. Òf de hond moet reeds in het bezit zijn van een MAP B-diploma.

Om toegelaten te kunnen worden tot de proeven voor het MAP A-diploma, moet de hond bij inschrijving tenminste twee A-diploma’s op een Standaard Jachthondenproef hebben behaald. Eén van deze A-diploma’s moet een score van tenminste 85 punten hebben. Òf de hond moet reeds in het bezit zijn van een MAP-A diploma.

Wanneer hieraan niet wordt voldaan wordt de inschrijving geblokkeerd.

Voorrang verlening als lid Jagersvereniging

Bij overinschrijving wordt tot de tiende dag na opening van de inschrijving jachthondenproeven voorrang verleend aan honden waarvan de eigenaar lid is van de Jagersvereniging in de Provincie waar de organiserende instantie is gevestigd. Daarna aan honden waarvan de eigenaar lid is van de Jagersvereniging in een andere Provincie of woonachtig is in het buitenland en in derde instantie aan honden waarvan de eigenaar lid is van een rasvereniging.
Rasverenigingen kunnen tot de dertigste dag na opening van de inschrijving voorrang verlenen aan honden waarvan de eigenaar lid is van die betreffende rasvereniging of combinatie van organiserende rasverenigingen. Overigens is de volgorde van inschrijving als ook de tijdige ontvangst van het inschrijfgeld op rekening van de organisatie bepalend.

Profiel MyOrweja

 • De gegevens zoals u die bij uw profiel invult komen precies zo terecht op diploma’s en in programmaboekjes. Wees consequent met hoofdletters en let op de spelling van namen.
 • Indien door foutieve gegevens er een strijdigheid ontstaat met het reglement, dan kan u van deelname worden uitgesloten. Dit komt nog al eens voor dat een hond uit het buitenland geen NHSB vermelding heeft, terwijl deze wel is overgeschreven. Het is voor een organisatie ondoenlijk elk detail uit het profiel te verifiëren bij de betreffende instanties.
 • Van een hond zonder stamboom mag de naam van de hond geen kennelnaam bevatten. ARJP Art. VI.2 lid 3. Meestal is dat dan alleen de roepnaam van de hond.
 • Bij de naam van de fokker moet een persoonsnaam worden ingevuld en niet de kennelnaam.
 • Indien bij een hond zonder stamboom de fokker en of de ouderdieren niet bekend zijn wordt hiervoor het woord “onbekend” ingevuld en niet n.v.t. bijvoorbeeld.
 • Onder “Mijn contacten” kunt u de gegevens invullen van de voorjager van uw hond, indien u deze niet zelf voorjaagt

Geannuleerd maar wil toch meedoen…..

Je hebt jouw inschrijving voor een proef of wedstrijd geannuleerd, maar je wilt bij nader inzien toch meedoen,

Neem in dat geval contact op met Orweja of met de organisatie zodat zij de inschrijving kunnen aanpassen. Dit kan je niet zelf doen nadat je hebt geannuleerd!

Je kan voor een proef of wedstrijd met een hond maar eenmaal inschrijven. Check voor de zekerheid in jouw profiel of de gedane inschrijving is aangepast.

Mijn partner is mede-eigenaar, geldt in dat geval mijn lidmaatschap van de Jagersvereniging?

Volgens het Kynologisch Reglement (KR) heeft een mede eigenaar geen enkele status en dat geldt derhalve ook voor het ARJP.

 • Art V.1 lid 2 ARJP: alleen de eigenaar kan een hond inschrijven voor deelname aan een jachthondenproef, gelet op het gestelde in het KR is dat dus niet de mede eigenaar.
 • Art V.1 lid 1 ARJP stelt dat slechts kan worden ingeschreven voor een jachthondenproef door hen die lid zijn van de jagersvereniging of een bij de RvB aangesloten vereniging, dit in combinatie met lid 2 geeft het antwoord op de vraag omtrent de rol van een mede eigenaar. De eigenaar moet dus lid zijn van de jagersvereniging.
 • Art. 2.1.c  en 2.1.g van het KR, huishoudelijk reglement bepalen de rol van eigenaar en mede eigenaar.

Het advies is dan ook: laat degene die lid is van de Jagersvereniging ook geregistreerd zijn als eigenaar van een hond en niet als mede eigenaar, zeker als dit binnen 1 gezin aan de orde is. Het is de eigenaar die inschrijft maar men mag iedere willekeurige voorjager aanstellen voor een bepaalde proef. dit voorkomt teleurstellingen bij het inschrijven voor proeven.

Het ras van mijn hond staat niet in het rassenoverzicht?

Het kan zijn dat uw hond niet genoemd staat in het rassenoverzicht in MyOrweja.

Alleen honden die staan vermeld in het aanhangsel Rassenoverzicht in de betreffende reglementen worden toegelaten c.q. kunnen meedoen aan de jachthondenproeven, veldwedstrijden en OWT’s.

Hieraan kan slechts een ras worden toegevoegd als door het land van oorsprong bij de FCI is aangevraagd dat voor de titel van Internationaal Schoonheidskampioen de hond moet hebben deelgenomen aan werkproeven.

 

Geüploade documenten zichtbaar maken

Handig is wanneer je documenten (stamboom, registratiebewijs,  pas Jagersvereniging en/of oude diploma’s van voor 2014) uploadt in jouw profiel dit te doen in .jpg format en niet als .pdf.

In .jpg format zie je gelijk welke documenten in jouw profiel staan zonder deze iedere keer te moeten openen. Dit is voor jezelf en zeker ook voor de organisaties overzichtelijker.

Bij inschrijving krijg je onder stap 5 de documenten in beeld die in jouw profiel staan. Je moet alleen nog even aanvinken welke documenten je bij de inschrijving wilt uploaden. Wanneer je dit niet doet, kan je niet verder met de inschrijving.

Dus: stamboom  en eigendomsbewijs aanvinken!!

 

Invoeren juiste gegevens erg belangrijk!

Bij het verwerken van de inschrijvingen door de organiserende instanties blijkt dat door eigenaren nogal eens verkeerde gegevens worden ingevuld. De eigenaar is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens, de organiserende instanties hebben slechts een controlerende en geen corrigerende taak!

Aan inschrijvers/ eigenaren dan ook het dringend verzoek de gegevens zoals die zijn ingevuld te controleren, deze mogelijkheid is er meerdere malen tijdens de inschrijving. Zorg dat bijvoorbeeld de gegevens van de hond gelijk zijn aan de gegevens die op de stamboom staan vermeld, let vooral op NHSB nummer en geboortedatum. Schrijf namen, adressen etc. aan het begin (net als in een zin) met een hoofdletter.

Wanneer u nadat u heeft deelgenomen aan een proef of veldwedstrijd de inschrijfgegevens aanpast, betekent dit dat de resultaten niet zichtbaar zijn in uw profiel m.a.w. de resultaten van bijvoorbeeld de KNJV proeven zijn niet zichtbaar bij inschrijving voor een MAP. De resultaten zijn dan gekoppeld aan de “oude” inschrijfgegevens. Achteraf wordt dit niet hersteld! Daarnaast stelt u er ongetwijfeld prijs op dat de gegevens van uw hond goed in het programmaboekje maar vooral op het diploma komen te staan!

Ik kan mijn lidmaatschap van de Jagersvereniging/rasvereniging niet opgeven bij inschrijving

Je bent je aan het inschrijven voor een jachthondenproef of veldwedstrijd en je krijgt niet in beeld waar je het lidmaatschap van de Jagersvereniging of rasvereniging moet invullen, terwijl je van beide wel lid bent. Bij inschrijving voor de jachthondenproeven wordt altijd om het lidmaatschap van de Jagersvereniging gevraagd, tenzij de proef wordt georganiseerd door een rasvereniging.

Voor de veldwedstrijden en OWT’s is het lidmaatschap van de Jagersvereiging niet verplicht en wordt er derhalve niet om gevraagd.

Hoe moet ik mijn documenten uploaden?

Wanneer je een account hebt aangemaakt in MyOrweja, dus je bent geregistreerd, kan je je inschrijven voor een jachthondenproef, veldwedstrijd of OWT.

De gegevens die je bij de eerste inschrijving invult en de documenten die je daarbij upload, worden tegelijkertijd in je profiel gezet, dit wordt een soort database voor je zelf. Als je je nu (opnieuw) inschrijft voor een andere jachthondenproef bijvoorbeeld worden deze in jouw profiel opgeslagen gegevens en de opgeslagen documenten gelijk zichtbaar.

Zorg dat je zowel de stamboom als het registratiedocument (eigendomsbewijs) upload! Zorg bij het uploaden van de diploma’s dat de voor- en achterkant wordt meegenomen. Zet geen onnodige documenten of foto’s in jouw profiel, dit neemt veel ruimte in op de server (!). Er is een grens aan de beschikbare ruimte.

 

Resumerend:

Alvorens ook maar ergens in te schrijven: zorg dat jouw gegevens in je profiel volledig en juist zijn en zorg  dat de benodigde documenten (stamboom, registratiebewijs en KNJV pas) zijn gescand. Daarna kan je overal inschrijven en worden deze gegevens automatisch overgenomen.

Hoe moet ik mijn inschrijfgeld betalen?

Zodra u zich heeft aangemeld voor een jachthondenproef, OWT of veldwedstrijd is dit zichtbaar in uw profiel onder “mijn inschrijvingen”.

Sommige organiserende instanties hebben direct bij inschrijving al aangegeven op welk rekeningnummer het inschrijfgeld kan worden overgemaakt (let op: vergeet daarbij niet het inschrijfnummer F-nummer te vermelden!).

Van andere organisatoren krijgt u pas bericht als u daadwerkelijk kunt deelnemen, wacht dit bericht dan rustig even af.

Proef/wedstrijd lijkt vol. Kan ik nog wel inschrijven?

Een aantal proeven en veldwedstrijden lijken vol te zijn en geven “0 beschikbaar” en bij inschrijving de melding “u staat op de reservelijst”. Toch kunt u op deze proef gewoon inschrijven en laat u zich niet weerhouden dit te doen. De voorrangsregeling voor de jachthondenproeven, reglementair vastgesteld, blijft van toepassing, wellicht valt u daaronder en kunt gewoon meedoen!

 1. Voor iedere jachthondenproef moet het maximum aantal toe te laten honden door de organiserende instantie worden vastgesteld. Dit aantal wordt op de vergunning vermeld.
 2. Bij overinschrijving wordt tot de dertigste dag na publicatie van de kalender jachthondenproeven voorrang verleend aan honden waarvan de eigenaar lid is van de organiserende instantie en vervolgens aan honden waarvan de eigenaar lid is van de Jagersvereniging. Overigens is de volgorde van binnenkomen van de inschrijfformulieren bepalend.
 3. Bij overinschrijving mogen honden als reserve in het programma worden vermeld. Zij mogen aan de jachthondenproef deelnemen indien en voor zover definitief ingeschreven honden bij aanvang van de proeven absent zijn. De volgorde waarin zij in het programma worden vermeld en de volgorde waarin zij bij absentie mogen deelnemen, wordt bepaald conform de in lid 2 vastgestelde voorrangsregeling.

In tegenstelling tot hetgeen in het AVR is beschreven is een gewogen loting  voor deelname aan de kampioenschapsveldwedstrijden toegestaan onder toeziend oog van het FTC, voorlopig voor een periode van twee jaar (besluit CJ dd 12-06-2013). Met name voor de apporteerveldwedstrijden is er behoefte aan selectie wat betreft deelname, waarbij een bepaald aantal honden mee zullen doen die bijvoorbeeld eerder minimaal de kwalificatie ZG behaald hebben. Daarnaast is de datum voor de apporteerwedstrijden op duiven- en/of eendentrek nog niet bekend en is het goed mogelijk dat veel inschrijvers uitvallen omdat de uiteindelijk datum hen niet uitkomt.

Van de organisatie ontvangt u na sluitingsdatum of eerder bericht of u kunt deelnemen en hoe u het inschrijfgeld kunt overmaken. Sommige organisaties hebben gelijk al aangegeven in de bevestigingsmail van aanmelding, hoe u het inschrijfgeld dient te voldoen. U kunt in uw profiel zien voor welke proeven u zich heeft aangemeld in het menu onder “Inschrijvingen”.

MyOrweja uitslagen

Wanneer kan ik de uitslagen zien op MyOrweja?

De uitslagen van jachthondenproeven, OWT’s en veldwedstrijden zijn zichtbaar nadat deze ter publicatie zijn aangeboden door de organiserende instantie c.q. rasvereniging.

Diploma’s en kwalificaties zichtbaar voor de organisaties?

Wanneer je jouw hond hebt ingeschreven voor een jachthondenproef of veldwedstrijd zijn de eerder behaalde diploma’s, OWT en veldwerk kwalificaties zichtbaar voor de organiserende instanties. Dit houdt in dat diploma’s niet meer hoeven te worden gescand.

Echter: dit geldt m.i.v. het seizoen 2013 (waarop MyOrweja in gebruik werd genomen) en – niet onbelangrijk – als er geen wijzigingen in het profiel zijn doorgevoerd wat betreft NHSB nummer oid na behalen van het diploma of kwalificatie. In dit laatste geval komen gegevens van de hond en behaalde kwalificaties niet meer overeen en zullen dan ook niet zichtbaar zijn voor de organiserende instanties. Je kan dit zelf controleren door in het profiel van je hond te kijken naar “Uitslagen proeven en wedstrijden van mijn honden”.

Het kan derhalve niet genoeg benadrukt wordt hoe belangrijk het is om van het begin af aan met de juiste gegevens de hond in te schrijven,

Wel of geen fysiek diploma bij de Jachthondenproeven?

Wanneer je je ‘s morgens bij de organisatie aanmeldt voor deelname aan een jachthondenproef, dien je op te geven voor welk diploma je die dag examen wil doen. Alleen de proeven die bij het gewenste diploma horen hoeven die dag te worden afgelegd. Zie Artikel A.18 van het Algemeen Reglement Jachthondenproeven.

Als je je hebt opgegeven voor het C diploma en de C proeven voldoende hebt doorlopen, ontvang je aan het eind van de dag het fysieke C diploma.

Als je je opgaf voor het B diploma en de C en B proeven voldoende hebt afgelegd, ontvang je aan het eind van de dag het fysieke B diploma.
Heb je echter de B proeven niet voldoende afgelegd maar de C proeven wel, dan ontvang je aan het eind van de geen fysiek C diploma. Uiteraard staat de C uitslag wel genoteerd in MyOrweja.

Hetzelfde geldt voor het A diploma. Als alle proeven (A t/m J) voldoende zijn afgelegd, ontvang je het fysieke A diploma. Als alleen de C en/of B proeven voldoende zijn afgelegd, ontvang je geen diploma. Ook hiervoor geldt dat de registratie van behaalde resultaten in MyOrweja gewoon zichtbaar is.

Kortom alle behaalde cijfers worden in MyOrweja bewaard

Mocht je geen fysiek diploma hebben behaald, maar toch graag iets ‘op papier hebben’ aan het eind van de dag, laat dan de uitslag in het Werkboekje zetten. In het werkboekje kunnen zowel de resultaten van veldwedstrijden, jachthondenproeven als OWT’s worden vermeld.

 

Uitslagen per hond zichtbaar?

Wist je dat je van iedere willekeurige hond de uitslagen kan bekijken in MyOrweja nadat je bent ingelogd?

Je kan deze mogelijkheid gebruiken in het Uitslagenmenu op het tabblad Inschrijven en vervolgens klikken op Hond zoeken. Hier kan je of de naam of het NHSB nummer van de betreffende hond invullen en alle uitslagen behaald op Orweja evenementen zijn zichtbaar.

MyOrweja inloggen

Inlogproblemen

Je heb een gebruikersnaam en wachtwoord aangemaakt op MyOrweja en je kunt niet meer inloggen? Waarschijnlijk gebruikt de PC waarop je werkt een verouderde browser (dit is een computerprogramma om webpagina’s te bekijken). Installeer op je PC gratis Google Chrome en stel dit in als je standaard browser, daarna heb je geen inlogproblemen meer.

Orweja site beveiligd?

De ORWEJA website is een beveiligde website.

Overigens is het zo dat inloggen via google of Facebook eveneens beveiligd is dus wordt aangeraden deze methode van inloggen te gebruiken.

 

Wachtwoord vergeten

Ik ben mijn wachtwoord vergeten, wat nu?

Op het inlogscherm heb je de mogelijkheid je wachtwoord opnieuw op te vragen, klik op Wachtwoord vergeten? vraag het opnieuw aan

Inlognaam vergeten

Ik ben mijn inlognaam vergeten, wat nu te doen?

Je bent jouw inlognaam vergeten, stuur even een e-mail naar ORWEJA, jouw inlognaam wordt je per omgaande toegestuurd.

Regelgeving jachthondenproeven

Wat zijn de kosten voor de organisatie?

De afdracht aan Orweja voor de jachthondenproeven, de OWT’s en veldwedstrijden bedraagt € 5,50 per aangevraagde hond.

De keurmeestersvergoeding bedraagt € 90.

Het inschrijfgeld voor deelname aan een SJP bedraagt in niet meer dan € 57,50 per hond, voor de MAP en PJP € 70. Organisaties zijn vrij om, naar eigen goeddunken, reducties toe te passen.

Voor de veldwedstrijden en OWT’s is geen maximum inschrijfgeld afgesproken.

Meedoen aan jachthondenproeven zonder lidmaatschap?

Eigenaren van honden die willen meedoen aan een jachthondenproef dienen of lid te zijn van de Jagersvereniging of van een bij de RvB aangesloten vereniging

Zie hiervoor artikel V.1 van het ARJP:

Het inschrijven en toelaten van honden op de jachthondenproeven

Artikel V.1

Eigenaren mogen inschrijven (voorwaarde)

Voor jachthondenproeven kan door hen, die in Nederland woonachtig zijn slechts worden ingeschreven indien zij lid zijn van een bij de RvB aangesloten vereniging en/of van de Jagersvereniging.

 

Wel of geen fysiek diploma bij de Jachthondenproeven?

Wanneer je je ‘s morgens bij de organisatie aanmeldt voor deelname aan een jachthondenproef, dien je op te geven voor welk diploma je die dag examen wil doen. Alleen de proeven die bij het gewenste diploma horen hoeven die dag te worden afgelegd. Zie Artikel A.18 van het Algemeen Reglement Jachthondenproeven.

Als je je hebt opgegeven voor het C diploma en de C proeven voldoende hebt doorlopen, ontvang je aan het eind van de dag het fysieke C diploma.

Als je je opgaf voor het B diploma en de C en B proeven voldoende hebt afgelegd, ontvang je aan het eind van de dag het fysieke B diploma.
Heb je echter de B proeven niet voldoende afgelegd maar de C proeven wel, dan ontvang je aan het eind van de geen fysiek C diploma. Uiteraard staat de C uitslag wel genoteerd in MyOrweja.

Hetzelfde geldt voor het A diploma. Als alle proeven (A t/m J) voldoende zijn afgelegd, ontvang je het fysieke A diploma. Als alleen de C en/of B proeven voldoende zijn afgelegd, ontvang je geen diploma. Ook hiervoor geldt dat de registratie van behaalde resultaten in MyOrweja gewoon zichtbaar is.

Kortom alle behaalde cijfers worden in MyOrweja bewaard

Mocht je geen fysiek diploma hebben behaald, maar toch graag iets ‘op papier hebben’ aan het eind van de dag, laat dan de uitslag in het Werkboekje zetten. In het werkboekje kunnen zowel de resultaten van veldwedstrijden, jachthondenproeven als OWT’s worden vermeld.

 

Toestemmingsverklaring

De toestemmingsverklaring is alleen nodig indien de voorjager en eigenaar niet dezelfde persoon zijn. De eigenaar geeft bij inschrijving al aan kennis genomen te hebben van de Orweja privacy verklaring, de voorjager dient dit middels deze toestemmingsverklaring te doen.

De getekende toestemmingsverklaring dient in MyOrweja te worden geüpload samen met de stamboom en het eigendomsbewijs van de hond.

Toestemmingsverklaring

Kan ik met 2 SJP A diploma’s inschrijven voor een MAP B?

Het hebben van de twee vereiste SJP A diploma’s met voldoende punten verplicht je niet tot inschrijven voor een MAP A.

Inschrijving MAP omzetten van B naar A, kan dat?

Wanneer je je hebt ingeschreven voor een MAP B maar in de loop van dat seizoen mee zou kunnen doen aan een MAP A omdat je daarvoor inmiddels de benodigde diploma’s hebt behaald, dan is het de bedoeling dat je opnieuw inschrijft voor MAP A en daarna de inschrijving voor de MAP B annuleert.

Met andere woorden: de reeds gedane inschrijving kan NIET worden omgezet van B naar A.

Er kan tussendoor, op de proef zelf of achteraf NIETS meer worden gewijzigd. Een deelnemer kan op de dag zelf niet switchen of worden geswitcht van de MAP B- naar de A-proeven.

 

Is een koelvest toegestaan tijdens het afleggen van een proef?


Hondenvesten (koelvest, warmte vest of bijv. signaal vest) zijn niet toegestaan tijdens het afleggen van een proef.

Toelating MAP’s

Om toegelaten te kunnen worden tot de proeven voor het MAP B-diploma, moet de hond bij inschrijving tenminste twee B-diploma’s op een Standaard Jachthondenproef hebben behaald. Eén van deze B-diploma’s moet tenminste een score van 68 punten hebben. Òf de hond moet reeds in het bezit zijn van een MAP B-diploma.

Om toegelaten te kunnen worden tot de proeven voor het MAP A-diploma, moet de hond bij inschrijving tenminste twee A-diploma’s op een Standaard Jachthondenproef hebben behaald. Eén van deze A-diploma’s moet een score van tenminste 85 punten hebben. Òf de hond moet reeds in het bezit zijn van een MAP-A diploma.

Wanneer hieraan niet wordt voldaan wordt de inschrijving geblokkeerd.

Voorrang verlening als lid Jagersvereniging

Bij overinschrijving wordt tot de tiende dag na opening van de inschrijving jachthondenproeven voorrang verleend aan honden waarvan de eigenaar lid is van de Jagersvereniging in de Provincie waar de organiserende instantie is gevestigd. Daarna aan honden waarvan de eigenaar lid is van de Jagersvereniging in een andere Provincie of woonachtig is in het buitenland en in derde instantie aan honden waarvan de eigenaar lid is van een rasvereniging.
Rasverenigingen kunnen tot de dertigste dag na opening van de inschrijving voorrang verlenen aan honden waarvan de eigenaar lid is van die betreffende rasvereniging of combinatie van organiserende rasverenigingen. Overigens is de volgorde van inschrijving als ook de tijdige ontvangst van het inschrijfgeld op rekening van de organisatie bepalend.

Sluiting inschrijving proeven

De sluiting van de inschrijvingen wordt door de organiserende instantie vastgesteld. De inschrijving moet minimaal veertien dagen voor de datum waarop de jachthondenproef zal plaatsvinden, worden gesloten.

Mogen honden met een gecoupeerde staart deelnemen aan wedstrijden?

Met ingang van 01-01-2024 mogen gecoupeerde honden niet meer deelnemen aan tentoonstellingen, wedstrijden en proeven.

2021-57_FCI_Circulaire_Couperen

Inwerkingtreding Wet aanpak dierenmishandeling

Memorie van toelichting

 

Jachthondenproef aangevraagd….hoe nu verder?

Je hebt als organisator een jachthondenproef aangevraagd, hoe gaat dat nu verder?

Jachthondenproeven moeten jaarlijks voor 1 april via MyOrweja worden aangevraagd, daarbij dienen de uitgenodigde keurmeesters te worden aangevinkt en het aantal honden dat je wilt laten deelnemen. Vergeet niet bij de MAP’s en de PJP’s onderscheid te maken tussen inschrijving voor A of B, dit kan je aangeven onder ‘Onderdeel’.

Halverwege april vergadert de CJP, stelt de kalender vast en wijst de gedelegeerden aan. Vervolgens worden de proeven in MyOrweja goedgekeurd en is de kalender openbaar. De datum van opening inschrijving wordt in de kalender vermeld.

Deelname aan MAP B met 1 SJP A en B diploma?

Dit is inderdaad toegestaan als maar voldaan wordt aan de eis dat een van de beide diploma’s een score heeft van minimaal 68 punten. Voor het SJP A diploma gaat het dan uiteraard uitsluitend om de punten die behaald zijn op de onderdelen A t/m H.

 

Halsband, tuigje of hesje toegestaan?

Jachthondenproeven

Bij de apporteerproeven zoals beschreven in het ARJP wordt gesteld dat een hond zonder halsband los wordt voorgejaagd. Los voorjagen wil zeggen dat een hond dan ook niets om of aan mag hebben dus ook geen tuigje of hesje of anderszins een voorwerp waarmee de hond geconditioneerd kan zijn op gewenst gedrag.

 

Veldwedstrijden

Honden mogen terwijl zij worden voorgejaagd geen halsbanden dragen die kennelijk zijn bedoeld om daarmee het gedrag van de hond oneigenlijk te beïnvloeden, zulks ter beoordeling van de keurmeester. Tijdens het voorjagen mag de voorjager geen stok of iets dergelijks bij zich dragen. Het dragen van een tuigje of hesje is evenmin toegestaan.

Op alle in het supplement voor retrievers gereglementeerde wedstrijden in Nederland mag, tenzij vooraf vanwege de organiserende instantie anders is bepaald, aangelijnd voorjagen worden toegestaan met uitzondering van die veldwedstrijden waarvoor het beschermheerschap van de F.C.I. is aangevraagd en die daardoor de status van “Internationale kampioenschapsveldwedstrijd” genieten.

 

OWT’s

Op OWT’s worden de honden onaangelijnd voorgejaagd.

Mag ik met een stamboomloze hond meedoen aan ORWEJA evenementen?

Honden die niet zijn opgenomen in een door de FCI erkend hondenstamboek mogen uitsluitend worden toegelaten op jachthondenproeven georganiseerd door de jagersvereniging, ARJP Art. A.4 lid 2 en Art B.4 lid 2. Op proeven georganiseerd door rasverenigingen mogen deze honden niet worden ingeschreven.

Met een stamboomloze hond kunt u alleen meedoen aan jachthondenproeven op C en B niveau, echter niet aan de proeven I en J van de SJP, daarmee is het onmogelijk om mee te doen aan een MAP en PJP op A-niveau. Op B-niveau mag een hond zonder stamboom dus wel meedoen aan een MAP en PJP.

Bij het inschrijven in MyOrweja vult u onder stap 5 het nummer in van het dierenpaspoort. Je scant het blad van het dierenpaspoort waarop de naam van de eigenaar staat en het blad waarop het registratienummer staat. Beide vink je aan om verder te kunnen met de inschrijving.

Stamboomloze honden mogen niet meedoen aan OWT’s en veldwedstrijden.

Mijn partner is mede-eigenaar, geldt in dat geval mijn lidmaatschap van de Jagersvereniging?

Volgens het Kynologisch Reglement (KR) heeft een mede eigenaar geen enkele status en dat geldt derhalve ook voor het ARJP.

 • Art V.1 lid 2 ARJP: alleen de eigenaar kan een hond inschrijven voor deelname aan een jachthondenproef, gelet op het gestelde in het KR is dat dus niet de mede eigenaar.
 • Art V.1 lid 1 ARJP stelt dat slechts kan worden ingeschreven voor een jachthondenproef door hen die lid zijn van de jagersvereniging of een bij de RvB aangesloten vereniging, dit in combinatie met lid 2 geeft het antwoord op de vraag omtrent de rol van een mede eigenaar. De eigenaar moet dus lid zijn van de jagersvereniging.
 • Art. 2.1.c  en 2.1.g van het KR, huishoudelijk reglement bepalen de rol van eigenaar en mede eigenaar.

Het advies is dan ook: laat degene die lid is van de Jagersvereniging ook geregistreerd zijn als eigenaar van een hond en niet als mede eigenaar, zeker als dit binnen 1 gezin aan de orde is. Het is de eigenaar die inschrijft maar men mag iedere willekeurige voorjager aanstellen voor een bepaalde proef. dit voorkomt teleurstellingen bij het inschrijven voor proeven.

Het ras van mijn hond staat niet in het rassenoverzicht?

Het kan zijn dat uw hond niet genoemd staat in het rassenoverzicht in MyOrweja.

Alleen honden die staan vermeld in het aanhangsel Rassenoverzicht in de betreffende reglementen worden toegelaten c.q. kunnen meedoen aan de jachthondenproeven, veldwedstrijden en OWT’s.

Hieraan kan slechts een ras worden toegevoegd als door het land van oorsprong bij de FCI is aangevraagd dat voor de titel van Internationaal Schoonheidskampioen de hond moet hebben deelgenomen aan werkproeven.

 

Mogen gecastreerde jachthonden deelnemen?

Jachthondenproeven

In het ARJP leest u: “ Reuen die niet in het bezit zijn van twee normale testikels die volledig in het scrotum zijn ingedaald, mogen worden geweigerd op jachthondenproeven, georganiseerd door rasverenigingen of combinaties van rasverenigingen”.

Dit wil zeggen dat de jachthondenproeven die door de Jagersvereniging worden georganiseerd honden zonder testikels zullen toelaten, maar dat de rasverenigingen deze honden mogen weigeren (ze hoeven het niet te doen). Rasverenigingen dienen dit voorafgaand aan de opening van de inschrijvingen kenbaar te maken

Veldwedstrijden en OWT’s

Cryptorchide, monorchide en gecastreerde reuen mogen niet voor veldwedstrijden en OWT’s worden ingeschreven.

Mogen honden die gekocht zijn in het buitenland deelnemen aan wedstrijden in Nederland?

Wanneer men in Nederland woont en in het buitenland een hond met stamboom heeft gekocht, dient deze hond ingeschreven te worden in het Nederlands Stamboek (NHSB).

Voor het overschrijven heeft men de stamboom nodig uit het land van herkomst en een Export Pedigree. Beide documenten dienen aangeboden te worden aan de Raad van Beheer (RvB) die dan zorg draagt voor inschrijving in het Nederlands stamboek.

Zolang deze inschrijving niet is gerealiseerd dient men aan te tonen dat men hiertoe pogingen heeft ondernomen om zich in te kunnen schrijven voor jachthondenproeven, OWT’s en veldwedstrijden (kopieën brieven aan RvB etc)

 

Verkrijgbare artikelen

Hoe bestel ik een werkboekje?

In het nieuwe ORWEJA werkboekje bestaat de mogelijkheid alle resultaten van jachthondenproeven, OWT’s en veldwedstrijden van uw hond gedurende zeer lange tijd te noteren.

Bij veldwedstrijden is het gebruik van het werkboekje verplicht. Het betreft dus één boekje waarin de mogelijkheid bestaat resultaten van zowel veldwedstrijden, OWT’s als jachthondenproeven bij te houden. Dit werkboekje is geldig zowel in Nederland als in het buitenland. Het werkboekje is te verkrijgen door € 12,50 (let op: € 14 voor verzending naar buitenland) over te maken op rekeningnummer NL26ABNA0435597507 op naam van Commissie Jachthonden. Vergeet vooral niet uw adres bij de overschrijving te vermelden! Het werkboekje wordt u dan zo spoedig mogelijk toegezonden.

Wat heb ik nodig om in te schrijven in de gebruikshondenklas?

Voor het inschrijven in de gebruikshondenklas op een tentoonstelling heeft u een gebruikshondenverklaring nodig, welke u kunt aanvragen bij de Raad van Beheer. De Raad van Beheer zal u vragen om een ORWEJA-kwalificatiekaart, waarmee u kunt aantonen dat uw hond een kwalificatie op een veldwedstrijd in Nederland heeft behaald.

Deze kaarten worden op aanvraag van de eigenaar verstrekt. Dit geldt voor kwalificaties behaald op kampioenschapsveldwedstrijden, novice- en jeugdveldwedstrijden in Nederland. U kunt een ORWEJA-kwalificatiekaart per e-mail aanvragen bij ORWEJA onder vermelding van naam hond, NSHB en chipnummer, behaalde kwalificatie (incl. datum en plaats) en naam keurmeester. U dient gelijktijdig €5 over te maken op rekeningnummer NL26ABNA0435597507 tnv Commissie Jachthonden. De kwalificatiekaart wordt u dan per omgaande toegestuurd.

Hoe kom ik aan een ORWEJA badge?

Het logo van ORWEJA is te koop in de vorm van een badge. Deze badge is te verkrijgen door € 5,00 over te maken op rekeningnummer NL26ABNA0435597507 op naam van Commissie Jachthonden. De badge wordt u dan zo spoedig mogelijk toegezonden.

Titels

Hoe kom ik in aanmerking voor de titel Veldwedstrijdkampioen met jaartal?

De titel Veldwedstrijdkampioen met jaartal wordt toegekend aan de hond die in de betrokken periode van twaalf maanden, te rekenen van en met 1 maart van het betreffende kalenderjaar tot 1 maart van het daarop volgende kalenderjaar, in zijn categorie of indien de categorie is verdeeld in rubrieken, in zijn rubriek op in Nederland gehouden kampioenschapsveldwedstrijden de beste resultaten heeft behaald volgens een in het betreffend supplement opgenomen reglement, mits de hond ten tijde van de laatste wedstrijd de leeftijd van twee jaar heeft bereikt.

Deze titel wordt op verzoek van het FTC toegekend door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

Hoe kom ik in aanmerking voor de Dianaprijs?

De ‘Dianaprijs’ wordt door de C.J. toegekend aan de hond, waaraan op een nationale of internationale kampioenschapsveldwedstrijd  geldend voor de betreffende rubriek zoals beschreven in de diverse supplementen in Nederland een CACT of RCACT is toegekend en die tevens op een tentoonstelling of kampioenschapsclubmatch als bedoeld in hoofdstuk IV van het Kynologisch Reglement op een leeftijd van tenminste vijftien maanden de kwalificatie “uitmuntend” heeft behaald.

Deze titel kan per e-mail worden aangevraagd bij ORWEJA in overleg van de gevraagde kwalificaties en een digitale foto van de hond.

Hoe vraag ik de titel (Int en/of Ned) Werkkampioen aan?

Wanneer u meent dat uw hond in aanmerking komt voor de titel Internationaal en/of Nederlandse Werkkampioen stuurt u dan per e-mail een verzoek met de daarbij behorende documenten naar ORWEJA

Na controle van de meegezonden documenten wordt uw verzoek per omgaande doorgestuurd naar de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, die vervolgens zorgt dat dit bij de FCI terecht komt, wanneer het een Int.Werkkampioenschap betreft.

Kijkt u op de site van de FCI  om de files voor deze regelgeving te uploaden.

MyOrweja registreren

Orweja site beveiligd?

De ORWEJA website is een beveiligde website.

Overigens is het zo dat inloggen via google of Facebook eveneens beveiligd is dus wordt aangeraden deze methode van inloggen te gebruiken.

 

Gegevens inschrijving inpassen….hoe doe ik dat?

De gegevens bij gedane inschrijvingen wil ik aanpassen. Hoe doe ik dat eigenlijk?

Je zorgt eerst altijd dat de gegevens van jou zelf en jouw hond correct in jouw profiel staan. Als je hierin iets wijzigt, nadat je hebt ingeschreven, dan moet je iedere inschrijving vervolgens ook aanpassen.

Dit doe je als volgt:

In jouw profiel in MyOrweja kan je onder het tabblad Inschrijven bij ‘mijn inschrijvingen’ zien voor welke proeven of veldwedstrijden je jouw hond hebt ingeschreven. Wanneer je de gegevens wilt aanpassen, wijzig je deze eerst in jouw profiel bij de betreffende hond. Vervolgens klik je op de betreffende inschrijving (‘inschrijving bekijken’) en zie je bovenin de mogelijkheid tot ‘aanpassen’.

Je loopt alle stappen van de inschrijving opnieuw door en bij stap 4 selecteer je de betreffende hond en klik naast de naam op ‘kopieer’. Op deze manier worden de aangepaste gegevens vanuit het profiel hier ook gewijzigd. Je maakt de verdere stappen af en vinkt daarbij weer de documenten aan die mee moeten worden genomen tot en met de laatste stap. Wanneer je de hond hebt ingeschreven met onjuiste stamboom gegevens, wijzigt ook het inschrijfnummer (F-nummer) en schrijf je de hond als het ware opnieuw in. De stamboomgegevens zijn als enige namelijk uniek. Het is belangrijk in dit laatste geval de organisatie van de wijziging op de hoogte te brengen, zodat zij de juiste inschrijving hanteren bij accordering.

Als de mogelijkheid tot aanpassen niet wordt weergeven dan betekent dat meestal dat je al bent ingedeeld door de organisatie of dat de inschrijving gesloten is, je kan zelf niets meer aan de inschrijving wijzigen. Neem dan even contact op met de organisatie of het secretariaat Orweja.

 

Toestemmingsverklaring

De toestemmingsverklaring is alleen nodig indien de voorjager en eigenaar niet dezelfde persoon zijn. De eigenaar geeft bij inschrijving al aan kennis genomen te hebben van de Orweja privacy verklaring, de voorjager dient dit middels deze toestemmingsverklaring te doen.

De getekende toestemmingsverklaring dient in MyOrweja te worden geüpload samen met de stamboom en het eigendomsbewijs van de hond.

Toestemmingsverklaring

MyOrweja organisatoren

Jachthondenproef aangevraagd….hoe nu verder?

Je hebt als organisator een jachthondenproef aangevraagd, hoe gaat dat nu verder?

Jachthondenproeven moeten jaarlijks voor 1 april via MyOrweja worden aangevraagd, daarbij dienen de uitgenodigde keurmeesters te worden aangevinkt en het aantal honden dat je wilt laten deelnemen. Vergeet niet bij de MAP’s en de PJP’s onderscheid te maken tussen inschrijving voor A of B, dit kan je aangeven onder ‘Onderdeel’.

Halverwege april vergadert de CJP, stelt de kalender vast en wijst de gedelegeerden aan. Vervolgens worden de proeven in MyOrweja goedgekeurd en is de kalender openbaar. De datum van opening inschrijving wordt in de kalender vermeld.

Wat zijn de kosten voor de organisatie?

De afdracht aan Orweja voor de jachthondenproeven, de OWT’s en veldwedstrijden bedraagt € 5,50 per aangevraagde hond.

De keurmeestersvergoeding bedraagt € 90.

Het inschrijfgeld voor deelname aan een SJP bedraagt in niet meer dan € 57,50 per hond, voor de MAP en PJP € 70. Organisaties zijn vrij om, naar eigen goeddunken, reducties toe te passen.

Voor de veldwedstrijden en OWT’s is geen maximum inschrijfgeld afgesproken.

Regelgeving algemeen

Wat heb ik nodig om in te schrijven in de gebruikshondenklas?

Voor het inschrijven in de gebruikshondenklas op een tentoonstelling heeft u een gebruikshondenverklaring nodig, welke u kunt aanvragen bij de Raad van Beheer. De Raad van Beheer zal u vragen om een ORWEJA-kwalificatiekaart, waarmee u kunt aantonen dat uw hond een kwalificatie op een veldwedstrijd in Nederland heeft behaald.

Deze kaarten worden op aanvraag van de eigenaar verstrekt. Dit geldt voor kwalificaties behaald op kampioenschapsveldwedstrijden, novice- en jeugdveldwedstrijden in Nederland. U kunt een ORWEJA-kwalificatiekaart per e-mail aanvragen bij ORWEJA onder vermelding van naam hond, NSHB en chipnummer, behaalde kwalificatie (incl. datum en plaats) en naam keurmeester. U dient gelijktijdig €5 over te maken op rekeningnummer NL26ABNA0435597507 tnv Commissie Jachthonden. De kwalificatiekaart wordt u dan per omgaande toegestuurd.

Mogen honden met een gecoupeerde staart deelnemen aan wedstrijden?

Met ingang van 01-01-2024 mogen gecoupeerde honden niet meer deelnemen aan tentoonstellingen, wedstrijden en proeven.

2021-57_FCI_Circulaire_Couperen

Inwerkingtreding Wet aanpak dierenmishandeling

Memorie van toelichting

 

Mogen honden die gekocht zijn in het buitenland deelnemen aan wedstrijden in Nederland?

Wanneer men in Nederland woont en in het buitenland een hond met stamboom heeft gekocht, dient deze hond ingeschreven te worden in het Nederlands Stamboek (NHSB).

Voor het overschrijven heeft men de stamboom nodig uit het land van herkomst en een Export Pedigree. Beide documenten dienen aangeboden te worden aan de Raad van Beheer (RvB) die dan zorg draagt voor inschrijving in het Nederlands stamboek.

Zolang deze inschrijving niet is gerealiseerd dient men aan te tonen dat men hiertoe pogingen heeft ondernomen om zich in te kunnen schrijven voor jachthondenproeven, OWT’s en veldwedstrijden (kopieën brieven aan RvB etc)

 

Mogen gecastreerde jachthonden deelnemen?

Jachthondenproeven

In het ARJP leest u: “ Reuen die niet in het bezit zijn van twee normale testikels die volledig in het scrotum zijn ingedaald, mogen worden geweigerd op jachthondenproeven, georganiseerd door rasverenigingen of combinaties van rasverenigingen”.

Dit wil zeggen dat de jachthondenproeven die door de Jagersvereniging worden georganiseerd honden zonder testikels zullen toelaten, maar dat de rasverenigingen deze honden mogen weigeren (ze hoeven het niet te doen). Rasverenigingen dienen dit voorafgaand aan de opening van de inschrijvingen kenbaar te maken

Veldwedstrijden en OWT’s

Cryptorchide, monorchide en gecastreerde reuen mogen niet voor veldwedstrijden en OWT’s worden ingeschreven.

Het ras van mijn hond staat niet in het rassenoverzicht?

Het kan zijn dat uw hond niet genoemd staat in het rassenoverzicht in MyOrweja.

Alleen honden die staan vermeld in het aanhangsel Rassenoverzicht in de betreffende reglementen worden toegelaten c.q. kunnen meedoen aan de jachthondenproeven, veldwedstrijden en OWT’s.

Hieraan kan slechts een ras worden toegevoegd als door het land van oorsprong bij de FCI is aangevraagd dat voor de titel van Internationaal Schoonheidskampioen de hond moet hebben deelgenomen aan werkproeven.

 

Mag ik met een stamboomloze hond meedoen aan ORWEJA evenementen?

Honden die niet zijn opgenomen in een door de FCI erkend hondenstamboek mogen uitsluitend worden toegelaten op jachthondenproeven georganiseerd door de jagersvereniging, ARJP Art. A.4 lid 2 en Art B.4 lid 2. Op proeven georganiseerd door rasverenigingen mogen deze honden niet worden ingeschreven.

Met een stamboomloze hond kunt u alleen meedoen aan jachthondenproeven op C en B niveau, echter niet aan de proeven I en J van de SJP, daarmee is het onmogelijk om mee te doen aan een MAP en PJP op A-niveau. Op B-niveau mag een hond zonder stamboom dus wel meedoen aan een MAP en PJP.

Bij het inschrijven in MyOrweja vult u onder stap 5 het nummer in van het dierenpaspoort. Je scant het blad van het dierenpaspoort waarop de naam van de eigenaar staat en het blad waarop het registratienummer staat. Beide vink je aan om verder te kunnen met de inschrijving.

Stamboomloze honden mogen niet meedoen aan OWT’s en veldwedstrijden.

Halsband, tuigje of hesje toegestaan?

Jachthondenproeven

Bij de apporteerproeven zoals beschreven in het ARJP wordt gesteld dat een hond zonder halsband los wordt voorgejaagd. Los voorjagen wil zeggen dat een hond dan ook niets om of aan mag hebben dus ook geen tuigje of hesje of anderszins een voorwerp waarmee de hond geconditioneerd kan zijn op gewenst gedrag.

 

Veldwedstrijden

Honden mogen terwijl zij worden voorgejaagd geen halsbanden dragen die kennelijk zijn bedoeld om daarmee het gedrag van de hond oneigenlijk te beïnvloeden, zulks ter beoordeling van de keurmeester. Tijdens het voorjagen mag de voorjager geen stok of iets dergelijks bij zich dragen. Het dragen van een tuigje of hesje is evenmin toegestaan.

Op alle in het supplement voor retrievers gereglementeerde wedstrijden in Nederland mag, tenzij vooraf vanwege de organiserende instantie anders is bepaald, aangelijnd voorjagen worden toegestaan met uitzondering van die veldwedstrijden waarvoor het beschermheerschap van de F.C.I. is aangevraagd en die daardoor de status van “Internationale kampioenschapsveldwedstrijd” genieten.

 

OWT’s

Op OWT’s worden de honden onaangelijnd voorgejaagd.

Iets veranderen qua regelgeving….hoe pak ik dat aan?

Wil je als eigenaar/voorjager of als groep reglementair iets veranderen m.b.t. de veldwedstrijden of OWT’s neem dan contact op met de rasvereniging waarvan je lid bent en doe een voorstel tot aanpassing. Wanneer de rasvereniging jouw voorstel overneemt, kan dit worden ingebracht bij de Jachthondenwedstrijd Raad (JWR). Iedere veldwedstrijd organiserende rasvereniging (VWOV) heeft een vertegenwoordiging binnen deze commissie. Deze commissie kan bijvoorbeeld voorstellen doen tot aanpassen van het Algemeen Veldwedstrijd Reglement en het Orweja Workingtest Reglement.

Voor de jachthondenproeven geldt hetzelfde alleen moet je dan contact opnemen met de vertegenwoordiger van de provincie van de Jagersvereniging waarvan je lid bent. Deze vertegenwoordigers hebben allen zitting in de Raad van Jachthondencommissarissen (RJC). Deze commissie kan bijvoorbeeld voorstellen doen tot aanpassen van het Algemeen Reglement Jachthonden Proeven.

Wat zijn de kosten voor de organisatie?

De afdracht aan Orweja voor de jachthondenproeven, de OWT’s en veldwedstrijden bedraagt € 5,50 per aangevraagde hond.

De keurmeestersvergoeding bedraagt € 90.

Het inschrijfgeld voor deelname aan een SJP bedraagt in niet meer dan € 57,50 per hond, voor de MAP en PJP € 70. Organisaties zijn vrij om, naar eigen goeddunken, reducties toe te passen.

Voor de veldwedstrijden en OWT’s is geen maximum inschrijfgeld afgesproken.

Is een koelvest toegestaan tijdens het afleggen van een proef?


Hondenvesten (koelvest, warmte vest of bijv. signaal vest) zijn niet toegestaan tijdens het afleggen van een proef.

Toestemmingsverklaring

De toestemmingsverklaring is alleen nodig indien de voorjager en eigenaar niet dezelfde persoon zijn. De eigenaar geeft bij inschrijving al aan kennis genomen te hebben van de Orweja privacy verklaring, de voorjager dient dit middels deze toestemmingsverklaring te doen.

De getekende toestemmingsverklaring dient in MyOrweja te worden geüpload samen met de stamboom en het eigendomsbewijs van de hond.

Toestemmingsverklaring

Inschrijfgeld jachthondenproeven

De inschrijfgelden zijn m.i.v. 2019 verhoogd. Het maximaal tarief voor de SJP is €57,50, voor de MAP en PJP maximaal €70.

Organiserende instanties mogen naar eigen goeddunken kortingen geven op deze maximum tarieven.

Verplicht inschrijven NHSB

 • Eigenaren van honden, woonachtig in Nederland, dienen honden met stamboom in te schrijven in het NHSB. Dit geldt ook voor geïmporteerde honden. Kennelclubs van andere landen kennen deze verplichting niet, dus Nederlandse eigenaren woonachtig in het buitenland zijn niet verplicht hun hond in te schrijven in een buitenlandse stamboekhouding en kunnen dus gewoon het NHSB behouden. Dit laatste geldt ook voor buitenlandse eigenaren met een in het NHSB geregistreerde hond.

 • Reglement:

  Voor veldwedstrijden, jachthondenproeven en OWT’s kunnen slechts honden worden ingeschreven:

  a. die op de dag van de inschrijving zijn ingeschreven in de Nederlandse stamboekhouding;
  b. waarvoor op de dag van de inschrijving de inschrijving in de Nederlandse stamboekhouding is aangevraagd en niet is geweigerd;
  c. die, indien de eigenaar in het buitenland woonachtig is, op de dag van de inschrijving zijn ingeschreven in een door de FCI erkende buitenlandse stamboekhouding.
  d. waarvoor op de dag van de inschrijving, indien de eigenaar in het buitenland woonachtig is, de inschrijving in een door de FCI erkende buitenlandse stamboekhouding is aangevraagd en niet is
  geweigerd. De eigenaar dient een schriftelijk bewijs van de aanvraag bij de inschrijving te overleggen.

Privacy

Hoe staat het met jouw privacy?

De Commissie Jachthonden heeft een privacy verklaring opgesteld waarin je kunt lezen hoe er wordt omgegaan met jouw gegevens.

De volledige verklaring vindt je hier.