Aanpassing ARJP mbt houdbaar inspringen


Houdbaar inspringen bij proef D, E en G wordt op gelijke wijze beoordeeld en gereglementeerd.

In de tekst van proef A.10 E: apport uit diep water staat op dit moment:
“De hond die vóór de waterkant na ingesprongen te zijn, kan worden afgestopt is niet onhoudbaar ingesprongen en kan maximaal een 8 krijgen”.
Deze tekst is niet correct. Aangezien de inzetplaats in het huidige reglement tussen de 5 en 10 meter van de waterkant mag liggen, moet deze tekst worden aangepast. Er is namelijk alleen sprake van houdbaar inspringen op het moment dat de hond gestopt wordt, binnen 5 meter vanaf de plaats van de voorjager.
De juiste tekst is: “De hond die na het inspringen binnen 5 meter vanaf de plaats van de voorjager wordt gestopt, is niet onhoudbaar ingesprongen en kan maximaal een 8 krijgen.”
Hiermee is de regelgeving omtrent houdbaar inspringen bij proef D, E en G gelijkgesteld.