Skip to main content
search

Recent nam de Commissie Jachthonden (CJ) officieel afscheid van twee van haar commissieleden, te weten Rens Joosen en Jos Waltmans.

Rens maakt sinds 2009 deel uit van de Commissie Jachthonden Proeven (CJP), werd al snel vicevoorzitter van deze commissie, volgde in 2013 Jos Waltmans op als voorzitter en werd in die hoedanigheid lid van de CJ. Namens de CJ werd hij afgevaardigd als een van de vertegenwoordigers in de tweede werkgroep die belast was met een studie naar de reorganisatie van Orweja. In deze werkgroep vervulde Rens een initiërende en prominente rol.

Jos maakt sinds 1989 deel uit van de CJP. Van 2000-2013 was Jos voorzitter van deze commissie en werd in die hoedanigheid lid van de CJ. In 2002 werd hij tevens penningmeester van Orweja, dit bleef hij tot 2021. In 2013 werd Jos vicevoorzitter van de Raad van Jachthonden Commissarissen, deze functie vervulde hij tot 2021. Als vicevoorzitter van de RJC maakte hij tot 2021 deel uit van de CJ. Ook Jos was namens de CJ zeer actief in en betrokken bij de eerste werkgroep reorganisatie Orweja

Rens en Jos maken nog steeds deel uit van de CJP.

Zowel Jos als Rens hebben zitting in het bestuur van de Stichting Nimrod50jaar en zijn druk bezig met de voorbereidingen van deze Nimrod, welke in 2023 zal plaatsvinden.

Beiden ontvingen eerder de gouden erespeld van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied en de Orweja legpenning voor bewezen diensten in de jachthondensport.

 

Close Menu