Algemeen Reglement Jachthonden Proeven

De nieuwste versie (februari 2020) van het Algemeen Reglement Jachthonden Proeven is gepubliceerd.

Deze goedgekeurde versie – vastgesteld door de CJ – is tot stand gekomen in goed overleg met de beleidscommissies.

De werkgroep, die deze taak uitgevoerd heeft, bestond uit leden van de RJC, JWR en CJP en heeft gebruik gemaakt van een klankbordgroep. Aan deze klankbordgroep hebben mensen deelgenomen, die actief betrokken zijn bij de standaardjachthondenproeven (SJP), als deelnemer, als trainer of als organisator van een SJP. 

Na één seizoen (2019) met het gewijzigde reglementen te hebben gewerkt, zijn er vervolgens evaluatiebijeenkomsten geweest met keurmeesters en met organisatoren. Naar aanleiding hiervan zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. Hiermee is het nieuwe reglement definitief geworden. 
De CJP is positief gestemd over het nieuwe ARJP, dat in gezamenlijkheid tot stand gekomen is.

Het reglement zal binnenkort ook als hard copy beschikbaar zijn. Nadere informatie hierover volgt op deze site.