Algemeen Reglement Jachthondenproeven verkrijgbaar als hardcopy

Het Algemeen Reglement Jachthondenproeven, de 10e herziene druk uitgave februari 2020 is nu te downloaden als pdf-bestand.

Algemeen Reglement Jachthondenproeven 10e druk, februari 2020

Het reglement is eveneens verkrijgbaar als hardcopy. Door €12,50 over te maken op rekening NL26ABNA0435597507 t.n.v. Commissie Jachthonden wordt het reglement per omgaande naar u opgestuurd.

Vergeet niet uw adres te vermelden bij de overschrijving (!).