Badge ORWEJA

Het logo van ORWEJA is te koop in de vorm van een badge. Deze badge is te verkrijgen door € 5,00 over te maken op rekeningnummer NL26ABNA0435597507 op naam van Commissie Jachthonden. Vergeet niet uw adres bij de overschrijving te vermelden! De badge wordt u dan zo spoedig mogelijk toegezonden.

badge