Datum IWT voorlopig opgeschort


Gisteren heeft de ÖRC (Oostenrijkse Retriever Club) laten weten dat zij alle evenementen gerelateerd aan hun 40ste jubileumjaar hebben geannuleerd i.v.m. het coronavirus. 

Voor wat betreft de IWT 2020 is een alternatieve datum doorgegeven, namelijk 15 en 16 augustus. 

De voorwaarde is wel dat de situatie rondom het coronavirus in Europa 31 mei a.s. moet zijn gestabiliseerd. Als dit niet het geval is, zal de IWT worden doorgeschoven naar 2021.

Eind mei zal worden besloten of de IWT dit jaar doorgaat of wordt doorgeschoven naar volgend jaar.

Reacties ( 0 )

Int Team Event Retrievers gecanceld

Het Internationale Team Event voor Retrievers dat op 11 en 12 juni 2020 zou worden gehouden, is door de Britse Kennel Club geannuleerd, als gevolg van de maatregelen rondom het coronavirus COVID-19.

Reacties ( 0 )

IWT selectie wedstrijd opgeschort

De IWT selectiedag welke was gepland op 28 maart 2020 is in verband met de maatregelen rond het coronavirus COVID-19 tot nader order opgeschort.

De aangemelde teams zijn hierover reeds geïnformeerd.

Reacties ( 0 )

Orweja evenementen en coronavirus COVID-19

In navolging op de maatregelen die door de overheid zijn genomen omtrent het coronavirus COVID-19, heeft de Commissie Jachthonden, in goed overleg met de voorzitters van de CJP, FTC, JWR en RJC, geadviseerd om alle veldwedstrijden, OWT’s en jachthondenproeven tot nader order op te schorten.

De kern van het huidige overheidsbeleid ten aanzien van COVID-19 is om het aantal contacten tussen mensen te beperken tot het noodzakelijk minimum. Enerzijds om de virusverspreiding tegen te gaan, anderzijds om er voor te zorgen dat de GGD de tracering van contacten van positieve gevallen nog kan bijbenen. 

De nieuwsberichten omtrent het coronavirus blijven we volgen en, indien nodig, zal verder advies worden uitgebracht.

Reacties ( 0 )

Algemeen Reglement Jachthonden Proeven

De nieuwste versie (februari 2020) van het Algemeen Reglement Jachthonden Proeven is gepubliceerd.

Deze goedgekeurde versie – vastgesteld door de CJ – is tot stand gekomen in goed overleg met de beleidscommissies.

De werkgroep, die deze taak uitgevoerd heeft, bestond uit leden van de RJC, JWR en CJP en heeft gebruik gemaakt van een klankbordgroep. Aan deze klankbordgroep hebben mensen deelgenomen, die actief betrokken zijn bij de standaardjachthondenproeven (SJP), als deelnemer, als trainer of als organisator van een SJP. 

Na één seizoen (2019) met het gewijzigde reglementen te hebben gewerkt, zijn er vervolgens evaluatiebijeenkomsten geweest met keurmeesters en met organisatoren. Naar aanleiding hiervan zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. Hiermee is het nieuwe reglement definitief geworden. 
De CJP is positief gestemd over het nieuwe ARJP, dat in gezamenlijkheid tot stand gekomen is.

Het reglement zal binnenkort ook als hard copy beschikbaar zijn. Nadere informatie hierover volgt op deze site.

Reacties ( 0 )

Keurmeester zoekt collega’s!

Zoals de meesten van jullie wel weten, is een groot aantal keurmeesters een aantal keren per jaar als keurmeester actief op een jachthondenproef (SJP, MAP of PJP).

Als we in de toekomst ook nog voldoende keurmeesters willen hebben, is er nieuwe aanwas nodig.

Wij denken dat er onder de voorjagers, die meedoen aan deze proeven, best geschikte kandidaten zijn.

Dus voldoe je aan de algemene eisen, zoals hieronder beschreven, denk er dan eens over na om je aan te melden als leerling.

Dit kan via de rasvereniging, waarvan je lid bent, of via het provinciale bestuur van de Jagersvereniging.

De algemene eisen zijn:

  • Je moet te goeder naam en faam bekend zijn, meerderjarig en Nederlands ingezetene zijn.
  • Je moet lid zijn van de Jagersvereniging en van de rasvereniging (als je door een rasvereniging wordt voorgedragen).
  • Je moet zelf recentelijk gedurende in ieder geval drie jaar, één of meerdere honden hebben voorgejaagd op jachthondenproeven.
  • Je moet met goed gevolg het theoretische deel van het SJN jachtexamen hebben afgelegd.
  • Je moet beschikken over relevante kynologische kennis (o.m. herkenning van de jachthondenrassen, kennis van hun werkeigenschappen en de indeling in categorieën).  Voor meer informatie verwijzen we graag naar het Algemeen Reglement Jachthonden Proeven, art. VII.3 t/m VII.10.

Wil je meer weten over het traject, neem dan gerust contact op met Orweja via orweja@nullgmail.com

Reacties ( 0 )

Coupe d’Europe Grande Quete geannuleerd

De Coupe d’Europe Grande Quete voor Britse Staande Honde, welke 19 en 20 maart zou worden gehouden rond Nis in Servië, is geannuleerd in verband de maatregelen rondom het coronavirus COVID-19.

Reacties ( 0 )

Coupe d’Europe voor Continentale Staande Honden geannuleerd

De Coupe d’Europe voor Continentale Staande Honden, welke op 1 en 2 april 2020 zou worden gehouden in de omgeving van Nis – Servië, is geannuleerd in verband met de maatregelen genomen als gevolg van het coronavirus COVID-19.

Reacties ( 0 )

Veldwedstrijdkampioen met jaartal 2019

De titel “Veldwedstrijdkampioen met jaartal” wordt toegekend aan de hond die in de betrokken periode van twaalf maanden, te rekenen van aanvang van het betreffende kalenderjaar tot aanvang van het daarop volgende kalenderjaar, in zijn categorie of indien de categorie is verdeeld in rubrieken, in zijn rubriek op in Nederland gehouden kampioenschapsveldwedstrijden de beste resultaten heeft behaald volgens een in het betreffend supplement opgenomen reglement, mits de hond ten tijde van de laatste wedstrijd de leeftijd van twee jaar heeft bereikt.

De titel Veldwedstrijdkampioen met jaartal 2019 werd toegekend aan:

Staande honden rubriek B

Ace Chasse au bon Vent, Duitse Staande Korthaar, NHSB 2962255, eigenaar Gerda Mulders

Staande honden rubriek C

Loustic Du Moulin De Bernawe, Epagneul Bleu de Picardie, NHSB 3022439, eigenaar Renette Drost

Retrievers

De Dee Arlet Star, Labrador Retriever, Belg.Imp.CLP.LR314241251940, eigenaar Stef Bollen

Spaniels rubriek II.A

Fire Flame of Artemis’ Joy, Engelse Cocker Spaniel, NHSB 3051575, eigenaar René van Nederpelt

Spaniels rubriek II.C

Fleur van de Peelbaan, Engelse Springer Spaniel, NHSB 3080590, eigenaar Nol Bots

Ace Chasse au bon Vent
Loustic Du Moulin De Bernawe
De Dee Arlet Star
Fire Flame of Artemis’ Joy
Fleur van de Peelbaan
Reacties ( 0 )

Titel Internationaal Werkkampioen (IntFTCh) voor Vai Nel Vento Gadji

De titel Internationaal werkkampioen (IntFTCh) is door de FCI toegekend aan de Engelse Setter, Vai Nel Vento Gadji, NHSB 2883108, van eigenaar Marjolein Kamman-van Eijk.

Om in aanmerking te komen voor deze titel moet aan de volgende eisen worden voldaan: 

a) twee CACIT’s  (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Travail) behaald op door de FCI goedgekeurde veldwedstrijden voor Britse staande honden onder 2 verschillende keurmeesters, in één of meerdere landen. 

b) de hond moet op de minimum leeftijd van vijftien maanden, op een FCI exterieur tentoonstelling tenminste de kwalificatie “Zeer Goed ” hebben behaald.

Reacties ( 0 )