Nieuwjaarswensen

Het bestuur van Orweja wenst iedereen een gezond en succesvol 2021!

Het jaar 2020 stond ook voor Orweja in het teken van het Coronavirus en alle maatregelen die hieromtrent door de Rijksoverheid zijn genomen. Toen medio maart de totale lock down door de Rijksoverheid werd aangekondigd, stond de wedstrijdkalender vol met veldwedstrijden en workingtesten in het voorjaar en een groot deel van de jachthondenproeven voor het nieuwe seizoen waren al aangemeld. Door de lock down in maart werden alle nog te houden veldwedstrijden geannuleerd en in april werd besloten om alle jachthondenproeven van 2020, inclusief de Nimrod, niet te laten doorgaan. 

De situatie in ons land werd beter naarmate de zomer naderde. Begin juli zag het ernaar uit dat alle veldwedstrijden voor het najaar konden plaatsvinden en ook voor de jachthondenproeven was er weer, zij het beperkt in aantallen en deelnemersgrootte, ruimte. Door het opgestelde Orweja Coronaprotocol konden de organisaties de veldwedstrijden en proeven organiseren volgens de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid en hebben er in juli t/m medio oktober 2020 nog veldwedstrijden en jachthondenproeven plaatsgevonden. Door de gedeeltelijke lock down van medio oktober zijn enkele jachthondenproeven en de laatste veldwedstrijden van het najaar geannuleerd. Als gevolg hiervan gingen ook de Trofee Pieter Rooijakkers en de finale wedstrijd voor retrievers niet door.

Het bestuur van Orweja hoopt van harte dat in 2021 de veldwedstrijden, workingtesten en jachthondenproeven weer kunnen plaatsvinden en jullie dan allen te mogen verwelkomen.

Voor nu wenst zij jullie fijne kerstdagen en een goed begin van het nieuwe jaar!

Reacties ( 0 )

In memoriam Wim van Doorn

Op 28 november 2020 overleed op 77-jarige leeftijd Wim van Doorn.

Wim, jager en voorjager in hart en nieren, werd in eerste instantie bekend als fokker van Duitse staande langharen onder de kennelnaam ‘van de Liniedijk’. Zijn kennel heeft vele kampioenen opgeleverd, zowel bij de jachthondenproeven als de veldwedstrijden. Zelf heeft Wim op hoog niveau zijn langharen uitgebracht op nationale en internationale kampioenschapsveldwedstrijden. In 2016 overleed op 14-jarige leeftijd zijn laatste Duitse staande langhaar, Aura van de Liniedijk. Wim heeft daarnaast de labrador retrievers NL FTCh Spioncop Bugler (Ned Werkkampioen 1999 en Veldwedstrijdkampioen met jaartal 1998) en Galliwood Bobby met succes voorgejaagd op veldwedstrijden en tijdens de praktische jacht.

Bestuurlijk was Wim zeer actief en betrokken. Zo was hij van 1993 – 2013 vicevoorzitter van de RJC en daardoor lid van de CJ. Van 2004 -2012 was hij lid van het FTC. Wim was een vernieuwer en een van de initiatiefnemers bij de ontwikkeling en reglementering van de OWT’s, MAP’s en PJP’s

Daarnaast was Wim jarenlang voorzitter (inmiddels erevoorzitter) van de Nederlandse Vereniging Langhaar en van de Zeeuwse Jachthonden Commissie. Hij was nauw betrokken bij het patrijzen project op het eiland Tholen.

Wim was van 1977-2012 keurmeester voor de jachthondenproeven, van 1979-2009 keurmeester voor de veldwedstrijden, sectie staande honden, van 1986-2017 keurmeester voor de veldwedstrijden, sectie retrievers en van 2008-2017  keurmeester voor de OWT’s. Op 17 september 2017 nam hij definitief afscheid na in totaal 40 jaar keurmeester te zijn geweest.

Wim was als organisator zeer nauw betrokken bij de Wereldkampioenschappen Jacht met Staande Hond welke diverse keren in Zeeland werden georganiseerd. Onder zijn bezielende leiding werden deze kampioenschappen een groot succes waarover tot op de dag van vandaag nog gesproken wordt. Hij was voorzitter van het organisatiecomité en de drijvende kracht achter de 30e ‘mist’ Nimrod op Oranjeplaat in 2003 en voorzitter van de 37e Nimrod te Arnemuiden (beide in Zeeland) in 2010. Tijdens de diverse KAT’s (KNJV Apporteer Trofee) welke in het verleden eveneens in Zeeland werden gehouden, was Wim steeds de wedstrijdleider. Door zijn grote kennis van het veld en de gedragingen van het wild werden ook deze wedstrijden onder zijn leiding een groot succes.

In 2002 ontving Wim voor zijn verdiensten in de jachthondensport de gouden erespeld van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied en in 2013 de Orweja legpenning. Daarnaast werd hij tot zijn grote trots en zeer terecht Koninklijk onderscheiden en benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

We verliezen in Wim een, zoals gezegd, zeer betrokken en vakkundig collega, een ‘grote man’ uit de jachthondenwereld.

Wij wensen zijn vrouw Ineke, Koen en de verdere familie veel sterkte met dit verlies.

Correspondentie adres: Ineke Kesteloo, Molenstraat 27, 4693 BH Poortvliet

Reacties ( 0 )

De 2e maandag in november…

Het zal de jachthonden liefhebbers niet zijn ontgaan dat het vandaag de 2e maandag in november is, wat dan als vanzelf sprekend betekent dat de Nimrod wordt gehouden.

Helaas gaat in verband met het Corona virus dit jaar alles anders dan verwacht en dat geldt ook voor de Nimrod. Het is de eerste keer in de geschiedenis, welke dateert vanaf 1973, dat de Nimrod niet kan plaatsvinden.

De Commissie Jachthondenproeven hoopt dat er volgend jaar weer een Nimrod kan worden georganiseerd en jullie dan weer te mogen begroeten.

In 2023 bestaat de Nimrod 50 jaar….

de Commissie Jachthondenproeven is voornemens hieraan extra aandacht te besteden, houd hiervoor de Nimrodsite en Facebook pagina in de gaten.

de foto’s zijn beschikbaar gesteld door Arista fotografie

Reacties ( 0 )

Veldwedstrijden èn jachthondenproeven opgeschort tot 01-01-2021


Naar aanleiding van de persconferentie van de Rijksoverheid op dinsdagavond 3 november jl. met betrekking tot nog verdere aanscherpingen van de maatregelen omtrent het Coronavirus hebben de Commissie Jachthondenproeven en het Field Trial Comité besloten dat alle jachthondenproeven en veldwedstrijden worden opgeschort tot 01-01-2021.

Zodra er meer duidelijkheid is met betrekking tot een versoepeling van deze maatregelen, zal worden besloten of de jachthondenproeven en veldwedstrijden, die nog op de wedstrijdkalender vermeld staan, wel of niet kunnen doorgaan.

Reacties ( 0 )

Veldwedstrijden tot 14/11 opgeschort


Naar aanleiding van de persconferentie van 13 oktober jl. van de Rijksoverheid met betrekking tot de verdere aanscherping van de maatregelingen omtrent het Coronavirus heeft het FTC besloten dat de veldwedstrijden voor de aankomende vier weken worden opgeschort.

De desbetreffende veldwedstrijden zullen worden geannuleerd of doorgeschoven naar een later tijdstip dit jaar.

Voor de veldwedstrijden na 14 november 2020 zal te zijner tijd worden besloten of deze wel of niet kunnen doorgaan.

Reacties ( 0 )

SJP’s en MAP’s 2020 uitgesteld, maar mogelijkheid tot organiseren uitgebreid

Naar aanleiding van de genomen strengere maatregelen door de Rijksoverheid met betrekking tot het COVID-19 virus heeft de Commissie Jachthonden Proeven besloten alle nog openstaande Standaard Jachthonden Proeven en Meervoudige Apporteer Proeven tot nader order uit te stellen, in ieder geval tot na 14 november 2020.

De organisaties van deze jachthondenproeven zullen zo mogelijk de wedstrijden verplaatsen naar een latere datum of indien het organisatorisch niet mogelijk is deze annuleren.

De Commissie Jachthonden Proeven heeft in verband met deze aangescherpte maatregelen van de Rijksoverheid voor het jachthondenproeven seizoen 2020 de mogelijkheid gegeven voor het organiseren van SJP’s en/of MAP’s tot 01032021. Dit geldt niet alleen voor de organisaties die in 2020 reeds een jachthondenproef hadden voorbereid, maar ook voor alle andere organisaties.

Reacties ( 0 )

Trofee Pieter Rooijakkers 2020 geannuleerd

Het FTC heeft helaas moeten besluiten, na goed overleg met de jachthouders, de Trofee Pieter Rooijakkers 2020, welke gepland was op 16 oktober aanstaande, te annuleren.

Het nog steeds aanwezige Corona virus en de strengere maatregelen die onlangs door de Rijksoverheid hieromtrent zijn afgekondigd, zijn te zwaarwegend om de wedstrijd voor de deelnemers, keurmeesters en genodigden op een Corona veilige wijze te kunnen organiseren.  

Het FTC hoopt dat er in oktober 2021 weer een Trofee Pieter Rooijakkers georganiseerd kan worden.


Reacties ( 0 )

In memoriam Ad Baijens

Wij ontvingen het bericht dat Ad Baijens op 19 september jl. is overleden.

Ad vervulde vele rollen en functies in de georganiseerde jachthondenwereld. Hij was keurmeester voor de jachthondenproeven en voor de veldwedstrijden sectie staande honden, voorzitter van de Commissie Jachthondenproeven en van de Jachthonden Wedstrijd Raad en bestuurslid/voorzitter van de Epagneul Français vereniging. Hij was betrokken bij vele evenementen, onder andere het WK voor staande honden in Zeeland. Daarnaast schreef hij fraaie artikelen over het werk van de staande honden.

Eén van zijn laatste grotere activiteiten was het opstellen van een Deltaplan voor het behoud van de kwaliteit van staande hondenrassen in Nederland. Een plan geschreven vanuit de wens om vanuit het algemeen belang te werken aan behoud en verbetering. Het was hem niet gegund om de invoering van de daarin opgenomen voorstellen mee te mogen maken.

Zijn betekenis en betrokkenheid bij de W van Orweja, het Wedstrijdwezen, was groot. Hij ontving daarvoor een Koninklijke onderscheiding en de gouden erespeld van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland.

Ad was altijd bereid om de inhoudelijke discussie over de toekomst van de staande honden in Nederland te voeren. De wens tot behoud en verbetering van het hondenwerk als basisgedachte lag hieraan altijd ten grondslag. 

Wij wensen Carry en de familie van Ad veel sterkte met dit grote verlies.

Reacties ( 0 )

In memoriam Wim Dijkkamp

Op 31 augustus is op 65-jarige leeftijd Wim Dijkkamp overleden.

Als keurmeester voor de Jachthondenproeven beoordeelde hij al meer dan 20 jaar vele combinaties van voorjager en hond op hun gezamenlijk talent. Het daaraan voorafgaande traject had ook de belangstelling van Wim, hij gaf niet voor niets al 15 jaar de cursus zelfafrichting jachthonden.

Wim was actief betrokken bij de organisatie van de Nimrod op kasteel Haarzuilens. Deze prestigieuze wedstrijd is hèt icoon van de Jachthondenproeven.

Binnen Orweja was Wim ook bestuurlijk actief als lid van de Raad van Jachthondencommissarissen.

Voor zijn inzet en passie voor de jachthondensport werd Wim beloond met de zilveren erespeld van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

De Commissie Jachthonden Proeven verliest in hem een zeer gewaardeerd en kundig keurmeester en een buitengewoon aimabele collega.
De commissie wenst de nabestaanden veel sterkte!

Reacties ( 0 )

Gezondheidsverklaring ivm COVID-19

Daar er voor organisaties van Jachthondenproeven veel onduidelijkheid is over een (eventuele) gezondheidsverklaring van de aanwezigen op de proef, is er een standaard formulier gemaakt dat (eventueel) door de organisaties gebruikt kan worden.

Deze gezondheidszorg verklaring is doorgemaild naar alle organisaties en vindt u hier

Reacties ( 0 )