CdE voor Continentale Staande Honden gecanceld

De Coupe d’Europe voor Continentale Staande Honden, welke op 31 maart en 1 april 2021 stond gepland in Servië, gaat helaas vanwege de COVID-19 pandemie niet door.

Reacties ( 0 )

Veldwedstrijdkampioen met jaartal 2020

De titel “Veldwedstrijdkampioen met jaartal” wordt toegekend aan de hond die in de betrokken periode van twaalf maanden, te rekenen van aanvang van het betreffende kalenderjaar tot aanvang van het daarop volgende kalenderjaar, in zijn categorie of indien de categorie is verdeeld in rubrieken, in zijn rubriek op in Nederland gehouden kampioenschapsveldwedstrijden de beste resultaten heeft behaald volgens een in het betreffend supplement opgenomen reglement, mits de hond ten tijde van de laatste wedstrijd de leeftijd van twee jaar heeft bereikt.

De titel Veldwedstrijdkampioen met jaartal 2020 werd toegekend aan:


Staande honden rubriek I A

Sharptails Antje (NHSB 2998882), Engelse Setter van Bernadette van Drie

Staande honden rubriek I B 

Quin de Penalobera (LOSH1254785IMP), Epagneul Breton van Theo Misseghers

Retrievers

Sasawot Aranka Sterre (NHSB  3002338), Labrador Retriever van Pedro Brugge

Sharptails Antje
Quin de Penalobera
Sasawot Aranka Sterre
Reacties ( 0 )

Lotingsregeling bij overinschrijving veldwedstrijden voor retrievers

met ingang van 2021

Doel is om op de novice, nationale en internationale veldwedstrijden voldoende kwaliteit te waarborgen en nieuwkomers de kans te geven.

 • Elke organiserende vereniging heeft het recht om op een door hen georganiseerde veldwedstrijd twee (bij 12 honden) of drie (bij 16 honden) zogenaamde ‘wildcards’ uit te delen. Een wildcard geeft recht op deelname.
 • Tijdstip van loting wordt tijdig mede gedeeld (tenminste 2 dagen voorafgaand aan de loting) aan de inschrijvers.
 • De lotingsregeling is leidend boven artikel V.5.2 van het Algemeen Veldwedstrijd Reglement.
 • Alle inschrijvers worden door de VWOV voorzien van Label A of B, bij de inschrijving vraagt men aan de deelnemer of de betreffende hond reeds een kwalificatie heeft gehaald die voldoet aan de criteria onder label A. Dit geldt ook voor de honden die geplaatst zijn d.m.v. een wildcard.
 • Label A: alle honden met minimaal een kwalificatie ZG of U op een novice veldwedstrijd of een kwalificatie G, ZG of U op een CACT of CACIT veldwedstrijd. Label B: alle overige honden.
 • Het maximale aantal label B-honden dat wordt toegelaten op een veldwedstrijd is 33% (dus nooit meer dan 33% niet gekwalificeerde label B-honden)
 • De VWOV controleert de labels op juistheid.
 • Nadat er deelnemers met een wildcard zijn geplaatst verricht de VWOV de loting met behulp van RandomPicker.com
 • De volgorde dient gerespecteerd te worden, ook van alle reserves.
 • Op een CACIT veldwedstrijd worden alleen honden toegelaten die minimaal een kwalificatie G, ZG of U op een CACT of CACIT wedstrijd hebben behaald.

Aldus aangenomen in de JWR-vergadering van 3 december 2020 en vervolgens geaccordeerd door de Commissie Jachthonden, de RvB en de Jagersvereniging.

Reacties ( 0 )

Lotingsregeling Continentale Staande honden van kracht

met ingang van het voorjaar 2021

Criteria voor deelname aan CACT-veldwedstrijden

 • Wildcards: Per wedstrijd mag de VWOV 2 wildcards uitgeven. De VWOV stelt de criteria daarvoor zelf vast.
 • Bewezen honden: Per wedstrijd is er een percentage van 50 % voor bewezen honden, waarvan 2 plaatsen, uitgaande van een wedstrijd van 12 deelnemers, bij voorrang voor bewezen honden van het ras van de organiserende VWOV zijn. Bij een wedstrijd met minder deelnemers is er 1 voorrangsplaats voor een bewezen hond van het betreffende ras.

‘Bewezen’ betekent in dit verband minimaal een kwalificatie G, behaald in Nederland in de open klasse of minimaal een kwalificatie ZG behaald in de jeugdklasse, waarbij in beide gevallen geldt dat de kwalificatie behaald moet zijn in een van de twee seizoenen voorafgaand aan de betreffende wedstrijd.

Indien er meer ingeschreven bewezen honden zijn dan plaatsen, wordt onder hen geloot.

NB: Na evaluatie over ten minste een jaar zal bezien worden of aanpassing van de minimumeis inzake bewezen honden aan de orde is.

 • Loting: De resterende plaatsen (in een wedstrijd van 12 honden zijn dat er 4) worden bepaald door loting. De in de categorie bewezen honden uitgelote honden loten hier weer mee.

Criteria voor deelname aan CACIT-veldwedstrijden

 • Wildcards: 2,  dus gelijk aan CACT-wedstrijden
 • Bewezen honden: 50 %. Bij een wedstrijd van 12 honden zijn er dus 6 plaatsen voor bewezen honden, met dien verstande dat voor kwalificaties in de open klasse een ZG als ondergrens geldt en in de jeugdklasse een U, in beide gevallen behaald in Nederland in een van de twee seizoenen voorafgaand aan de betreffende wedstrijd.

NB. Ook hier zal na ten minste een jaar evaluatie plaatsvinden over eventuele aanpassing van de minimumeis.

Indien er meer ingeschreven bewezen honden zijn dan plaatsen, wordt onder hen geloot.

 • Loting: De resterende plaatsen (in een wedstrijd van 12 honden zijn dat er 4) worden bepaald door loting.  De in de categorie bewezen honden uitgelote honden loten hier weer mee.

     Criteria voor deelname aan jeugdveldwedstrijden:

 • Wildcards: Per wedstrijd mag de VWOV 2 wildcards uitgeven. De criteria daarvoor stelt iedere VWOV zelf vast.
 • Bewezen honden: De volgende categorie bestaat uit honden die ofwel een BVT ofwel een jeugdkwalificatie hebben behaald. Daarbij hebben honden behorend tot het ras van de organiserende VWOV voorrang, mits op voorhand bekend gemaakt.
 • Loting: De resterende plaatsen worden bepaald door loting.

Aldus aangenomen in de JWR-vergadering van 3 december 2020 en vervolgens geaccordeerd door de Commissie Jachthonden, de RvB en de Jagersvereniging.


Reacties ( 0 )

Int Team Event voor Retrievers 2021 geannuleerd.

Na een bijeenkomst van de Kennel Club Gundog Working Test Party vanmorgen, is besloten om het International Retriever Team Event in juni van dit jaar te annuleren.

De organisatie is zich ervan bewust dat u net zo teleurgesteld zult zijn als zij dat is, maar is er zeker van dat u zult begrijpen dat, nu het Covid-virus nog steeds zoveel mensen in zoveel landen treft, het onmogelijk is om te weten wanneer de situatie voldoende kan verbeteren om tussen landen te reizen zonder quarantaine en isolatie.

Reacties ( 0 )

IWT 2021 – selectie

Op 21 en 22 augustus 2021 is de IWT voor retrievers gepland in Sopron (Hongarije).

Teams die in aanmerking willen komen voor afvaardiging naar deze IWT kunnen zich vanaf 3 februari a.s. inschrijven voor de Orweja team workingtest (open klas) in Borculo, welke op 27 juni wordt georganiseerd door de Nederlandse Retriever Club.

Teamleden dienen zich individueel voor deze team workingtest in te schrijven en vervolgens als team een e-mail te sturen naar orweja@nullgmail.com, waarin wordt vermeld uit welke leden het team bestaat (naam hond en naam voorjager) en dat zij in aanmerking wil komen voor de IWT selectie.

Uiteraard kunnen ook teams meedoen die niet voor selectie in aanmerking willen komen, dit dient wel even duidelijk per e-mail te worden aangegeven.

Reacties ( 0 )

Int Team Event Retrievers 2021

Het Internationale Team Event voor Retrievers is door de Britse Kennel Club gepland op 17 en 18 juni 2021 te Capesthorne Hall.

Het uitgestrekte terrein met velden, bossen en meren zal volop gelegenheid geven voor een interessante en uitdagende wedstrijd.

Teams, bestaande uit 4 retrievers met voorjagers, die namens Nederland in aanmerking willen komen voor afvaardiging naar dit evenement, kunnen zich tot 15 mei 2021 aanmelden door een e-mail te sturen naar orweja@nullgmail.com, waarin wordt vermeld uit welke leden het team bestaat (naam hond en voorjager, inclusief alle gegevens zoals vermeld in MyOrweja).

Bij aanmelding van meer dan één team zal een selectiewedstrijd plaats vinden.

Let op:

Om te kunnen deelnemen aan een dergelijk event in Engeland moet men in het bezit zijn van een ATC (Application for an authority to compete number). Dit nummer dient tijdig (!) te worden aangevraagd bij de Britse Kennelclub. Zie de informatie om dit nummer aan te vragen.

Zie hier tevens de informatie omtrent de regelgeving voor het vervoeren van honden naar Engeland of bekijk de informatie op de site van de Britse Kennelclub.

Reacties ( 0 )

Nieuwjaarswensen

Het bestuur van Orweja wenst iedereen een gezond en succesvol 2021!

Het jaar 2020 stond ook voor Orweja in het teken van het Coronavirus en alle maatregelen die hieromtrent door de Rijksoverheid zijn genomen. Toen medio maart de totale lock down door de Rijksoverheid werd aangekondigd, stond de wedstrijdkalender vol met veldwedstrijden en workingtesten in het voorjaar en een groot deel van de jachthondenproeven voor het nieuwe seizoen waren al aangemeld. Door de lock down in maart werden alle nog te houden veldwedstrijden geannuleerd en in april werd besloten om alle jachthondenproeven van 2020, inclusief de Nimrod, niet te laten doorgaan. 

De situatie in ons land werd beter naarmate de zomer naderde. Begin juli zag het ernaar uit dat alle veldwedstrijden voor het najaar konden plaatsvinden en ook voor de jachthondenproeven was er weer, zij het beperkt in aantallen en deelnemersgrootte, ruimte. Door het opgestelde Orweja Coronaprotocol konden de organisaties de veldwedstrijden en proeven organiseren volgens de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid en hebben er in juli t/m medio oktober 2020 nog veldwedstrijden en jachthondenproeven plaatsgevonden. Door de gedeeltelijke lock down van medio oktober zijn enkele jachthondenproeven en de laatste veldwedstrijden van het najaar geannuleerd. Als gevolg hiervan gingen ook de Trofee Pieter Rooijakkers en de finale wedstrijd voor retrievers niet door.

Het bestuur van Orweja hoopt van harte dat in 2021 de veldwedstrijden, workingtesten en jachthondenproeven weer kunnen plaatsvinden en jullie dan allen te mogen verwelkomen.

Voor nu wenst zij jullie fijne kerstdagen en een goed begin van het nieuwe jaar!

Reacties ( 0 )

In memoriam Wim van Doorn

Op 28 november 2020 overleed op 77-jarige leeftijd Wim van Doorn.

Wim, jager en voorjager in hart en nieren, werd in eerste instantie bekend als fokker van Duitse staande langharen onder de kennelnaam ‘van de Liniedijk’. Zijn kennel heeft vele kampioenen opgeleverd, zowel bij de jachthondenproeven als de veldwedstrijden. Zelf heeft Wim op hoog niveau zijn langharen uitgebracht op nationale en internationale kampioenschapsveldwedstrijden. In 2016 overleed op 14-jarige leeftijd zijn laatste Duitse staande langhaar, Aura van de Liniedijk. Wim heeft daarnaast de labrador retrievers NL FTCh Spioncop Bugler (Ned Werkkampioen 1999 en Veldwedstrijdkampioen met jaartal 1998) en Galliwood Bobby met succes voorgejaagd op veldwedstrijden en tijdens de praktische jacht.

Bestuurlijk was Wim zeer actief en betrokken. Zo was hij van 1993 – 2013 vicevoorzitter van de RJC en daardoor lid van de CJ. Van 2004 -2012 was hij lid van het FTC. Wim was een vernieuwer en een van de initiatiefnemers bij de ontwikkeling en reglementering van de OWT’s, MAP’s en PJP’s

Daarnaast was Wim jarenlang voorzitter (inmiddels erevoorzitter) van de Nederlandse Vereniging Langhaar en van de Zeeuwse Jachthonden Commissie. Hij was nauw betrokken bij het patrijzen project op het eiland Tholen.

Wim was van 1977-2012 keurmeester voor de jachthondenproeven, van 1979-2009 keurmeester voor de veldwedstrijden, sectie staande honden, van 1986-2017 keurmeester voor de veldwedstrijden, sectie retrievers en van 2008-2017  keurmeester voor de OWT’s. Op 17 september 2017 nam hij definitief afscheid na in totaal 40 jaar keurmeester te zijn geweest.

Wim was als organisator zeer nauw betrokken bij de Wereldkampioenschappen Jacht met Staande Hond welke diverse keren in Zeeland werden georganiseerd. Onder zijn bezielende leiding werden deze kampioenschappen een groot succes waarover tot op de dag van vandaag nog gesproken wordt. Hij was voorzitter van het organisatiecomité en de drijvende kracht achter de 30e ‘mist’ Nimrod op Oranjeplaat in 2003 en voorzitter van de 37e Nimrod te Arnemuiden (beide in Zeeland) in 2010. Tijdens de diverse KAT’s (KNJV Apporteer Trofee) welke in het verleden eveneens in Zeeland werden gehouden, was Wim steeds de wedstrijdleider. Door zijn grote kennis van het veld en de gedragingen van het wild werden ook deze wedstrijden onder zijn leiding een groot succes.

In 2002 ontving Wim voor zijn verdiensten in de jachthondensport de gouden erespeld van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied en in 2013 de Orweja legpenning. Daarnaast werd hij tot zijn grote trots en zeer terecht Koninklijk onderscheiden en benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

We verliezen in Wim een, zoals gezegd, zeer betrokken en vakkundig collega, een ‘grote man’ uit de jachthondenwereld.

Wij wensen zijn vrouw Ineke, Koen en de verdere familie veel sterkte met dit verlies.

Correspondentie adres: Ineke Kesteloo, Molenstraat 27, 4693 BH Poortvliet

Reacties ( 0 )

De 2e maandag in november…

Het zal de jachthonden liefhebbers niet zijn ontgaan dat het vandaag de 2e maandag in november is, wat dan als vanzelf sprekend betekent dat de Nimrod wordt gehouden.

Helaas gaat in verband met het Corona virus dit jaar alles anders dan verwacht en dat geldt ook voor de Nimrod. Het is de eerste keer in de geschiedenis, welke dateert vanaf 1973, dat de Nimrod niet kan plaatsvinden.

De Commissie Jachthondenproeven hoopt dat er volgend jaar weer een Nimrod kan worden georganiseerd en jullie dan weer te mogen begroeten.

In 2023 bestaat de Nimrod 50 jaar….

de Commissie Jachthondenproeven is voornemens hieraan extra aandacht te besteden, houd hiervoor de Nimrodsite en Facebook pagina in de gaten.

de foto’s zijn beschikbaar gesteld door Arista fotografie

Reacties ( 0 )