Wijziging ambtelijk secretariaat Orweja

Zoals inmiddels wel is begrepen, gaat Betty van der Woude stoppen met haar werkzaamheden als ambtelijk secretaris Orweja.

Haar werkzaamheden worden vanaf 1 juli 2019 langzamerhand overgenomen door Elly van Wijngaarden.

Elly is bekend in de jachthondenwereld bij o.a. de spaniel rasverenigingen. Zij is bestuurslid van de Welsh Springer Spaniel Club en tevens lid van de Jachtcommissie SUN.

E-mails zullen vanaf 1 juli worden beantwoord door Elly, het e-mailadres blijft ongewijzigd – orweja@nullgmail.com

Het beheer van de Orweja en Nimrod site, evenals de Orweja Facebook pagina, blijft voorlopig in handen van Betty.

Orweja wenst Elly veel succes!

Reacties ( 0 )

OWT finale 2019

Op 15 juni 2019 vond de jaarlijkse OWT finale plaats.

De organisatie was dit jaar in goede handen van de Werkende Flatcoated Retriever Groep onder leiding van Jet Schonhage.

De OWT finale werd gehouden in de omgeving van het Noord-Brabantse vestingstadje Klundert.

Er deden in totaal 43 honden mee, bestaande uit retrievers, staande honden en spaniels, waarvan 14 in de open klasse, 10 in de novice en 19 in de starters klasse. In de open klasse werden 3/14 (7%) certificaten behaald, in de novice 3/10 (7%) en in de starters 8/19 (19%). De volledige uitslag vind je hier.

Winnaars OWT finale 15-06-2019

Open
1) Peter Stroomenbergh – Gin from the Gundog Farm (labrador retriever) – 83
2) Griet Dijkstra – Kyara of the Charmed Angel (labrador retriever) – 69
3) Sandra Jäger – Windworker’s Dartford (golden retriever) – 67

Novice
1) Henk de Ronde – Elza’s Memory Raffa de Champagne (golden retriever) – 94
2) Elly Keldermans – Cerbel Hope (labrador retriever) – 82
3) Greetje Mak-Reining – Jixx of the Spring Cottage (labrador retriever) – 81

Starters
1) Hans Bon – Freddy van de Peelbaan (Eng springer spaniel) – 87
2) Yvonne Holkeboer – Lucille Ball of the Naughty Dogs (golden retriever) – 86
3) Marianne Coppelmans – Kazz of the Spring Cottage (labrador retriever) – 85

Er is een prachtig fotoverslag gemaakt en beschikbaar gesteld door Silvia Renders.

Reacties ( 0 )

Resultaat Internationale Team Workingtest voor Retrievers in Chatsworth

Op 13 en 14 juni 2019 werd de Internationale Team Workingtest voor Retrievers in Chatsworth georganiseerd door de Britse Kennelclub.

Er deden dit jaar 12 teams mee, het hoogste aantal sinds de start van de competitie in Chatsworth in 2011 

Namens Nederland werd onderstaand team afgevaardigd:

 • Heather of the Spring Cottage, E/V Petra Vingerhoets
 • Hummer of the Spring Cottage, E/J.Geervliet en E.Bos, V/Elly Bos
 • Raven from the Gundog Farm, E/V Leon Akkerman
 • Kyara of the Charmed Angel, E/Jurjen Dijkstra, V/Griet Dijkstra
 • reserve: Haggis of the Spring Cottage, E/S.Burghout en R. van Kaam, V/ Richard van Kaam

Het Nederlandse team eindigde op de 9e plaats.

 

Reacties ( 0 )

Keurmeesterdag CJP

Op een prachtige locatie in de Betuwe – landgoed Mariënwaerdt – werd op 11 mei jl. de jaarlijkse bijeenkomst gehouden voor de keurmeesters jachthondenproeven.

Er waren 48/55 keurmeesters, 2/3 aspirant en 3/3 leerling keurmeesters aanwezig.

Naast de gebruikelijk onderwerpen, zoals o.a. de statistieken van de jachthondenproeven van het afgelopen jaar, werd uiteraard ruimschoots aandacht besteed aan de aanpassingen van de SJP.

Johan Folmer, als voorzitter van de werkgroep innovatie SJP, presenteerde de aanpassingen, begeleid door Jan Pieter Spierenburg.

Vervolgens werden de aanpassingen in de praktijk getoetst, waarvoor een aantal cursisten met hun honden van de Vereniging Jachthondenopleiding Heuvelrug zich beschikbaar hadden gesteld.

De voorzitter van de CJP, Rens Joosen, benadrukte dat evaluatie van de aanpassingen aansluitend aan het seizoen 2019 zal plaatsvinden.

Reacties ( 0 )

Uitreiking zilveren erespeld

Tijdens de jaarlijkse keurmeesterbijeenkomst van de Commissie Jachthondenproeven, welke op 11 mei jl. werd gehouden, werden door Hugo Stempher, als afgevaardigde van de Raad van beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, twee zilveren erespelden uitgereikt.

De eerste was bestemd voor Ferdinand Schoel, die in 1999 werd aangesteld als keurmeester voor jachthondenproeven. Hij heeft zijn functie als keurmeester in de afgelopen 20 jaar op enthousiaste wijze vervuld. Hij hechtte er tijdens zijn optreden veel waarde aan om zijn gegeven cijfer bij de deelnemers uitgebreid toe te lichten. Ferdinand is naast keurmeester voor de jachthondenproeven zeer bedreven en deskundig in het nazoeken van aangereden- / aangeschoten grofwild. Hij laat zich hierbij steeds vergezellen van zijn Duitse staande draadharen. In deze moeilijke discipline is hij altijd bereid om kennis te delen met anderen. Op bestuurlijk vlak is hij enkele jaren actief geweest als voorzitter van de Vereniging  Vrienden Duits Draadhaar (VVDD). Ferdinand staat bij collega’s en deelnemers bekend als ‘de keurmeester met zijn onafscheidelijke pijp’.

De tweede zilveren erespeld werd uitgereikt aan Rens Joosen. Rens is in 1999 aangesteld als keurmeester voor jachthondenproeven. Hij is sedert 2011 lid van de Commissie Jachthonden Proeven binnen ORWEJA en sinds 2013 voorzitter van deze Commissie. Hij vervult deze functie op een gedegen, vernieuwende, enthousiaste en deskundige wijze. Binnen deze commissie is hij nauw betrokken bij de organisatie van de Nimrod. Met een sponsorplan en oprichting van de Vrienden van de Nimrod is door hem een stevig fundament neergelegd in het financiële aspect van de Nimrod. De huidige generatie voorjagers vraagt om een keurmeester die voldoende vertrouwen uitstraalt en kennis heeft van het reglement en als zodanig ook hier mee om te gaan. Mede onder zijn leiding is er een aangepaste en uitgebreide opleiding voor keurmeesters gekomen die volledig aansluit bij de huidige actualiteit.

Reacties ( 0 )

Titel Internationaal Werkkampioen (IntFTCh) voor Sharptails Antje

De titel Internationaal werkkampioen (IntFTCh) is door de FCI toegekend aan de Engelse Setter, Sharptails Antje, NHSB 2998882, eigenaar Bernadette van Drie

Om in aanmerking te komen voor deze titel moet aan de volgende eisen worden voldaan: 

a) twee CACIT’s  (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Travail) behaald op door de FCI goedgekeurde veldwedstrijden voor Britse staande honden onder 2 verschillende keurmeesters, in één of meerdere landen. 

b) de hond moet op de minimum leeftijd van vijftien maanden, op een FCI exterieur tentoonstelling tenminste de kwalificatie “Zeer Goed ” hebben behaald.

Reacties ( 0 )

Dianaprijs 2019

De Dianaprijs wordt door de Commissie Jachthonden toegekend aan de hond, waaraan op een nationale of internationale kampioenschapsveldwedstrijd geldend voor de betreffende rubriek, zoals beschreven in de diverse supplementen, in Nederland een CACT of RCACT is toegekend en die tevens op een tentoonstelling of kampioenschapsclubmatch in Nederland, als bedoeld in hoofdstuk IV van het Kynologisch Reglement, op een leeftijd van tenminste vijftien maanden de kwalificatie “uitmuntend” heeft behaald.

De Commissie Jachthonden heeft besloten de Dianaprijs toe te kennen aan

 • Soof v.h. Bessenveld, Dashond standaard ruwhaar, NHSB 3074688, eigenaar Susan Nooijen
 • Loustic Du Moulin De Bernawe, Epagneul Bleu de Picardie, NHSB 3022439. eigenaar Renette Drost
Reacties ( 0 )

Aanpassingen Standaard Jachthonden Proef

Inleiding

In oktober 2018 is door de Commissie Jachthonden (CJ) besloten om op verzoek van de Raad van Jachthonden Commissarissen (RJC) een werkgroep te installeren. Deze had tot taak om de examenproeven voor jachthonden zoals die in de Standaard Jachthondenproef (SJP) zijn vastgelegd te bezien in relatie tot o.a. de hedendaagse jachtpraktijk en de trainingsmethoden. Daar waar wordt geconstateerd dat dit niet meer het geval is, is de werkgroep gevraagd om alternatieven aan te geven. Tevens heeft de werkgroep de opdracht meegekregen om deze alternatieven te toetsen bij een z.g. klankbordgroep. Deze groep moest een afspiegeling zijn van gerenommeerde deelnemers aan jachthondenproeven, leden van trainingsgroepen, hondenscholen en organiserende instanties.

De werkgroep kreeg een aantal kaders mee in de opdracht:

 • Houdt rekening met het document van de CJP in zake vermindering van het wildgebruik
 • Betrek in het advies of de opleidingsvernieuwingen voor honden voldoende zijn gewaarborgd in de examenproef SJP 
 • Draag er zorg voor dat het examen gericht blijft op het werken met de hond in de huidige jachtpraktijk.

Klankbordgroep

De werkgroep heeft na een aantal bijeenkomsten een voorstel gemaakt en deze gepresenteerd aan de klankbordgroep. De klankbordgroep heeft op constructieve wijze overleg gevoerd en was van mening dat de voorgestelde proeven een verbetering waren ten opzichte van de huidige proeven.

De klankbordgroep heeft voorts benadrukt op termijn ook graag een wijziging te zien waarbij de C en B onderdelen niet steeds hoeven te worden herhaald als deze eenmaal met goed resultaat zijn afgelegd.


Voorstel werkgroep

De werkgroep heeft vervolgens haar opdracht afgerond en gerapporteerd aan de Commissie Jachthonden.

 • Het C-diploma is meer dan voorheen een proef om te beoordelen of de hond voldoende basisvaardigheden heeft geleerd. Een hond met een C-diploma heeft nog onvoldoende basis om mee te gaan op jacht. Vandaar dat de werkgroep meent dat deze proeven met dummy’s kunnen worden uitgevoerd waar dat van toepassing is. Het werken met koud wild, waarop de jachthond wel degelijk examen moet doen, komt voor de jachthond in spé voldoende aan bod in de B en A proef.
 • Bovendien wordt aanzienlijk bespaard op het gebruik van wild als honden bij basisvaardigheden met een dummy werken in plaats van met wild. Er worden bovendien minder aantallen wild gebruikt maar wel meerdere soorten. Daarmee wordt meer aansluiting gecreëerd bij de MAP’s
 • Een aantal C-proeven is zodanig aangepast dat zij meer aansluiten op moderne trainingsmethoden en jachtpraktijksituaties. Er wordt meer geanticipeerd op verleidingen die honden ook tegenkomen tijdens de jacht. Dit maakt de C-onderdelen nuttiger maar ook aantrekkelijker om uit te voeren en te beoordelen
 • De A-proeven sluiten door deze aanpassingen meer aan bij jachtpraktijksituaties.
 • De proeven hebben hun structuur behouden.

N.B.

 • In deze opzet is er vanuit gegaan dat er in de ochtend geen wild meer wordt uitgereikt per deelnemer.
 • Wild wordt bij diverse proeven meerdere malen gebruikt. Dit geeft een extra taak aan de keurmeester om na ieder apport te beoordelen of het wild opnieuw gebruikt kan worden.
 • Bij het model apport is recht naast de baas zitten ook “volmaakt”

Wat verandert er nu zoal?

Proef A: Aangelijnd en los volgen in Z vorm over 3 x 10 meter met een schot als verleiding. Hond mag op schot ook gaan zitten voor volmaakte uitvoering. Na A wordt de hond aangelijnd en voorjager mag op aanwijzing van de keurmeester naar inzetplaats B lopen.   Het schot mag een jachtgeweer, dummy launcher of alarmrevolver zijn, afhankelijk van lokale omstandigheden. (weer, wind, beperkingen terrein eigenaar).

Proef B: Blijft zoals het was, met dien verstande dat de hond graag naar het schot zal trekken maar toch na 30 meter terug moet keren naar de baas zodra de keurmeester dat moment heeft bepaald. Proef A + B worden altijd in combinatie uitgevoerd.

Kijk hier het filmpje van proef A en B

Proef C: Houden van de aangewezen plaats zoals het was, zij het dat de tijd wat wordt ingekort naar een minuut omdat in de nieuwe opzet slechts één hond kan deelnemen. Tijdens het houden van de plaats wordt zichtbaar voor de hond een groene dummy geworpen (standaard 500 gram) op circa 25 meter.  De werper maakt een geluidje ter attentie. Hond wordt later opgehaald en aangelijnd. Daarmee is proef C ten einde.

Proef D: Nadat oefening C is beëindigd mag de hond los meelopen naar een positie die ongeveer vijf meter vanaf de plek is waar de hond lag, stond of zat.  Dan mag de hond de eerder geworpen dummy apporteren. De wordt beoordeeld als “apport te land” zoals het nu bestaat. Proef C + D worden altijd in combinatie uitgevoerd. De dummy is groen. Inspringen is maximaal een 6. Dat houdt in dat een slordig apport leidt tot een onvoldoende.

Kijk hier het filmpje van proef C en D

Proef E: Uitvoering zoals nu beschreven staat waarbij de inzetplek 10 meter is vanaf geweer en werper. Haaks of evenwijdig daaraan, afhankelijk van de lokale situatie.  Er wordt gebruik gemaakt van een Foam eend, die goed zichtbaar blijft voor de hond als die op het water drijft.  Deze opzet sluit beter aan bij de praktijk.

Kijk hier het filmpje van proef E

Proef F: Handhaven in de huidige vorm. In plaats van een eend wordt gebruik gemaakt van een wild is konijn. Afstand variabel van 30-50 meter afhankelijk van lokale omstandigheden. Konijn wordt meermalen gebruikt.

Proef G: Handhaven in de huidige opzet. Het gebruikte wild is een zwarte kraai of roek. Er wordt van de wind af geworpen.  Doet meer recht aan praktijk en lost het probleem op dat kraai lichter is en moeilijker tegenwinds kan worden geworpen.

Proef H: Handhaven. Eend wordt meerdere malen gebruikt.

Proef I: In een V vorm liggen er twee duiven in het veld (blind). Een duif op 100 meter en een duif op 130 meter. De duiven liggen 50 meter uit elkaar qua breedte. Beide duiven mogen in lijn worden geapporteerd. Voorjager geeft aan welke duif hij eerst kiest. Deze moet dan ook eerst binnen komen. Verloren zoekend de duif vinden is een onvoldoende

Kijk hier het filmpje van proef I

Proef J: Handhaven met dien verstande dat de hond niet over water hoeft te worden gestuurd. Voorjager stuurt de hond naar de valplaats van “kleine gans”. Sleep eindigt in of bij water. Deze opzet doet meer recht aan de praktijk.

Kijk hier het filmpje van proef J


Tenslotte

Het Algemeen Reglement Jachthondenproeven is volledig aangepast en staat op deze site. Alle wijzigingen zijn ter verduidelijking geel gearceerd. In het bulletin wat op dezelfde pagina staat, zijn ook de aanpassingen voor de SJP nog even apart te lezen. Het vernieuwde reglement is alleen online beschikbaar.

Evaluatie van deze aanpassingen zal na afsluiting van het seizoen 2019 plaatsvinden.

Reacties ( 0 )

Resultaten CdE Grande Quete voor Britse Staande Honden

Naar de Coupe d’Europe Grande Quête voor Britse Staande Honden, welke op 18 en 19 maart 2019 plaatsvond in Nis (Servië) werden onderstaande honden namens Nederland afgevaardigd.

 • Jim dos Potinhos, pointer, reu, E/Ilona Joustra, V/ Pablo Fernandez
 • Caronte del Cangia, pointer, reu, E/Ilona Joustra, V/Giacomo Cantoni eindigde op de 5e plaats met de kwalificatie Uitmuntend.
 • Alonso off Flying Free, pointer, reu, E/Mark Vermaesen, V/Petar Petrovic

Er deden 21 landen mee met in totaal 70 pointers en Engelse setters.
Winnaar werd Bestia Del Dude (Servië) een pointer voorgejaagd door Stefano Girandandola met de kwalificatie 1 Uitmuntend.

Reacties ( 0 )

Data opening inschrijving jachthondenproeven aangepast

Jaarlijks gaat de inschrijving voor de jachthondenproeven open op 1 en 2 juni.

Echter, zoals bij de meesten onder jullie inmiddels bekend, wordt op die zelfde dagen de IWT in Nederland georganiseerd. Uiteraard willen zoveel mogelijk voorjagers dit grootse retrieverevenement bezoeken, maar ook op tijd hun hond inschrijven voor de jachthondenproeven.

Dat is dan ook de reden dat de opening inschrijving dit jaar zal worden verplaatst naar 3 en 4 juni om 19.00 uur voor resp. de SJP’s en de MAP’s.

Noteer dit alvast maar in jouw agenda!

Reacties ( 0 )