IWT selectie bekend

Op vrijdag 29 maart vond de IWT selectiewedstrijd, georganiseerd door de Nederlandse Labrador Vereniging, plaats voor de Nederlandse teams.

Er waren 6 aangemelde teams die Nederland willen vertegenwoordigen op de Internationale Workingtest voor Retrievers, welke 1 en 2 juni wordt gehouden in Nederland.

De selectie werd namens het FTC gedaan door Henk Slijkhuis en Dick Heijman.


De drie geselecteerde teams zijn:

Team 1

 • Tyne (Mika), Labrador retriever, teef, NHSB 2999535, geb. 27-03-2015, E/V Ingrid Schmidt
 • Truro (Lucky), Labrador retriever, reu, NHSB 2999529, geb. 27-03-2015, E/V Rob Schmidt
 • Sasawot Andras Boycie, Labrador retriever, reu, NHSB 3002333, geb. 21-04-2015, E/V Lucie van Delden 

 

Team 2

 • You Rock my World v.d. Loenense Hoeve, Golden retriever, teef, NHSB  2968594, geb. 03-06-2014, E/V Wim van Loenen
 • Amazing Acis My Golden Sunshine, Golden retriever, reu, NHSB 3026339,  geb.01-05-2015,  E/V Rob Dings                          
 • Figo v.d. Golden Jagers, Golden retriever, reu, NHSB 2831604, geb.18-03-2011, E/V Loek de Jong             

 

Team 3

 • Hummer of the Spring Cottage, Labrador retriever, reu, NHSB 2944810, geb. 13-11-2013, E/V Elly Bos
 • Kyara Of The Charmed Angel, Labrador retriever, teef, NHSB 2861972, geb. 25-05-2011, E/V Griet Dijkstra
 • Sasawot Aranyu Sinne, Labrador retriever, teef,  NHSB 3002336, geb. 21-04-2015, Jurjen Dijkstra

 


 

Wanneer blijkt dat er in zijn totaliteit onvoldoende teams zijn aangemeld, worden free teams uitgenodigd. Voor de Nederlandse teams gebeurt dat in onderstaande volgorde.   

 

  Team 4

 • Duals Hope Lord Finley, Labrador retriever, reu, NHSB 2918604, geb. 7-8-2012, E/V Tom van der Linden
 • Beechdale’s Finch, Labrador retriever, reu, NHSB 2940711, geb. 22-2-2013, E/V Henk Klein
 • Garrethall Quiff, Labrador retriever, reu, NHSB 2811612, , geb. 12-6-2010, E/V Rinus Heijmans

 

Team 5

 • Dual’s Hope Miss Evym, Labrador retriever, teef, NHSB 2972052, geb. 28-06-2013, E/V Nel Lepelaar-Hoogduin
 • Buck vom Mitteldeich, Labrador retriever, reu, NHSB 2945413, geb. 28-10-2012, E/V Helen Zimmermann
 • Handsome Hidde the Second off April, Labrador retriever, reu, NHSB 3014032, geb. 30-07-2015, E/V Bjorn van Pruijssen

 

 Team 6

 • Elza’s Memory Raffa de Champagne, Golden retriever, reu, NHSB 3035597, geb. 01-03-2016, E/V Henk de Ronde
 • Cerbel in Love, Labrador retriever, reu, NHSB 2993144, geb. 26-01-2015, E/V Jeroen Dijkkamp
 • Gin from the Gundog farm, Labrador retriever, reu, NHSB 2966372, geb. 18-05-2014, E/V Peter Stroomenbergh

 

Reacties ( 0 )

Aanpassingen Standaard Jachthonden Proef

Inleiding

In oktober 2018 is door de Commissie Jachthonden (CJ) besloten om op verzoek van de Raad van Jachthonden Commissarissen (RJC) een werkgroep te installeren. Deze had tot taak om de examenproeven voor jachthonden zoals die in de Standaard Jachthondenproef (SJP) zijn vastgelegd te bezien in relatie tot o.a. de hedendaagse jachtpraktijk en de trainingsmethoden. Daar waar wordt geconstateerd dat dit niet meer het geval is, is de werkgroep gevraagd om alternatieven aan te geven. Tevens heeft de werkgroep de opdracht meegekregen om deze alternatieven te toetsen bij een z.g. klankbordgroep. Deze groep moest een afspiegeling zijn van gerenommeerde deelnemers aan jachthondenproeven, leden van trainingsgroepen, hondenscholen en organiserende instanties.

De werkgroep kreeg een aantal kaders mee in de opdracht:

 • Houdt rekening met het document van de CJP in zake vermindering van het wildgebruik
 • Betrek in het advies of de opleidingsvernieuwingen voor honden voldoende zijn gewaarborgd in de examenproef SJP 
 • Draag er zorg voor dat het examen gericht blijft op het werken met de hond in de huidige jachtpraktijk.

Klankbordgroep

De werkgroep heeft na een aantal bijeenkomsten een voorstel gemaakt en deze gepresenteerd aan de klankbordgroep. De klankbordgroep heeft op constructieve wijze overleg gevoerd en was van mening dat de voorgestelde proeven een verbetering waren ten opzichte van de huidige proeven.

De klankbordgroep heeft voorts benadrukt op termijn ook graag een wijziging te zien waarbij de C en B onderdelen niet steeds hoeven te worden herhaald als deze eenmaal met goed resultaat zijn afgelegd.


Voorstel werkgroep

De werkgroep heeft vervolgens haar opdracht afgerond en gerapporteerd aan de Commissie Jachthonden.

 • Het C-diploma is meer dan voorheen een proef om te beoordelen of de hond voldoende basisvaardigheden heeft geleerd. Een hond met een C-diploma heeft nog onvoldoende basis om mee te gaan op jacht. Vandaar dat de werkgroep meent dat deze proeven met dummy’s kunnen worden uitgevoerd waar dat van toepassing is. Het werken met koud wild, waarop de jachthond wel degelijk examen moet doen, komt voor de jachthond in spé voldoende aan bod in de B en A proef.
 • Bovendien wordt aanzienlijk bespaard op het gebruik van wild als honden bij basisvaardigheden met een dummy werken in plaats van met wild. Er worden bovendien minder aantallen wild gebruikt maar wel meerdere soorten. Daarmee wordt meer aansluiting gecreëerd bij de MAP’s
 • Een aantal C-proeven is zodanig aangepast dat zij meer aansluiten op moderne trainingsmethoden en jachtpraktijksituaties. Er wordt meer geanticipeerd op verleidingen die honden ook tegenkomen tijdens de jacht. Dit maakt de C-onderdelen nuttiger maar ook aantrekkelijker om uit te voeren en te beoordelen
 • De A-proeven sluiten door deze aanpassingen meer aan bij jachtpraktijksituaties.
 • De proeven hebben hun structuur behouden.

N.B.

 • In deze opzet is er vanuit gegaan dat er in de ochtend geen wild meer wordt uitgereikt per deelnemer.
 • Wild wordt bij diverse proeven meerdere malen gebruikt. Dit geeft een extra taak aan de keurmeester om na ieder apport te beoordelen of het wild opnieuw gebruikt kan worden.
 • Bij het model apport is recht naast de baas zitten ook “volmaakt”

Wat verandert er nu zoal?

Proef A: Aangelijnd en los volgen in Z vorm over 3 x 10 meter met een schot als verleiding. Hond mag op schot ook gaan zitten voor volmaakte uitvoering. Na A wordt de hond aangelijnd en voorjager mag op aanwijzing van de keurmeester naar inzetplaats B lopen.   Het schot mag een jachtgeweer, dummy launcher of alarmrevolver zijn, afhankelijk van lokale omstandigheden. (weer, wind, beperkingen terrein eigenaar).

Proef B: Blijft zoals het was, met dien verstande dat de hond graag naar het schot zal trekken maar toch na 30 meter terug moet keren naar de baas zodra de keurmeester dat moment heeft bepaald. Proef A + B worden altijd in combinatie uitgevoerd.

Kijk hier het filmpje van proef A en B

Proef C: Houden van de aangewezen plaats zoals het was, zij het dat de tijd wat wordt ingekort naar een minuut omdat in de nieuwe opzet slechts één hond kan deelnemen. Tijdens het houden van de plaats wordt zichtbaar voor de hond een groene dummy geworpen (standaard 500 gram) op circa 25 meter.  De werper maakt een geluidje ter attentie. Hond wordt later opgehaald en aangelijnd. Daarmee is proef C ten einde.

Proef D: Nadat oefening C is beëindigd mag de hond los meelopen naar een positie die ongeveer vijf meter vanaf de plek is waar de hond lag, stond of zat.  Dan mag de hond de eerder geworpen dummy apporteren. De wordt beoordeeld als “apport te land” zoals het nu bestaat. Proef C + D worden altijd in combinatie uitgevoerd. De dummy is groen. Inspringen is maximaal een 6. Dat houdt in dat een slordig apport leidt tot een onvoldoende.

Kijk hier het filmpje van proef C en D

Proef E: Uitvoering zoals nu beschreven staat waarbij de inzetplek 10 meter is vanaf geweer en werper. Haaks of evenwijdig daaraan, afhankelijk van de lokale situatie.  Er wordt gebruik gemaakt van een Foam eend, die goed zichtbaar blijft voor de hond als die op het water drijft.  Deze opzet sluit beter aan bij de praktijk.

Kijk hier het filmpje van proef E

Proef F: Handhaven in de huidige vorm. In plaats van een eend wordt gebruik gemaakt van een wild is konijn. Afstand variabel van 30-50 meter afhankelijk van lokale omstandigheden. Konijn wordt meermalen gebruikt.

Proef G: Handhaven in de huidige opzet. Het gebruikte wild is een zwarte kraai of roek. Er wordt van de wind af geworpen.  Doet meer recht aan praktijk en lost het probleem op dat kraai lichter is en moeilijker tegenwinds kan worden geworpen.

Proef H: Handhaven. Eend wordt meerdere malen gebruikt.

Proef I: In een V vorm liggen er twee duiven in het veld (blind). Een duif op 100 meter en een duif op 130 meter. De duiven liggen 50 meter uit elkaar qua breedte. Beide duiven mogen in lijn worden geapporteerd. Voorjager geeft aan welke duif hij eerst kiest. Deze moet dan ook eerst binnen komen. Verloren zoekend de duif vinden is een onvoldoende

Kijk hier het filmpje van proef I

Proef J: Handhaven met dien verstande dat de hond niet over water hoeft te worden gestuurd. Voorjager stuurt de hond naar de valplaats van “kleine gans”. Sleep eindigt in of bij water. Deze opzet doet meer recht aan de praktijk.

Kijk hier het filmpje van proef J


Tenslotte

Het Algemeen Reglement Jachthondenproeven is volledig aangepast en staat op deze site. Alle wijzigingen zijn ter verduidelijking geel gearceerd. In het bulletin wat op dezelfde pagina staat, zijn ook de aanpassingen voor de SJP nog even apart te lezen. Het vernieuwde reglement is alleen online beschikbaar.

Evaluatie van deze aanpassingen zal na afsluiting van het seizoen 2019 plaatsvinden.

Reacties ( 0 )

Vacature ambtelijk secretaris penningmeester Orweja

In verband met het vertrek eind 2019 van de huidige ambtelijk secretaris penningmeester is de Commissie Jachthonden op zoek naar een geschikte opvolger.

Vind je het leuk om in een enthousiast team van vrijwilligers te werken en denk je dat je voldoet aan het profiel zoals hieronder beschreven stuur dan een reactie naar genoemd e-mailadres.

 

 

Reacties ( 0 )

Resultaten CdE Grande Quete voor Britse Staande Honden

Naar de Coupe d’Europe Grande Quête voor Britse Staande Honden, welke op 18 en 19 maart 2019 plaatsvond in Nis (Servië) werden onderstaande honden namens Nederland afgevaardigd.

 • Jim dos Potinhos, pointer, reu, E/Ilona Joustra, V/ Pablo Fernandez
 • Caronte del Cangia, pointer, reu, E/Ilona Joustra, V/Giacomo Cantoni eindigde op de 5e plaats met de kwalificatie Uitmuntend.
 • Alonso off Flying Free, pointer, reu, E/Mark Vermaesen, V/Petar Petrovic

Er deden 21 landen mee met in totaal 70 pointers en Engelse setters.
Winnaar werd Bestia Del Dude (Servië) een pointer voorgejaagd door Stefano Girandandola met de kwalificatie 1 Uitmuntend.

Reacties ( 0 )

Data opening inschrijving jachthondenproeven aangepast

Jaarlijks gaat de inschrijving voor de jachthondenproeven open op 1 en 2 juni.

Echter, zoals bij de meesten onder jullie inmiddels bekend, wordt op die zelfde dagen de IWT in Nederland georganiseerd. Uiteraard willen zoveel mogelijk voorjagers dit grootse retrieverevenement bezoeken, maar ook op tijd hun hond inschrijven voor de jachthondenproeven.

Dat is dan ook de reden dat de opening inschrijving dit jaar zal worden verplaatst naar 3 en 4 juni om 19.00 uur voor resp. de SJP’s en de MAP’s.

Noteer dit alvast maar in jouw agenda!

Reacties ( 0 )

FCI Europa-Cup VGP voor dashonden

Van 30 augustus tot 1 september 2019 zal de Europa-Cup VGP voor dashonden worden gehouden in Carpaneto Piacentino (Italië).

Voorjagers die deel uit willen maken van het Nederlandse Team (totaal twee honden + twee reserve honden) kunnen zich tot 15 juli a.s. aanmelden bij het secretariaat ORWEJA.

De volgende gegevens moeten worden verstrekt bij aanmelding:

 • FCI stamboom (voor-en achterkant)
 • Minimaal “zeer goed” op een FCI exterieurtentoonstelling in de open of gebruikshondenklas.
 • Rabies inenting
 • Eerder behaalde kwalificaties

Reglement Internationale Vollgebrauchsprufung fur Dachshunde

 

Reacties ( 0 )

Coupe d’Europe voor Britse staande honden

De Coupe d’Europe Grande Quête voor Britse Staande Honden zal op 18 en 19 maart 2019 plaatsvinden in Nis (Servië).

Voorjagers van Britse staande honden, die deel uit willen maken van het Nederlandse Team, kunnen zich tot 1 maart 2019 per e-mail aanmelden bij het secretariaat ORWEJA

Reacties ( 0 )

Resultaten CdE Continentale Staande Honden 2019

 

Naar de Coupe d’ Europe op 12 en 13 februari 2019 in Andalusie werden de volgende honden afgevaardigd:

 • Guus Du Pied Du Mont, DSK , E/V Eric Mulders
 • Ace Chasse au bon Vent, DSK, E/V Eric Mulders
 • Hoshi van de Kreppelseheide, DSL, E/V Theo Carbijn
 • Horam v.d. Stroomdrift, DSK, E/Ingrid Stroomer, V/Andres Zamora

De eerste dag wist Hoshi van de Kreppelse Heide van Theo Carbijn zich te kwalificeren met een 3e Uitmuntend.

 

Individueel Winnaar werd “Habby du Pas des Cabanelles” (DSK) Frankrijk

Winnaars landenteams

1 Frankrijk

2 Spanje

3 Oekraïne

 

 

 

 

Reacties ( 0 )

Veldwedstrijdkampioen met jaartal 2018

De titel “Veldwedstrijdkampioen met jaartal” wordt toegekend aan de hond die in de betrokken periode van twaalf maanden, te rekenen van aanvang van het betreffende kalenderjaar tot aanvang van het daarop volgende kalenderjaar, in zijn categorie of indien de categorie is verdeeld in rubrieken, in zijn rubriek op in Nederland gehouden kampioenschapsveldwedstrijden de beste resultaten heeft behaald volgens een in het betreffend supplement opgenomen reglement, mits de hond ten tijde van de laatste wedstrijd de leeftijd van twee jaar heeft bereikt.

De titel Veldwedstrijdkampioen met jaartal 2018 werd toegekend aan:

 • Ace de Chasse au Bon Vent, Duitse Staande Korthaar, NHSB , E/Gerda Mulders, V/Eric Mulders
 • Flo des Terres d’Argos, Epagneul Picard, NHSB 2828349, E/V Daphne Horsch
 • Truro, Labrador Retriever, NHSB 2999529, E/V Rob Schmidt
 • Fire Flame of ArtemisJoy, Cocker spaniel, NHSB 3051575, E/V Rene van Nederpelt
 • Softail DeLuxe May Of a Quiet Spot, Engelse Springer Spaniel, E/V Yvonne Knappers

 

Reacties ( 0 )

IWT 2019 – locatie bekend

De locatie van de IWT 2019 is het Landgoed ’t Zelle, gelegen in de driehoek tussen Hengelo, Vorden en Ruurlo, in het nationale landschap Graafschap. Het landgoed is circa 355 hectare groot en bestaat uit bos, natuurterrein, landbouwgrond en een golfbaan. Het hart van het landgoed bestaat uit een eeuwenoud landschap met lanen, bossen, oude solitaire bomen, paden en waterpartijen en het monumentale Huize Zelle met fraaie bijgebouwen. Dit gebied van ongeveer 94 hectare is geheel als rijksmonument aangewezen.

Wij hopen dat u samen met ons komt genieten van de schoonheid van de natuur en goed hondenwerk in juni 2019!

De IWT website is inmiddels live.

Reacties ( 0 )