Orweja evenementen en coronavirus COVID-19

In navolging op de maatregelen die door de overheid zijn genomen omtrent het coronavirus COVID-19, heeft de Commissie Jachthonden, in goed overleg met de voorzitters van de CJP, FTC, JWR en RJC, geadviseerd om alle veldwedstrijden, OWT’s en jachthondenproeven tot nader order op te schorten.

De kern van het huidige overheidsbeleid ten aanzien van COVID-19 is om het aantal contacten tussen mensen te beperken tot het noodzakelijk minimum. Enerzijds om de virusverspreiding tegen te gaan, anderzijds om er voor te zorgen dat de GGD de tracering van contacten van positieve gevallen nog kan bijbenen. 

De nieuwsberichten omtrent het coronavirus blijven we volgen en, indien nodig, zal verder advies worden uitgebracht.

Reacties ( 0 )

Algemeen Reglement Jachthonden Proeven

De nieuwste versie (februari 2020) van het Algemeen Reglement Jachthonden Proeven is gepubliceerd.

Deze goedgekeurde versie – vastgesteld door de CJ – is tot stand gekomen in goed overleg met de beleidscommissies.

De werkgroep, die deze taak uitgevoerd heeft, bestond uit leden van de RJC, JWR en CJP en heeft gebruik gemaakt van een klankbordgroep. Aan deze klankbordgroep hebben mensen deelgenomen, die actief betrokken zijn bij de standaardjachthondenproeven (SJP), als deelnemer, als trainer of als organisator van een SJP. 

Na één seizoen (2019) met het gewijzigde reglementen te hebben gewerkt, zijn er vervolgens evaluatiebijeenkomsten geweest met keurmeesters en met organisatoren. Naar aanleiding hiervan zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. Hiermee is het nieuwe reglement definitief geworden. 
De CJP is positief gestemd over het nieuwe ARJP, dat in gezamenlijkheid tot stand gekomen is.

Het reglement zal binnenkort ook als hard copy beschikbaar zijn. Nadere informatie hierover volgt op deze site.

Reacties ( 0 )

Keurmeester zoekt collega’s!

Zoals de meesten van jullie wel weten, is een groot aantal keurmeesters een aantal keren per jaar als keurmeester actief op een jachthondenproef (SJP, MAP of PJP).

Als we in de toekomst ook nog voldoende keurmeesters willen hebben, is er nieuwe aanwas nodig.

Wij denken dat er onder de voorjagers, die meedoen aan deze proeven, best geschikte kandidaten zijn.

Dus voldoe je aan de algemene eisen, zoals hieronder beschreven, denk er dan eens over na om je aan te melden als leerling.

Dit kan via de rasvereniging, waarvan je lid bent, of via het provinciale bestuur van de Jagersvereniging.

De algemene eisen zijn:

  • Je moet te goeder naam en faam bekend zijn, meerderjarig en Nederlands ingezetene zijn.
  • Je moet lid zijn van de Jagersvereniging en van de rasvereniging (als je door een rasvereniging wordt voorgedragen).
  • Je moet zelf recentelijk gedurende in ieder geval drie jaar, één of meerdere honden hebben voorgejaagd op jachthondenproeven.
  • Je moet met goed gevolg het theoretische deel van het SJN jachtexamen hebben afgelegd.
  • Je moet beschikken over relevante kynologische kennis (o.m. herkenning van de jachthondenrassen, kennis van hun werkeigenschappen en de indeling in categorieën).  Voor meer informatie verwijzen we graag naar het Algemeen Reglement Jachthonden Proeven, art. VII.3 t/m VII.10.

Wil je meer weten over het traject, neem dan gerust contact op met Orweja via orweja@nullgmail.com

Reacties ( 0 )

Coupe d’Europe Grande Quete geannuleerd

De Coupe d’Europe Grande Quete voor Britse Staande Honde, welke 19 en 20 maart zou worden gehouden rond Nis in Servië, is geannuleerd in verband de maatregelen rondom het coronavirus COVID-19.

Reacties ( 0 )

Coupe d’Europe voor Continentale Staande Honden geannuleerd

De Coupe d’Europe voor Continentale Staande Honden, welke op 1 en 2 april 2020 zou worden gehouden in de omgeving van Nis – Servië, is geannuleerd in verband met de maatregelen genomen als gevolg van het coronavirus COVID-19.

Reacties ( 0 )

Veldwedstrijdkampioen met jaartal 2019

De titel “Veldwedstrijdkampioen met jaartal” wordt toegekend aan de hond die in de betrokken periode van twaalf maanden, te rekenen van aanvang van het betreffende kalenderjaar tot aanvang van het daarop volgende kalenderjaar, in zijn categorie of indien de categorie is verdeeld in rubrieken, in zijn rubriek op in Nederland gehouden kampioenschapsveldwedstrijden de beste resultaten heeft behaald volgens een in het betreffend supplement opgenomen reglement, mits de hond ten tijde van de laatste wedstrijd de leeftijd van twee jaar heeft bereikt.

De titel Veldwedstrijdkampioen met jaartal 2019 werd toegekend aan:

Staande honden rubriek B

Ace Chasse au bon Vent, Duitse Staande Korthaar, NHSB 2962255, eigenaar Gerda Mulders

Staande honden rubriek C

Loustic Du Moulin De Bernawe, Epagneul Bleu de Picardie, NHSB 3022439, eigenaar Renette Drost

Retrievers

De Dee Arlet Star, Labrador Retriever, Belg.Imp.CLP.LR314241251940, eigenaar Stef Bollen

Spaniels rubriek II.A

Fire Flame of Artemis’ Joy, Engelse Cocker Spaniel, NHSB 3051575, eigenaar René van Nederpelt

Spaniels rubriek II.C

Fleur van de Peelbaan, Engelse Springer Spaniel, NHSB 3080590, eigenaar Nol Bots

Ace Chasse au bon Vent
Loustic Du Moulin De Bernawe
De Dee Arlet Star
Fire Flame of Artemis’ Joy
Fleur van de Peelbaan
Reacties ( 0 )

Titel Internationaal Werkkampioen (IntFTCh) voor Vai Nel Vento Gadji

De titel Internationaal werkkampioen (IntFTCh) is door de FCI toegekend aan de Engelse Setter, Vai Nel Vento Gadji, NHSB 2883108, van eigenaar Marjolein Kamman-van Eijk.

Om in aanmerking te komen voor deze titel moet aan de volgende eisen worden voldaan: 

a) twee CACIT’s  (Certificat d’Aptitude au Championnat International de Travail) behaald op door de FCI goedgekeurde veldwedstrijden voor Britse staande honden onder 2 verschillende keurmeesters, in één of meerdere landen. 

b) de hond moet op de minimum leeftijd van vijftien maanden, op een FCI exterieur tentoonstelling tenminste de kwalificatie “Zeer Goed ” hebben behaald.

Reacties ( 0 )

In Memoriam Henk de Roos

Op 7 januari 2020 is op 91-jarige leeftijd Henk de Roos overleden.

Henk de Roos was van 1972 tot 2009 keurmeester voor de jachthondenproeven en keurde zijn laatste jachthondenproef in 2008. Tevens was hij sinds 1980 keurmeester voor de veldwedstrijden, sectie Staande Honden.

Op 1 november 1976 is Henk benoemd tot lid van de Commissie Jachthonden Proeven als opvolger van Jan de Hartog. Hij bleef tot 1990 lid van de CJP.

Als keurmeester werd hij zeer gewaardeerd vanwege zijn aimabele houding en deskundige beoordeling.

Voor zijn verdiensten voor Orweja ontving hij in 2009 de Orweja legpenning en van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland ontving hij de Gouden Erespeld.

Henk was een fervent liefhebber van Duitse Staande Draadharen en had een kennel met de naam “van de Vliegerhorst”. Hij fokte draadharen die op wedstrijden en als gebruikshonden zeer goed presteerden. In de jaren zestig heeft hij met zijn Duitse staande draadhaar Steffie van het Hoge Noorden veel succes gehad op veldwedstrijden. Met deze hond heeft hij in zijn kennel Van de Vliegerhorst enkele veel belovende pups gefokt.

In het dagelijks leven was Henk gevechtsvlieger bij de Koninklijke Luchtmacht.

Wij wensen zijn familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Reacties ( 0 )

Opening inschrijving OWT’s en voorjaarsveldwedstrijden

De kalenders voor zowel de Orweja working testen (OWT’s) als de voorjaarsveldwedstrijden worden in het weekend van 18 januari a.s. gepubliceerd op de Orweja website. In dat weekend zal tevens de inschrijving open gaan.

Het is handig om nu even te kijken of de NAW gegevens in uw MyOrweja profiel nog kloppen, of het e-mail adres nog juist is en vooral of de juiste gegevens van uw hond zijn ingevoerd, alsmede de stamboom en het eigendomsbewijs zijn geüpload. 
U kunt dan straks zonder problemen inschrijven!

Reacties ( 0 )

Dianaprijs voor Arko

De Dianaprijs wordt door de Commissie Jachthonden toegekend aan de hond, waaraan op een nationale of internationale kampioenschapsveldwedstrijd  geldend voor de betreffende rubriek zoals beschreven in de diverse supplementen in Nederland een CACT of RCACT is toegekend en die tevens op een tentoonstelling of kampioenschapsclubmatch als bedoeld in hoofdstuk IV van het Kynologisch Reglement op een leeftijd van tenminste vijftien maanden de kwalificatie “uitmuntend” heeft behaald.

De Dianaprijs werd toegekend aan Arko, Duitse staande langhaar, NHSB 2939471, eigenaar Frans Beck

Reacties ( 0 )