Naar het eind van het wedstrijdseizoen kan er een veldwedstrijd finale (Dutch Championship) worden georganiseerd door een van de VWOV’n.

Aan de inschrijving voor de finale worden kwaliteitseisen gesteld. 

Ieder jaar kan één van de VWOV’n de veldwedstrijd finale organiseren. Om de veldwedstrijd finale te mogen organiseren, moet de organisatie datzelfde seizoen minstens één veldwedstrijd georganiseerd hebben. Voor de veldwedstrijd finale wordt een nader vast te stellen aantal deelnemers uitgenodigd (in overleg met VWOV en draagkracht jachtveld). Het FTC nodigt de deelnemers voor de veldwedstrijd finale uit en stelt de gegevens hiervan ter beschikking aan de organiserende instantie. Het FTC nodigt, na overleg met de organiserende instantie, de keurmeesters uit. Aan de organiserende instantie wordt een vooraf door de CJ bepaald bedrag beschikbaar gesteld. Deelnemers zijn inschrijfgeld verschuldigd. De Championship wordt gehouden aan het einde van het seizoen, als afsluiting van het wedstrijdseizoen. 

Voor de Championship worden honden uitgenodigd die in het betreffende seizoen op een in Nederland georganiseerde CACIT- of CACT-apporteerwedstrijd onderstaand.e resultaat hebben behaald: 

  • als eerste zijn geplaatst met de kwalificatie Uitmuntend CACIT; 
  • als tweede zijn geplaatst met de kwalificatie Uitmuntend RCACIT; 
  • als eerste zijn geplaatst met de kwalificatie Uitmuntend CACT; 
  • als tweede zijn geplaatst met de kwalificatie Uitmuntend RCACT; 
  • de kwalificatie Uitmuntend, waarbij de plaatsing de volgorde bepaalt. 

Indien het deelnemersaantal hiermee nog niet is behaald, dan zal dit worden aangevuld met de honden die een Zeer Goed behaalden, waarbij de plaatsing de volgorde bepaalt, totdat het deelnemersaantal is bereikt. 

Indien een genodigde geen gebruik maakt van de uitnodiging wordt de eerstvolgende hond volgens bovenstaande criteria uitgenodigd,  totdat het deelnemersaantal is bereikt. 

In het geval er honden volgens bovenstaande criteria gelijk staan, wordt als eerste de hond, die het hoogste aantal punten volgens de puntentelling voor de titel Veldwerkkampioen met jaartal heeft, uitgenodigd. Indien er alsdan nog honden gelijk staan, dan zal de jongste hond prevaleren. 

 

Beloop

Deze Championship werd voor de eerste keer in 2021 georganiseerd door de Nederlandse Retriever Club ism met het FTC te Bergambacht