De Commissie Jachthonden Proeven (CJP) is een technische commissie.

J.H. Folmer, voorzitter

J. van Rijsbergen, secretaris

K. Beukema

D. van der Heide

J. Mastenbroek

C. Nijssen

R. Starink

E. van Wijngaarden, ambtelijk secretaris