De Commissie Jachthonden Proeven (CJP) is een technische commissie, hierin zitten uitsluitend keurmeesters voor de jachthondenproeven.

J.H. Folmer, voorzitter

M. Brenkman-Bongers, secretaris

K. Beukema

L.J.M. Joosen

D. van der Heide

J. Mastenbroek

C. Nijssen

R. Starink

J. Tiecken

J.P.M. Waltmans

E. van Wijngaarden, ambtelijk secretaris