Commissie Jachthonden Proeven

De Commissie Jachthonden Proeven (CJP) is een technische commissie,hierin zitten uitsluitend keurmeesters voor de jachthondenproeven.

L.J.M. Joosen, voorzitter

M. Brenkman-Bongers, waarnemend secretaris-penningmeester

K. Beukema

D. van der Heide

J. Mastenbroek

C. Nijssen

R. Starink

J. Tiecken

C. Tinga

J.P.M. Waltmans

E. van Wijngaarden, ambtelijk secretaris