Coronaprotocol veldwedstrijden

Recent is door de Commissie Jachthonden, op advies van het FTC, besloten ook de veldwedstrijden die zijn gepland vòòr 1 september 2020, dit zijn voornamelijk apporteerwedstrijden, door te laten gaan.

Organiserende verenigingen en deelnemers verplichten zich aan het Corona protocol te houden, met dien verstande dat de richtlijnen van het RIVM gevolgd moeten worden en leidend zijn!


Richtlijnen RIVM en maatregelen Rijksoverheid

 • Ten aanzien van het totale aantal aanwezigen dient men zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM en de maatregelen die zijn genomen door de Rijksoverheid. Hiervan wordt niet afgeweken.
 • Alle regelgeving omtrent COVID-19 (corona) wordt gerespecteerd;
 • De VWOV stelt een lijst samen van alle aanwezigen (plus e-mailadres en gsm-nummer). Deze lijst wordt als vertrouwelijk behandeld.
 • Bij medische calamiteiten wordt de lijst vrijgegeven aan de GGD.

Prioriteitstelling

 • De richtlijnen van het RIVM en de maatregelen die zijn genomen door de Rijksoverheid hebben de hoogste prioriteit (afstand, desinfecteren, hoesten, maximaal aantal aanwezigen);
 • De VWOV hanteert de volgende maatregelen:
  • Uitsluitend buitenactiviteiten;
  • Niet meer dan 30 mensen bij het evenement; deelnemers, keurmeesters, geweren, helpers en afgevaardigde van de vereniging;
  • De minimale afstand van 1,5 meter wordt te allen tijde aangehouden, voor zowel mens als hond;
  • Hoesten en/of niezen in de elleboog;
  • Desinfectie van handen voor aanvang van de wedstrijd, na pauzes en na afloop van de wedstrijd;
  • Iedereen brengt zijn eigen lunchpakket en drinken mee, denk hierbij ook aan water voor de hond;
  • Bij het evenement is geen publiek toegestaan;
  • Parkeerplek biedt voldoende ruimte om auto’s op voldoende afstand te parkeren.

Verzamelen en prijsuitreiking

 • Het verzamelen en de prijsuitreiking dienen zoveel als mogelijk in de buitenlucht te gebeuren, waarbij de 1,5 meter onderlinge afstand wordt toegepast;
 • Boekjes, geld, certificaten, trofeeën e.d. worden niet overhandigd, maar op een tafel neergelegd en door ontvanger vandaar opgenomen;
 • Boekjes (en evt. certificaten) worden door één keurmeester (gedelegeerde) ondertekend.

Gedurende de wedstrijd

 • Keurmeesters en posterende honden staan minimaal 1,5 meter uit elkaar;
 • Wachtkamers dienen dusdanig te zijn ingericht dat daar wachtende voorjagers voldoende afstand (1,5 meter) van elkaar kunnen houden;
 • Door voorjager af te geven (kickdood) wild wordt (met respect) op de grond gelegd en door de keurmeester vandaar opgenomen en geïnspecteerd;
 • Bij ziek wild beslist de keurmeester:
  • dat de voorjager het wild toont en na goedkeuring deze op weidelijke wijze doodt;
  • dat de voorjager het wild met gestrekte arm afgeeft en door de keurmeester met gestrekte arm in ontvangst wordt genomen.

De organiserende vereniging

 • De VWOV wijst een bestuurslid aan die de zorg draagt voor alle zaken die te maken hebben met COVID-19. Deze persoon, contactpersoon COVID-19, beheert de vertrouwelijke lijst met de namen, telefoonnummers en e-mailadressen van alle aanwezigen.
 • Deze persoon is bij medische calamiteiten het aanspreekpunt;
 • Deze persoon treedt op namens de VWOV, handelt naar eigen inzicht, maar is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor eventuele COVID-19 besmettingen. 

Aanwezigen

 • Verklaring van deelnemers, keurmeesters, geweren en helpers dat zij of een huisgenoot geen COVID-19 verschijnselen hebben;
 • Verklaring van deelnemers, keurmeesters, geweren en helpers dat zij op eigen risico deelnemen aan het evenement;
 • De aanwezigen stellen alles in het werk om besmetting met het COVID-19 virus te voorkomen;
 • De aanwezigen leggen zich onvoorwaardelijk neer bij de regelgeving die tijdens de veld- / apporteerwedstrijd geldt.

 

Aansprakelijkheid

 • Geen van de organiserende partijen (ORWEJA, FTC, VWOV, jachthouder) kan aansprakelijk gesteld worden voor eventuele COVID-19 besmettingen en/of de gevolgen daarvan;
 • Deelname aan de veldwedstrijd is geheel op eigen risico;
 • De aanwezigen zijn op de hoogte van het feit dat ter voorbereiding van de wedstrijd kosten zullen worden gemaakt;
 • Indien om welke reden dan ook de wedstrijd geen doorgang kan vinden of de wedstrijd halverwege wordt afgebroken is het aan de VWOV om te bepalen of (gedeeltelijke) restitutie van het inschrijfgeld aan de orde is.  

Wat te doen als er achteraf toch sprake is van besmetting?

 • Aanwezigen verklaren bij ziekteverschijnselen achteraf, dit per omgaande te melden bij de contactpersoon COVID-19;
 • Als de GGD om welke reden dan ook de eerder gemaakte lijst van de aanwezigen opvraagt, gaan alle aanwezigen daarmee akkoord.