MyOrweja inschrijven

Het ras van mijn hond staat niet in het rassenoverzicht?

Het kan zijn dat uw hond niet genoemd staat in het rassenoverzicht in MyOrweja.

Alleen honden die staan vermeld in het aanhangsel Rassenoverzicht in de betreffende reglementen worden toegelaten c.q. kunnen meedoen aan de jachthondenproeven, veldwedstrijden en OWT’s.

Hieraan kan slechts een ras worden toegevoegd als door het land van oorsprong bij de FCI is aangevraagd dat voor de titel van Internationaal Schoonheidskampioen de hond moet hebben deelgenomen aan werkproeven.

 

Mijn partner is mede-eigenaar, geldt in dat geval mijn lidmaatschap van de Jagersvereniging?

Volgens het Kynologisch Reglement (KR) heeft een mede eigenaar geen enkele status en dat geldt derhalve ook voor het ARJP.

 • Art V.1 lid 2 ARJP: alleen de eigenaar kan een hond inschrijven voor deelname aan een jachthondenproef, gelet op het gestelde in het KR is dat dus niet de mede eigenaar.
 • Art V.1 lid 1 ARJP stelt dat slechts kan worden ingeschreven voor een jachthondenproef door hen die lid zijn van de jagersvereniging of een bij de RvB aangesloten vereniging, dit in combinatie met lid 2 geeft het antwoord op de vraag omtrent de rol van een mede eigenaar. De eigenaar moet dus lid zijn van de jagersvereniging.
 • Art. 2.1.c  en 2.1.g van het KR, huishoudelijk reglement bepalen de rol van eigenaar en mede eigenaar.

Het advies is dan ook: laat degene die lid is van de Jagersvereniging ook geregistreerd zijn als eigenaar van een hond en niet als mede eigenaar, zeker als dit binnen 1 gezin aan de orde is. Het is de eigenaar die inschrijft maar men mag iedere willekeurige voorjager aanstellen voor een bepaalde proef. dit voorkomt teleurstellingen bij het inschrijven voor proeven.

Inschrijven via website….meer keuzemogelijkheden

Wanneer je bijvoorbeeld alleen wilt inschrijven voor MAP’s of voor jeugdveldwedstrijden is het een stuk handiger dit te doen via de Orweja site / kalendermenu. Je kan daar kiezen voor SJP, MAP etc en bij het veldwedstrijdonderdeel is een scroll menu met alle zoekopties.

Profiel MyOrweja

 • De gegevens zoals u die bij uw profiel invult komen precies zo terecht op diploma’s en in programmaboekjes. Wees consequent met hoofdletters en let op de spelling van namen.
 • Indien door foutieve gegevens er een strijdigheid ontstaat met het reglement, dan kan u van deelname worden uitgesloten. Dit komt nog al eens voor dat een hond uit het buitenland geen NHSB vermelding heeft, terwijl deze wel is overgeschreven. Het is voor een organisatie ondoenlijk elk detail uit het profiel te verifiëren bij de betreffende instanties.
 • Van een hond zonder stamboom mag de naam van de hond geen kennelnaam bevatten. ARJP Art. VI.2 lid 3. Meestal is dat dan alleen de roepnaam van de hond.
 • Bij de naam van de fokker moet een persoonsnaam worden ingevuld en niet de kennelnaam.
 • Indien bij een hond zonder stamboom de fokker en of de ouderdieren niet bekend zijn wordt hiervoor het woord “onbekend” ingevuld en niet n.v.t. bijvoorbeeld.
 • Onder “Mijn contacten” kunt u de gegevens invullen van de voorjager van uw hond, indien u deze niet zelf voorjaagt

Geüploade documenten zichtbaar maken

Handig is wanneer je documenten (stamboom, registratiebewijs,  pas Jagersvereniging en/of oude diploma’s van voor 2014) uploadt in jouw profiel dit te doen in .jpg format en niet als .pdf.

In .jpg format zie je gelijk welke documenten in jouw profiel staan zonder deze iedere keer te moeten openen. Dit is voor jezelf en zeker ook voor de organisaties overzichtelijker.

Bij inschrijving krijg je onder stap 5 de documenten in beeld die in jouw profiel staan. Je moet alleen nog even aanvinken welke documenten je bij de inschrijving wilt uploaden. Wanneer je dit niet doet, kan je niet verder met de inschrijving.

Dus: stamboom  en eigendomsbewijs aanvinken!!

 

Gegevens inschrijving inpassen….hoe doe ik dat?

De gegevens bij gedane inschrijvingen wil ik aanpassen. Hoe doe ik dat eigenlijk?

Je zorgt eerst altijd dat de gegevens van jou zelf en jouw hond correct in jouw profiel staan. Als je hierin iets wijzigt, nadat je hebt ingeschreven, dan moet je iedere inschrijving vervolgens ook aanpassen.

Dit doe je als volgt:

In jouw profiel in MyOrweja kan je onder het tabblad Inschrijven bij ‘mijn inschrijvingen’ zien voor welke proeven of veldwedstrijden je jouw hond hebt ingeschreven. Wanneer je de gegevens wilt aanpassen, wijzig je deze eerst in jouw profiel bij de betreffende hond. Vervolgens klik je op de betreffende inschrijving (‘inschrijving bekijken’) en zie je bovenin de mogelijkheid tot ‘aanpassen’.

Je loopt alle stappen van de inschrijving opnieuw door en bij stap 4 selecteer je de betreffende hond en klik naast de naam op ‘kopieer’. Op deze manier worden de aangepaste gegevens vanuit het profiel hier ook gewijzigd. Je maakt de verdere stappen af en vinkt daarbij weer de documenten aan die mee moeten worden genomen tot en met de laatste stap. Wanneer je de hond hebt ingeschreven met onjuiste stamboom gegevens, wijzigt ook het inschrijfnummer (F-nummer) en schrijf je de hond als het ware opnieuw in. De stamboomgegevens zijn als enige namelijk uniek. Het is belangrijk in dit laatste geval de organisatie van de wijziging op de hoogte te brengen, zodat zij de juiste inschrijving hanteren bij accordering.

Als de mogelijkheid tot aanpassen niet wordt weergeven dan betekent dat meestal dat je al bent ingedeeld door de organisatie of dat de inschrijving gesloten is, je kan zelf niets meer aan de inschrijving wijzigen. Neem dan even contact op met de organisatie of het secretariaat Orweja.

 

Inschrijving annuleren

ik heb me ingeschreven voor een proef of veldwedstrijd, maar kan helaas niet meedoen. Hoe kan ik dit annuleren?

in uw profiel in MyOrweja opent u onder het blad ‘Mijn inschrijvingen’ de inschrijving die u wilt annuleren. Bovenaan ziet u de mogelijkheid tot inschrijving aanpassen of annuleren. Dit laatste klikt u aan en de inschrijving is geannuleerd.

Mocht deze mogelijkheid niet meer worden aangegeven als u de inschrijving heeft geopend, dan betekent dat dat de betreffende organisatie u al heeft ingedeeld. In dat geval moet u de organisatie een mailtje sturen met het verzoek uw inschrijving alsnog te annuleren.

Invoeren juiste gegevens erg belangrijk!

Bij het verwerken van de inschrijvingen door de organiserende instanties blijkt dat door eigenaren nogal eens verkeerde gegevens worden ingevuld. De eigenaar is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens, de organiserende instanties hebben slechts een controlerende en geen corrigerende taak!

Aan inschrijvers/ eigenaren dan ook het dringend verzoek de gegevens zoals die zijn ingevuld te controleren, deze mogelijkheid is er meerdere malen tijdens de inschrijving. Zorg dat bijvoorbeeld de gegevens van de hond gelijk zijn aan de gegevens die op de stamboom staan vermeld, let vooral op NHSB nummer en geboortedatum. Schrijf namen, adressen etc. aan het begin (net als in een zin) met een hoofdletter.

Wanneer u nadat u heeft deelgenomen aan een proef of veldwedstrijd de inschrijfgegevens aanpast, betekent dit dat de resultaten niet zichtbaar zijn in uw profiel m.a.w. de resultaten van bijvoorbeeld de KNJV proeven zijn niet zichtbaar bij inschrijving voor een MAP. De resultaten zijn dan gekoppeld aan de “oude” inschrijfgegevens. Achteraf wordt dit niet hersteld! Daarnaast stelt u er ongetwijfeld prijs op dat de gegevens van uw hond goed in het programmaboekje maar vooral op het diploma komen te staan!

Meedoen aan jachthondenproeven zonder lidmaatschap?

Eigenaren van honden die willen meedoen aan een jachthondenproef dienen of lid te zijn van de Jagersvereniging of van een bij de RvB aangesloten vereniging

Zie hiervoor artikel V.1 van het ARJP:

Het inschrijven en toelaten van honden op de jachthondenproeven

Artikel V.1

Eigenaren mogen inschrijven (voorwaarde)

Voor jachthondenproeven kan door hen, die in Nederland woonachtig zijn slechts worden ingeschreven indien zij lid zijn van een bij de RvB aangesloten vereniging en/of van de Jagersvereniging.

 

Inschrijving MAP omzetten van B naar A, kan dat?

Wanneer je je hebt ingeschreven voor een MAP B maar in de loop van dat seizoen mee zou kunnen doen aan een MAP A omdat je daarvoor inmiddels de benodigde diploma’s hebt behaald, dan is het de bedoeling dat je opnieuw inschrijft voor MAP A en daarna de inschrijving voor de MAP B annuleert.

Met andere woorden: de reeds gedane inschrijving kan NIET worden omgezet van B naar A.

Er kan tussendoor, op de proef zelf of achteraf NIETS meer worden gewijzigd. Een deelnemer kan op de dag zelf niet switchen of worden geswitcht van de MAP B- naar de A-proeven.

 

Kan ik met 2 SJP A diploma’s inschrijven voor een MAP B?

Het hebben van de twee vereiste SJP A diploma’s met voldoende punten verplicht je niet tot inschrijven voor een MAP A.

Toestemmingsverklaring

De toestemmingsverklaring is alleen nodig indien de voorjager en eigenaar niet dezelfde persoon zijn. De eigenaar geeft bij inschrijving al aan kennis genomen te hebben van de Orweja privacy verklaring, de voorjager dient dit middels deze toestemmingsverklaring te doen.

De getekende toestemmingsverklaring dient in MyOrweja te worden geüpload samen met de stamboom en het eigendomsbewijs van de hond.

Toestemmingsverklaring

Lidmaatschap Jagersvereniging nog niet ontvangen?

Heb je je lidmaatschap van de Jagersvereniging nog niet ontvangen?

Log dan even in op de site van de Jagersvereniging en haal zelf je lidmaatschapskaart daar op. Vervolgens kan je deze uploaden in jouw profiel in MyOrweja.

Voorrang verlening als lid Jagersvereniging

Bij overinschrijving wordt tot de tiende dag na opening van de inschrijving jachthondenproeven voorrang verleend aan honden waarvan de eigenaar lid is van de Jagersvereniging in de Provincie waar de organiserende instantie is gevestigd. Daarna aan honden waarvan de eigenaar lid is van de Jagersvereniging in een andere Provincie of woonachtig is in het buitenland en in derde instantie aan honden waarvan de eigenaar lid is van een rasvereniging.
Rasverenigingen kunnen tot de dertigste dag na opening van de inschrijving voorrang verlenen aan honden waarvan de eigenaar lid is van die betreffende rasvereniging of combinatie van organiserende rasverenigingen. Overigens is de volgorde van inschrijving als ook de tijdige ontvangst van het inschrijfgeld op rekening van de organisatie bepalend.

Toelating MAP’s

Om toegelaten te kunnen worden tot de proeven voor het MAP B-diploma, moet de hond bij inschrijving tenminste twee B-diploma’s op een Standaard Jachthondenproef hebben behaald. Eén van deze B-diploma’s moet tenminste een score van 68 punten hebben. Òf de hond moet reeds in het bezit zijn van een MAP B-diploma.

Om toegelaten te kunnen worden tot de proeven voor het MAP A-diploma, moet de hond bij inschrijving tenminste twee A-diploma’s op een Standaard Jachthondenproef hebben behaald. Eén van deze A-diploma’s moet een score van tenminste 85 punten hebben. Òf de hond moet reeds in het bezit zijn van een MAP-A diploma.

Wanneer hieraan niet wordt voldaan wordt de inschrijving geblokkeerd.

Orweja site beveiligd?

De ORWEJA website is een beveiligde website.

Overigens is het zo dat inloggen via google of Facebook eveneens beveiligd is dus wordt aangeraden deze methode van inloggen te gebruiken.

 

Inschrijfgeld jachthondenproeven

De inschrijfgelden zijn m.i.v. 2019 verhoogd. Het maximaal tarief voor de SJP is €57,50, voor de MAP en PJP maximaal €70.

Organiserende instanties mogen naar eigen goeddunken kortingen geven op deze maximum tarieven.

Geannuleerd maar wil toch meedoen…..

Je hebt jouw inschrijving voor een proef of wedstrijd geannuleerd, maar je wilt bij nader inzien toch meedoen,

Neem in dat geval contact op met Orweja of met de organisatie zodat zij de inschrijving kunnen aanpassen. Dit kan je niet zelf doen nadat je hebt geannuleerd!

Je kan voor een proef of wedstrijd met een hond maar eenmaal inschrijven. Check voor de zekerheid in jouw profiel of de gedane inschrijving is aangepast.

Waar moet ik de privacyverklaring uploaden?

De privacy verklaring, die nodig is, wanneer de voorjager niet dezelfde persoon is als de eigenaar, dient te worden geüpload bij de documenten van de hond.  Dus samen met de stamboom en het registratiebewijs.

Verplicht inschrijven NHSB

 • Eigenaren van honden, woonachtig in Nederland, dienen honden met stamboom in te schrijven in het NHSB. Dit geldt ook voor geïmporteerde honden. Kennelclubs van andere landen kennen deze verplichting niet, dus Nederlandse eigenaren woonachtig in het buitenland zijn niet verplicht hun hond in te schrijven in een buitenlandse stamboekhouding en kunnen dus gewoon het NHSB behouden. Dit laatste geldt ook voor buitenlandse eigenaren met een in het NHSB geregistreerde hond.

 • Reglement:

  Voor veldwedstrijden, jachthondenproeven en OWT’s kunnen slechts honden worden ingeschreven:

  a. die op de dag van de inschrijving zijn ingeschreven in de Nederlandse stamboekhouding;
  b. waarvoor op de dag van de inschrijving de inschrijving in de Nederlandse stamboekhouding is aangevraagd en niet is geweigerd;
  c. die, indien de eigenaar in het buitenland woonachtig is, op de dag van de inschrijving zijn ingeschreven in een door de FCI erkende buitenlandse stamboekhouding.
  d. waarvoor op de dag van de inschrijving, indien de eigenaar in het buitenland woonachtig is, de inschrijving in een door de FCI erkende buitenlandse stamboekhouding is aangevraagd en niet is
  geweigerd. De eigenaar dient een schriftelijk bewijs van de aanvraag bij de inschrijving te overleggen.

Ik kan mijn lidmaatschap van de Jagersvereniging/rasvereniging niet opgeven bij inschrijving

Je bent je aan het inschrijven voor een jachthondenproef of veldwedstrijd en je krijgt niet in beeld waar je het lidmaatschap van de Jagersvereniging of rasvereniging moet invullen, terwijl je van beide wel lid bent. Bij inschrijving voor de jachthondenproeven wordt altijd om het lidmaatschap van de Jagersvereniging gevraagd, tenzij de proef wordt georganiseerd door een rasvereniging.

Voor de veldwedstrijden en OWT’s is het lidmaatschap van de Jagersvereiging niet verplicht en wordt er derhalve niet om gevraagd.

Hoe moet ik mijn documenten uploaden?

Wanneer je een account hebt aangemaakt in MyOrweja, dus je bent geregistreerd, kan je je inschrijven voor een jachthondenproef, veldwedstrijd of OWT.

De gegevens die je bij de eerste inschrijving invult en de documenten die je daarbij upload, worden tegelijkertijd in je profiel gezet, dit wordt een soort database voor je zelf. Als je je nu (opnieuw) inschrijft voor een andere jachthondenproef bijvoorbeeld worden deze in jouw profiel opgeslagen gegevens en de opgeslagen documenten gelijk zichtbaar.

Zorg dat je zowel de stamboom als het registratiedocument (eigendomsbewijs) upload! Zorg bij het uploaden van de diploma’s dat de voor- en achterkant wordt meegenomen. Zet geen onnodige documenten of foto’s in jouw profiel, dit neemt veel ruimte in op de server (!). Er is een grens aan de beschikbare ruimte.

 

Resumerend:

Alvorens ook maar ergens in te schrijven: zorg dat jouw gegevens in je profiel volledig en juist zijn en zorg  dat de benodigde documenten (stamboom, registratiebewijs en KNJV pas) zijn gescand. Daarna kan je overal inschrijven en worden deze gegevens automatisch overgenomen.

Hoe moet ik mijn inschrijfgeld betalen?

Zodra u zich heeft aangemeld voor een jachthondenproef, OWT of veldwedstrijd is dit zichtbaar in uw profiel onder “mijn inschrijvingen”.

Sommige organiserende instanties hebben direct bij inschrijving al aangegeven op welk rekeningnummer het inschrijfgeld kan worden overgemaakt (let op: vergeet daarbij niet het inschrijfnummer F-nummer te vermelden!).

Van andere organisatoren krijgt u pas bericht als u daadwerkelijk kunt deelnemen, wacht dit bericht dan rustig even af.

Proef/wedstrijd lijkt vol. Kan ik nog wel inschrijven?

Een aantal proeven en veldwedstrijden lijken vol te zijn en geven “0 beschikbaar” en bij inschrijving de melding “u staat op de reservelijst”. Toch kunt u op deze proef gewoon inschrijven en laat u zich niet weerhouden dit te doen. De voorrangsregeling voor de jachthondenproeven, reglementair vastgesteld, blijft van toepassing, wellicht valt u daaronder en kunt gewoon meedoen!

 1. Voor iedere jachthondenproef moet het maximum aantal toe te laten honden door de organiserende instantie worden vastgesteld. Dit aantal wordt op de vergunning vermeld.
 2. Bij overinschrijving wordt tot de dertigste dag na publicatie van de kalender jachthondenproeven voorrang verleend aan honden waarvan de eigenaar lid is van de organiserende instantie en vervolgens aan honden waarvan de eigenaar lid is van de Jagersvereniging. Overigens is de volgorde van binnenkomen van de inschrijfformulieren bepalend.
 3. Bij overinschrijving mogen honden als reserve in het programma worden vermeld. Zij mogen aan de jachthondenproef deelnemen indien en voor zover definitief ingeschreven honden bij aanvang van de proeven absent zijn. De volgorde waarin zij in het programma worden vermeld en de volgorde waarin zij bij absentie mogen deelnemen, wordt bepaald conform de in lid 2 vastgestelde voorrangsregeling.

In tegenstelling tot hetgeen in het AVR is beschreven is een gewogen loting  voor deelname aan de kampioenschapsveldwedstrijden toegestaan onder toeziend oog van het FTC, voorlopig voor een periode van twee jaar (besluit CJ dd 12-06-2013). Met name voor de apporteerveldwedstrijden is er behoefte aan selectie wat betreft deelname, waarbij een bepaald aantal honden mee zullen doen die bijvoorbeeld eerder minimaal de kwalificatie ZG behaald hebben. Daarnaast is de datum voor de apporteerwedstrijden op duiven- en/of eendentrek nog niet bekend en is het goed mogelijk dat veel inschrijvers uitvallen omdat de uiteindelijk datum hen niet uitkomt.

Van de organisatie ontvangt u na sluitingsdatum of eerder bericht of u kunt deelnemen en hoe u het inschrijfgeld kunt overmaken. Sommige organisaties hebben gelijk al aangegeven in de bevestigingsmail van aanmelding, hoe u het inschrijfgeld dient te voldoen. U kunt in uw profiel zien voor welke proeven u zich heeft aangemeld in het menu onder “Inschrijvingen”.