Veel gestelde vragen

Titels

Hoe kom ik in aanmerking voor de titel Veldwedstrijdkampioen met jaartal?

De titel “Veldwedstrijdkampioen met jaartal” wordt toegekend aan de hond die in de betrokken periode van twaalf maanden, te rekenen van en met 1 maart van het betreffende kalenderjaar tot 1 maart van het daarop volgende kalenderjaar, in zijn categorie of indien de categorie is verdeeld in rubrieken, in zijn rubriek op in Nederland gehouden kampioenschapsveldwedstrijden de beste resultaten heeft behaald volgens een in het betreffend supplement opgenomen reglement, mits de hond ten tijde van de laatste wedstrijd de leeftijd van twee jaar heeft bereikt.

Deze titel wordt op verzoek van het FTC toegekend door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

Hoe kom ik in aanmerking voor de Dianaprijs?

De ‘Dianaprijs’ wordt door de C.J. toegekend aan de hond, waaraan op een nationale of internationale kampioenschapsveldwedstrijd  geldend voor de betreffende rubriek zoals beschreven in de diverse supplementen in Nederland een CACT of RCACT is toegekend en die tevens op een tentoonstelling of kampioenschapsclubmatch als bedoeld in hoofdstuk IV van het Kynologisch Reglement op een leeftijd van tenminste vijftien maanden de kwalificatie “uitmuntend” heeft behaald.

Deze titel kan per e-mail worden aangevraagd bij ORWEJA in overleg van de gevraagde kwalificaties en een digitale foto van de hond.

Hoe vraag ik de titel (Int en/of Ned) Werkkampioen aan?

Wanneer u meent dat uw hond in aanmerking komt voor de titel Internationaal en/of Nederlandse Werkkampioen stuurt u dan per e-mail een verzoek met de daarbij behorende documenten naar ORWEJA

Na controle van de meegezonden documenten wordt uw verzoek per omgaande doorgestuurd naar de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, die vervolgens zorgt dat dit bij de FCI terecht komt, wanneer het een Int.Werkkampioenschap betreft.

Kijkt u op de site van de FCI  om de files voor deze regelgeving te uploaden.