Veel gestelde vragen

Verkrijgbare artikelen

Hoe bestel ik een werkboekje

In het nieuwe ORWEJA werkboekje bestaat de mogelijkheid alle resultaten van jachthondenproeven, OWT’s en veldwedstrijden van uw hond gedurende zeer lange tijd te noteren.

Bij veldwedstrijden is het gebruik van het werkboekje verplicht. Het betreft dus één boekje waarin de mogelijkheid bestaat resultaten van zowel veldwedstrijden, OWT’s als jachthondenproeven bij te houden. Dit werkboekje is geldig zowel in Nederland als in het buitenland. Het werkboekje is te verkrijgen door € 10,00 over te maken op rekeningnummer NL26ABNA0435597507 op naam van Commissie Jachthonden. Vergeet vooral niet uw adres bij de overschrijving te vermelden! Het werkboekje wordt u dan zo spoedig mogelijk toegezonden.

Hoe bestel ik een reglement?

Het Algemeen Reglement Jachthonden Proeven (ARJP), het ORWEJA Working Testreglement  (OWT), het Algemeen Veldwedstrijd Reglement (AVR) en het Kynologisch Reglement (KR) kunt u downloaden.

Het ARJP is daarnaast ook in boekvorm te verkrijgen door  € 12,50 over te maken op rekeningnummer NL26ABNA0435597507 op naam van de Commissie Jachthonden.

 

Wat heb ik nodig om in te schrijven in de gebruikshondenklas?

Voor het inschrijven in de gebruikshondenklas op een tentoonstelling heeft u een gebruikshondenverklaring nodig, welke u kunt aanvragen bij de Raad van Beheer. De Raad van Beheer zal u vragen om een ORWEJA-kwalificatiekaart, waarmee u kunt aantonen dat uw hond een kwalificatie op een veldwedstrijd in Nederland heeft behaald.

Deze kaarten worden op aanvraag van de eigenaar kosteloos verstrekt. Dit geldt voor kwalificaties behaald op kampioenschapsveldwedstrijden, novice- en jeugdveldwedstrijden in Nederland. U kunt een ORWEJA-kwalificatiekaart per e-mail aanvragen bij ORWEJA onder vermelding van naam hond, NSHB en chipnummer, behaalde kwalificatie (incl. datum en plaats) en naam keurmeester.

Hoe kom in aan een ORWEJA badge?

Het logo van ORWEJA is te koop in de vorm van een badge. Deze badge is te verkrijgen door € 5,00 over te maken op rekeningnummer NL26ABNA0435597507 op naam van Commissie Jachthonden. De badge wordt u dan zo spoedig mogelijk toegezonden.