Diploma’s en kwalificaties zichtbaar voor de organisaties?

Wanneer je jouw hond hebt ingeschreven voor een jachthondenproef of veldwedstrijd zijn de eerder behaalde diploma’s, OWT en veldwerk kwalificaties zichtbaar voor de organiserende instanties. Dit houdt in dat diploma’s niet meer hoeven te worden gescand.

Echter: dit geldt m.i.v. het seizoen 2013 (waarop MyOrweja in gebruik werd genomen) en – niet onbelangrijk – als er geen wijzigingen in het profiel zijn doorgevoerd wat betreft NHSB nummer oid na behalen van het diploma of kwalificatie. In dit laatste geval komen gegevens van de hond en behaalde kwalificaties niet meer overeen en zullen dan ook niet zichtbaar zijn voor de organiserende instanties. Je kan dit zelf controleren door in het profiel van je hond te kijken naar “Uitslagen proeven en wedstrijden van mijn honden”.

Het kan derhalve niet genoeg benadrukt wordt hoe belangrijk het is om van het begin af aan met de juiste gegevens de hond in te schrijven,

Posted in: MyOrweja uitslagen