Halsband, tuigje of hesje toegestaan?

Jachthondenproeven

Bij de apporteerproeven zoals beschreven in het ARJP wordt gesteld dat een hond zonder halsband los wordt voorgejaagd. Los voorjagen wil zeggen dat een hond dan ook niets om of aan mag hebben dus ook geen tuigje of hesje of anderszins een voorwerp waarmee de hond geconditioneerd kan zijn op gewenst gedrag. Uiteraard mag een hond bij proef G, het markeerapport te land wel aangelijnd worden voorgejaagd. Echter zodra de hond wordt ingezet geldt het bovenstaande tijdens het werk van de hond.

 

Veldwedstrijden

Honden mogen terwijl zij worden voorgejaagd geen halsbanden dragen die kennelijk zijn bedoeld om daarmee het gedrag van de hond oneigenlijk te beïnvloeden, zulks ter beoordeling van de keurmeester. Tijdens het voorjagen mag de voorjager geen stok of iets dergelijks bij zich dragen. Het dragen van een tuigje of hesje is evenmin toegestaan.

Op alle in het supplement voor retrievers gereglementeerde wedstrijden in Nederland mag, tenzij vooraf vanwege de organiserende instantie anders is bepaald, aangelijnd voorjagen worden toegestaan met uitzondering van die veldwedstrijden waarvoor het beschermheerschap van de F.C.I. is aangevraagd en die daardoor de status van “Internationale kampioenschapsveldwedstrijd” genieten.

 

OWT’s

Op OWT’s worden de honden onaangelijnd voorgejaagd.

Posted in: Regelgeving algemeen, Regelgeving jachthondenproeven