Hoe kom ik in aanmerking voor de titel Veldwedstrijdkampioen met jaartal?

De titel “Veldwedstrijdkampioen met jaartal” wordt toegekend aan de hond die in de betrokken periode van twaalf maanden, te rekenen van en met 1 maart van het betreffende kalenderjaar tot 1 maart van het daarop volgende kalenderjaar, in zijn categorie of indien de categorie is verdeeld in rubrieken, in zijn rubriek op in Nederland gehouden kampioenschapsveldwedstrijden de beste resultaten heeft behaald volgens een in het betreffend supplement opgenomen reglement, mits de hond ten tijde van de laatste wedstrijd de leeftijd van twee jaar heeft bereikt.

Deze titel wordt op verzoek van het FTC toegekend door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

Posted in: Titels