Hoe kom in aan een ORWEJA badge?

Het logo van ORWEJA is te koop in de vorm van een badge. Deze badge is te verkrijgen door € 5,00 over te maken op rekeningnummer NL26ABNA0435597507 op naam van Commissie Jachthonden. De badge wordt u dan zo spoedig mogelijk toegezonden.

Posted in: Verkrijgbare artikelen