Invoeren juiste gegevens erg belangrijk!

Bij het verwerken van de inschrijvingen door de organiserende instanties blijkt dat door eigenaren nogal eens verkeerde gegevens worden ingevuld. De eigenaar is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens, de organiserende instanties hebben slechts een controlerende en geen corrigerende taak!

Aan inschrijvers/ eigenaren dan ook het dringend verzoek de gegevens zoals die zijn ingevuld te controleren, deze mogelijkheid is er meerdere malen tijdens de inschrijving. Zorg dat bijvoorbeeld de gegevens van de hond gelijk zijn aan de gegevens die op de stamboom staan vermeld, let vooral op NHSB nummer en geboortedatum. Schrijf namen, adressen etc. aan het begin (net als in een zin) met een hoofdletter.

Wanneer u nadat u heeft deelgenomen aan een proef of veldwedstrijd de inschrijfgegevens aanpast, betekent dit dat de resultaten niet zichtbaar zijn in uw profiel m.a.w. de resultaten van bijvoorbeeld de KNJV proeven zijn niet zichtbaar bij inschrijving voor een MAP. De resultaten zijn dan gekoppeld aan de “oude” inschrijfgegevens. Achteraf wordt dit niet hersteld! Daarnaast stelt u er ongetwijfeld prijs op dat de gegevens van uw hond goed in het programmaboekje maar vooral op het diploma komen te staan!

Posted in: MyOrweja inschrijven