Mag ik met een stamboomloze hond meedoen aan ORWEJA evenementen?

Honden die niet zijn opgenomen in een door de FCI erkend hondenstamboek mogen uitsluitend worden toegelaten op jachthondenproeven georganiseerd door de jagersvereniging, ARJP Art. A.4 lid 2 en Art B.4 lid 2. Op proeven georganiseerd door rasverenigingen mogen deze honden niet worden ingeschreven.
Met een stamboomloze hond kunt u alleen meedoen aan jachthondenproeven op C en B niveau, echter niet aan de proeven I en J van de SJP, daarmee is het onmogelijk om mee te doen aan een MAP en PJP op A-niveau. Op B-niveau mag een hond zonder stamboom dus wel meedoen aan een MAP en PJP.
Bij het inschrijven in MyOrweja vult u onder stap 5 het nummer in van het dierenpaspoort. Je scant het blad van het dierenpaspoort waarop de naam van de eigenaar staat en het blad waarop het registratienummer staat. Beide vink je aan om verder te kunnen met de inschrijving.

Aan OWT’s en veldwedstrijden mag een stamboomloze helemaal niet mee doen.

Posted in: Regelgeving algemeen, Regelgeving jachthondenproeven