Volgens het Kynologisch Reglement (KR) heeft een mede eigenaar geen enkele status en dat geldt derhalve ook voor het ARJP.

  • Art V.1 lid 2 ARJP: alleen de eigenaar kan een hond inschrijven voor deelname aan een jachthondenproef, gelet op het gestelde in het KR is dat dus niet de mede eigenaar.
  • Art V.1 lid 1 ARJP stelt dat slechts kan worden ingeschreven voor een jachthondenproef door hen die lid zijn van de jagersvereniging of een bij de RvB aangesloten vereniging, dit in combinatie met lid 2 geeft het antwoord op de vraag omtrent de rol van een mede eigenaar. De eigenaar moet dus lid zijn van de jagersvereniging.
  • Art. 2.1.c  en 2.1.g van het KR, huishoudelijk reglement bepalen de rol van eigenaar en mede eigenaar.

Het advies is dan ook: laat degene die lid is van de Jagersvereniging ook geregistreerd zijn als eigenaar van een hond en niet als mede eigenaar, zeker als dit binnen 1 gezin aan de orde is. Het is de eigenaar die inschrijft maar men mag iedere willekeurige voorjager aanstellen voor een bepaalde proef. dit voorkomt teleurstellingen bij het inschrijven voor proeven.

Posted in: MyOrweja inschrijven, Regelgeving jachthondenproeven,