Jachthondenproeven

In het ARJP leest u: “ Reuen die niet in het bezit zijn van twee normale testikels die volledig in het scrotum zijn ingedaald, mogen worden geweigerd op jachthondenproeven, georganiseerd door rasverenigingen of combinaties van rasverenigingen”.

Dit wil zeggen dat de jachthondenproeven die door de Jagersvereniging worden georganiseerd honden zonder testikels zullen toelaten, maar dat de rasverenigingen deze honden mogen weigeren (ze hoeven het niet te doen). Rasverenigingen dienen dit voorafgaand aan de opening van de inschrijvingen kenbaar te maken

Veldwedstrijden en OWT’s

Cryptorchide, monorchide en gecastreerde reuen mogen niet voor veldwedstrijden en OWT’s worden ingeschreven.

Posted in: Regelgeving algemeen, Regelgeving jachthondenproeven,