Wanneer men in Nederland woont en in het buitenland een hond met stamboom heeft gekocht, dient deze hond ingeschreven te worden in het Nederlands Stamboek (NHSB).

Voor het overschrijven heeft men de stamboom nodig uit het land van herkomst en een Export Pedigree. Beide documenten dienen aangeboden te worden aan de Raad van Beheer (RvB) die dan zorg draagt voor inschrijving in het Nederlands stamboek.

Zolang deze inschrijving niet is gerealiseerd dient men aan te tonen dat men hiertoe pogingen heeft ondernomen om zich in te kunnen schrijven voor jachthondenproeven, OWT’s en veldwedstrijden (kopieën brieven aan RvB etc)

 

Posted in: Regelgeving algemeen, Regelgeving jachthondenproeven,