Mogen honden met een gecoupeerde staart deelnemen aan wedstrijden?

Aan de staart gecoupeerde honden worden alleen toegelaten wanneer deze afkomstig zijn uit een land waar dit is toegestaan. Honden die aan de staart zijn gecoupeerd krachtens medische noodzaak, mogen voor jachthondenproeven en veldwedstrijden worden ingeschreven, maar in dat geval dient de medische noodzaak te worden aangetoond d.m.v. een door de betrokken dierenarts ondertekende verklaring.

Posted in: Regelgeving algemeen, Regelgeving jachthondenproeven