Jachthondenproef aangevraagd….hoe nu verder?

Je hebt als organisator een jachthondenproef aangevraagd, hoe gaat dat nu verder?

Jachthondenproeven moeten jaarlijks voor 1 april via MyOrweja worden aangevraagd, daarbij dienen de uitgenodigde keurmeesters te worden aangevinkt en het aantal honden dat je wilt laten deelnemen. Vergeet niet bij de MAP’s en de PJP’s onderscheid te maken tussen inschrijving voor A of B, dit kan je aangeven onder ‘Onderdeel’.

Halverwege april vergadert de CJP, stelt de kalender vast en wijst de gedelegeerden aan. Vervolgens worden de proeven in MyOrweja goedgekeurd en is de kalender openbaar. De datum van opening inschrijving wordt in de kalender vermeld.

Posted in: MyOrweja organisatoren, Regelgeving jachthondenproeven