Proef/wedstrijd lijkt vol. Kan ik nog wel inschrijven?

Een aantal proeven en veldwedstrijden lijken vol te zijn en geven “0 beschikbaar” en bij inschrijving de melding “u staat op de reservelijst”. Toch kunt u op deze proef gewoon inschrijven en laat u zich niet weerhouden dit te doen. De voorrangsregeling voor de jachthondenproeven, reglementair vastgesteld, blijft van toepassing, wellicht valt u daaronder en kunt gewoon meedoen!

  1. Voor iedere jachthondenproef moet het maximum aantal toe te laten honden door de organiserende instantie worden vastgesteld. Dit aantal wordt op de vergunning vermeld.
  2. Bij overinschrijving wordt tot de dertigste dag na publicatie van de kalender jachthondenproeven voorrang verleend aan honden waarvan de eigenaar lid is van de organiserende instantie en vervolgens aan honden waarvan de eigenaar lid is van de Jagersvereniging. Overigens is de volgorde van binnenkomen van de inschrijfformulieren bepalend.
  3. Bij overinschrijving mogen honden als reserve in het programma worden vermeld. Zij mogen aan de jachthondenproef deelnemen indien en voor zover definitief ingeschreven honden bij aanvang van de proeven absent zijn. De volgorde waarin zij in het programma worden vermeld en de volgorde waarin zij bij absentie mogen deelnemen, wordt bepaald conform de in lid 2 vastgestelde voorrangsregeling.

In tegenstelling tot hetgeen in het AVR is beschreven is een gewogen loting  voor deelname aan de kampioenschapsveldwedstrijden toegestaan onder toeziend oog van het FTC, voorlopig voor een periode van twee jaar (besluit CJ dd 12-06-2013). Met name voor de apporteerveldwedstrijden is er behoefte aan selectie wat betreft deelname, waarbij een bepaald aantal honden mee zullen doen die bijvoorbeeld eerder minimaal de kwalificatie ZG behaald hebben. Daarnaast is de datum voor de apporteerwedstrijden op duiven- en/of eendentrek nog niet bekend en is het goed mogelijk dat veel inschrijvers uitvallen omdat de uiteindelijk datum hen niet uitkomt.

Van de organisatie ontvangt u na sluitingsdatum of eerder bericht of u kunt deelnemen en hoe u het inschrijfgeld kunt overmaken. Sommige organisaties hebben gelijk al aangegeven in de bevestigingsmail van aanmelding, hoe u het inschrijfgeld dient te voldoen. U kunt in uw profiel zien voor welke proeven u zich heeft aangemeld in het menu onder “Inschrijvingen”.

Posted in: MyOrweja inschrijven