• De gegevens zoals u die bij uw profiel invult komen precies zo terecht op diploma’s en in programmaboekjes. Wees consequent met hoofdletters en let op de spelling van namen.
  • Indien door foutieve gegevens er een strijdigheid ontstaat met het reglement, dan kan u van deelname worden uitgesloten. Dit komt nog al eens voor dat een hond uit het buitenland geen NHSB vermelding heeft, terwijl deze wel is overgeschreven. Het is voor een organisatie ondoenlijk elk detail uit het profiel te verifiëren bij de betreffende instanties.
  • Van een hond zonder stamboom mag de naam van de hond geen kennelnaam bevatten. ARJP Art. VI.2 lid 3. Meestal is dat dan alleen de roepnaam van de hond.
  • Bij de naam van de fokker moet een persoonsnaam worden ingevuld en niet de kennelnaam.
  • Indien bij een hond zonder stamboom de fokker en of de ouderdieren niet bekend zijn wordt hiervoor het woord “onbekend” ingevuld en niet n.v.t. bijvoorbeeld.
  • Onder “Mijn contacten” kunt u de gegevens invullen van de voorjager van uw hond, indien u deze niet zelf voorjaagt

Posted in: MyOrweja inschrijven,