Wel of geen fysiek diploma bij de Jachthondenproeven?

Wanneer je je ‘s morgens bij de organisatie aanmeldt voor deelname aan een jachthondenproef, dien je op te geven voor welk diploma je die dag examen wil doen. Alleen de proeven die bij het gewenste diploma horen hoeven die dag te worden afgelegd. Zie Artikel A.18 van het Algemeen Reglement Jachthondenproeven.

Als je je hebt opgegeven voor het C diploma en de C proeven voldoende hebt doorlopen, ontvang je aan het eind van de dag het fysieke C diploma.

Als je je opgaf voor het B diploma en de C en B proeven voldoende hebt afgelegd, ontvang je aan het eind van de dag het fysieke B diploma.
Heb je echter de B proeven niet voldoende afgelegd maar de C proeven wel, dan ontvang je aan het eind van de geen fysiek C diploma. Uiteraard staat de C uitslag wel genoteerd in MyOrweja.

Hetzelfde geldt voor het A diploma. Als alle proeven (A t/m J) voldoende zijn afgelegd, ontvang je het fysieke A diploma. Als alleen de C en/of B proeven voldoende zijn afgelegd, ontvang je geen diploma. Ook hiervoor geldt dat de registratie van behaalde resultaten in MyOrweja gewoon zichtbaar is.

Kortom alle behaalde cijfers worden in MyOrweja bewaard

Mocht je geen fysiek diploma hebben behaald, maar toch graag iets ‘op papier hebben’ aan het eind van de dag, laat dan de uitslag in het Werkboekje zetten. In het werkboekje kunnen zowel de resultaten van veldwedstrijden, jachthondenproeven als OWT’s worden vermeld.

 

Posted in: MyOrweja uitslagen, Regelgeving jachthondenproeven