Field Trial Comite

Het Field Trial Comité (FTC) is een technische commissie, hierin zitten uitsluitend keurmeesters voor de veldwedstrijden en/of OWT’s.

J.A.P. Luijendijk , voorzitter (spaniels)

M.A. Dons (spaniels)

R. Ehbel (retrievers)

R. Kamerling (dashonden)

R. Schmidt (retrievers)

E. van Wijngaarden, ambtelijk secretaris