Field Trial Comite

Het Field Trial Comité (FTC) is een technische commissie, hierin zitten uitsluitend keurmeesters voor de veldwedstrijden en/of OWT’s.

J.A.P. Luijendijk , voorzitter

R. Ehbel

R. Kamerling

H.J. Slijkhuis

E. van Wijngaarden, ambtelijk secretaris