Skip to main content
search

In het AVR, artikel VI.9 1. is de volgende bepaling opgenomen: Honden mogen terwijl zij worden voorgejaagd geen halsbanden dragen die kennelijk zijn bedoeld om daarmee het gedrag van de hond oneigenlijk te beïnvloeden, zulks ter beoordeling van de keurmeester.

De Jachthonden Wedstrijd Raad, JWR, heeft verzocht om voor de categorie Staande honden deze bepaling te wijzigen, in die zin dat het gebruik van een halsband met bel om de hond te kunnen lokaliseren, wordt toegestaan. Het FTC en de CJ hebben hiermee ingestemd. Het werd niet noodzakelijk geacht om het de tekst van het AVR hiervoor te wijzigen, maar wel om artikel VI9.1 nader uit te leggen.

Met ingang van het najaarsseizoen 2022 werd het gebruik van een dunne halsband met bel voor de categorie staande honden toegestaan, mits de keurmeester de overtuiging heeft dat deze halsband het gedrag van de hond niet beïnvloedt en de terreinomstandigheden zodanig zijn dat de hond zonder deze halsband met bel niet of grotendeels niet gelokaliseerd kan worden.
Als richtlijn voor de bedoelde terreinomstandigheden kan worden aangehouden dat de hond in staande houding met zijn hoofd niet boven het gewas uitkomt.


Leave a Reply

Close Menu