Daar er voor organisaties van Jachthondenproeven veel onduidelijkheid is over een (eventuele) gezondheidsverklaring van de aanwezigen op de proef, is er een standaard formulier gemaakt dat (eventueel) door de organisaties gebruikt kan worden.
Deze Covid-19 verklaring is doorgemaild naar alle organisaties.