Skip to main content
searchRecent werd aan Jos Mols de Gouden Erespeld uitgereikt namens de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

Jos werd in 1990 aangesteld als keurmeester voor de jachthondenproeven.

Hij is daarnaast langdurig actief geweest op diverse gebieden en in diverse functies van de jachthondensport. 

Hij was vele jaren jachthondencommissaris van de KNJV, afdeling Tilburg. In deze functie gaf hij leiding aan verschillende opleidingsgroepen voor jachthonden. Ook organiseerde hij mede de jachthondenproeven binnen de afdeling en stelde hij hiervoor zijn jachtveld ter beschikking.
Vele jaren was hij provinciaal Jachthonden Commissaris voor de provincie Noord Brabant en was hij secretaris van de RJC.

Hij heeft zelf ook honden voorgejaagd en was de eerste binnen de KNJV,  afdeling Tilburg die met zijn Duitse Staande Korthaar Astrid een A diploma haalde.

Dat hij de jachthondensport een zeer warm hart toedraagt, blijkt ook uit het ter beschikking stellen van zijn jachtterrein voor spanielveldwedstrijden.

Naast keurmeester was hij meerdere jaren gedelegeerde bij de jachthondenproeven.

 

Close Menu