Honden en warmte

De gezondheid en het welzijn van zowel de mensen als de honden zijn bij dit warme weer mogelijk in het geding. Ook voorgaande perioden hebben wij u hierover benaderd zodra de weersvoorspellingen hoge temperaturen aangaven.

De Commissie Jachthonden geeft in navolging van de Raad van Beheer de volgende suggesties/voorstellen mee voor evenementen die de komende periode zullen plaatsvinden:

  • Neem extra maatregelen in het belang van hond en mens: voldoende (extra) schaduw, extra waterbakken, koele ruimte binnen, etc..
  • Kijk goed naar de tijdsplanning; bijvoorbeeld naar mogelijkheid om het evenement eerder te laten beginnen en/of vroegtijdig te laten eindigen;
  • Kijk naar indeling van actieve elementen waar meer inspanning gevraagd wordt van baas en hond. Laat deze liefst zo vroeg mogelijk beginnen, maar niet op warmste moment van de dag. Houdt deze activiteiten indien mogelijk van korte duur en/of houdt regelmatig pauzes.
  • Let met name extra op type honden die meer moeite kunnen hebben met reguleren van temperatuur zoals kortsnuitige rassen/types en oudere honden.
  • Kijk naar mogelijkheid om geen keurverslagen op te stellen; indien van toepassing;
  • Kijk naar mogelijkheid om geen erekeuringen te laten plaatsvinden; indien van toepassing;
  • Naast de maatregelen in het belang van de honden (zoals extra waterbakken en parasols e.d.) dient u ook extra aandacht te schenken aan de medewerkers die actief zijn op uw show. Ook zij moeten voldoende te drinken hebben en hun werkzaamheden zo veel mogelijk in de schaduw kunnen uitvoeren;
  • Indien het evenement binnen plaatsvindt, dient de hal een acceptabele temperatuur te hebben, liefst voorzien van een airconditioning.
  • Kijk voor nog meer tips op de website van de LICG en het RIVM.