In memoriam Bap Meerssman

Wij ontvingen het droevige bericht dat op dinsdag 21 augustus 2018 Bap Meerssman is overleden.

In 1986 werd Bap aangesteld als keurmeester voor de jachthondenproeven. Naast het keuren van deze wedstrijden was Bap ook zeer geïnteresseerd in het exterieur van de honden en met name de retrievers waarbij zijn geliefde ras de Golden Retriever boven aan het lijstje stond.

In 2011 kreeg Bap de Gouden Erespeld van de Raad van Beheer voor het 25 jaar keurmeesterschap. Voor zover ons bekend was, was hij de tweede keurmeester die beide disciplines, werk en exterieur, in de vingers had. Een unieke combinatie.

Van 2001 tot en met 2014 was Bap tevens lid van de Commissie Jachthondenproeven.  Zijn verdiensten was onder andere het gegeven dat hij vorm gaf aan het examen van de aspirant keurmeester. Ook schroomde Bap niet om heel Nederland door te rijden om op te treden als gedelegeerde. Menig Nimrod heeft Bap begeleid tot een succesvol evenement. Met name de Nimrod in 2005 in het Streekbos te Enkhuizen had een speciaal plekje in zijn hart.

Wij wensen de familie van Bap veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Rens Joosen, voorzitter CJP