In memoriam Sape Wiersma

Op 5 mei jl. bereikte ons het droevig bericht, dat Sape Wiersma is overleden. Slechts twee maanden na het overlijden van zijn vrouw Gaatske.

Samen runden zij, met veel vrijwilligers, ‘De Fûgelpits’ een opvangcentrum voor met name watervogels, veelal slachtoffers van olievervuiling. 

Onder de kennelnaam ‘Van de Fûgelpits’ fokte hij jarenlang Duitse Staande Draadharen en Duitse Staande Langharen. Met zijn honden heeft hij meerdere grote prijzen behaald, waaronder enkele kampioenschappen. Hij trainde zijn honden tevens voor het opsporen en binnenbrengen van zieke vogels, die olieslachtoffer waren geworden.

Sape was meer dan 20 jaar een gewaardeerd Orweja-keurmeester voor de jachthondenproeven.

In 2016 ontving hij daarvoor de Zilveren Erespeld van de Raad van Beheer en in 2017 heeft hij afscheid genomen als keurmeester.

Veel voorjagers zullen hem herinneren als een betrokken en vriendelijke keurmeester, altijd met een scherp oog voor het werk van de hond. Hij genoot van mooi hondenwerk!

Wij blijven Sape herinneren als een warme persoonlijkheid met een sterke betrokkenheid en grote liefde voor het werken met jachthonden.

Wij wensen zijn kinderen en verdere familie veel sterkte om dit verlies te verwerken.

Namens de Commissie Jachthondenproeven

Johan Folmer, voorzitter