In memoriam Wim van Doorn

Op 28 november 2020 overleed op 77-jarige leeftijd Wim van Doorn.

Wim, jager en voorjager in hart en nieren, werd in eerste instantie bekend als fokker van Duitse staande langharen onder de kennelnaam ‘van de Liniedijk’. Zijn kennel heeft vele kampioenen opgeleverd, zowel bij de jachthondenproeven als de veldwedstrijden. Zelf heeft Wim op hoog niveau zijn langharen uitgebracht op nationale en internationale kampioenschapsveldwedstrijden. In 2016 overleed op 14-jarige leeftijd zijn laatste Duitse staande langhaar, Aura van de Liniedijk. Wim heeft daarnaast de labrador retrievers NL FTCh Spioncop Bugler (Ned Werkkampioen 1999 en Veldwedstrijdkampioen met jaartal 1998) en Galliwood Bobby met succes voorgejaagd op veldwedstrijden en tijdens de praktische jacht.

Bestuurlijk was Wim zeer actief en betrokken. Zo was hij van 1993 – 2013 vicevoorzitter van de RJC en daardoor lid van de CJ. Van 2004 -2012 was hij lid van het FTC. Wim was een vernieuwer en een van de initiatiefnemers bij de ontwikkeling en reglementering van de OWT’s, MAP’s en PJP’s

Daarnaast was Wim jarenlang voorzitter (inmiddels erevoorzitter) van de Nederlandse Vereniging Langhaar en van de Zeeuwse Jachthonden Commissie. Hij was nauw betrokken bij het patrijzen project op het eiland Tholen.

Wim was van 1977-2012 keurmeester voor de jachthondenproeven, van 1979-2009 keurmeester voor de veldwedstrijden, sectie staande honden, van 1986-2017 keurmeester voor de veldwedstrijden, sectie retrievers en van 2008-2017  keurmeester voor de OWT’s. Op 17 september 2017 nam hij definitief afscheid na in totaal 40 jaar keurmeester te zijn geweest.

Wim was als organisator zeer nauw betrokken bij de Wereldkampioenschappen Jacht met Staande Hond welke diverse keren in Zeeland werden georganiseerd. Onder zijn bezielende leiding werden deze kampioenschappen een groot succes waarover tot op de dag van vandaag nog gesproken wordt. Hij was voorzitter van het organisatiecomité en de drijvende kracht achter de 30e ‘mist’ Nimrod op Oranjeplaat in 2003 en voorzitter van de 37e Nimrod te Arnemuiden (beide in Zeeland) in 2010. Tijdens de diverse KAT’s (KNJV Apporteer Trofee) welke in het verleden eveneens in Zeeland werden gehouden, was Wim steeds de wedstrijdleider. Door zijn grote kennis van het veld en de gedragingen van het wild werden ook deze wedstrijden onder zijn leiding een groot succes.

In 2002 ontving Wim voor zijn verdiensten in de jachthondensport de gouden erespeld van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied en in 2013 de Orweja legpenning. Daarnaast werd hij tot zijn grote trots en zeer terecht Koninklijk onderscheiden en benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

We verliezen in Wim een, zoals gezegd, zeer betrokken en vakkundig collega, een ‘grote man’ uit de jachthondenwereld.

Wij wensen zijn vrouw Ineke, Koen en de verdere familie veel sterkte met dit verlies.

Correspondentie adres: Ineke Kesteloo, Molenstraat 27, 4693 BH Poortvliet