Keurmeester zoekt collega’s!

Zoals de meesten van jullie wel weten, is een groot aantal keurmeesters een aantal keren per jaar als keurmeester actief op een jachthondenproef (SJP, MAP of PJP).

Als we in de toekomst ook nog voldoende keurmeesters willen hebben, is er nieuwe aanwas nodig.

Wij denken dat er onder de voorjagers, die meedoen aan deze proeven, best geschikte kandidaten zijn.

Dus voldoe je aan de algemene eisen, zoals hieronder beschreven, denk er dan eens over na om je aan te melden als leerling.

Dit kan via de rasvereniging, waarvan je lid bent, of via het provinciale bestuur van de Jagersvereniging.

De algemene eisen zijn:

  • Je moet te goeder naam en faam bekend zijn, meerderjarig en Nederlands ingezetene zijn.
  • Je moet lid zijn van de Jagersvereniging en van de rasvereniging (als je door een rasvereniging wordt voorgedragen).
  • Je moet zelf recentelijk gedurende in ieder geval drie jaar, één of meerdere honden hebben voorgejaagd op jachthondenproeven.
  • Je moet met goed gevolg het theoretische deel van het SJN jachtexamen hebben afgelegd.
  • Je moet beschikken over relevante kynologische kennis (o.m. herkenning van de jachthondenrassen, kennis van hun werkeigenschappen en de indeling in categorieën).  Voor meer informatie verwijzen we graag naar het Algemeen Reglement Jachthonden Proeven, art. VII.3 t/m VII.10.

Wil je meer weten over het traject, neem dan gerust contact op met Orweja via orweja@nullgmail.com