Keurmeesterdag CJP

Op een prachtige locatie in de Betuwe – landgoed Mariënwaerdt – werd op 11 mei jl. de jaarlijkse bijeenkomst gehouden voor de keurmeesters jachthondenproeven.

Er waren 48/55 keurmeesters, 2/3 aspirant en 3/3 leerling keurmeesters aanwezig.

Naast de gebruikelijk onderwerpen, zoals o.a. de statistieken van de jachthondenproeven van het afgelopen jaar, werd uiteraard ruimschoots aandacht besteed aan de aanpassingen van de SJP.

Johan Folmer, als voorzitter van de werkgroep innovatie SJP, presenteerde de aanpassingen, begeleid door Jan Pieter Spierenburg.

Vervolgens werden de aanpassingen in de praktijk getoetst, waarvoor een aantal cursisten met hun honden van de Vereniging Jachthondenopleiding Heuvelrug zich beschikbaar hadden gesteld.

De voorzitter van de CJP, Rens Joosen, benadrukte dat evaluatie van de aanpassingen aansluitend aan het seizoen 2019 zal plaatsvinden.