Handboek statuten & reglementen

Voorheen werd in de kynologische volksmond gesproken over het Kynologisch Reglement, terwijl men daarmee verschillende reglementen bedoelde: de statuten, het Kynologisch Reglement, het Huishoudelijk Reglement, het Reglement van Orde voor de Algemene Vergadering en de Algemene Voorwaarden van Levering. Om die reden is besloten het om te dopen tot Handboek statuten & reglementen Raad van Beheer, waar het Kynologisch Reglement één van de onderdelen van is.

Het onderdeel Kynologisch Reglement

Het Kynologisch Reglement regelt een aantal zaken, namelijk:

  • De organisatie van de Nederlandse kynologie.
  • De registratie van rashonden in het stamboek en dingen die daaraan gerelateerd zijn, zoals de registratie van kennelnamen en de uitgifte van rashondenlogboeken.
  • De exposities (tentoonstellingen, kampioenschapsclubmatches en clubmatches) en de keurmeesters.
  • De wedstrijden, examens en praktijkproeven bij het sporten en werken met honden.
  • Het tuchtrecht.
  • Bezwaar en beroep.

Het Kynologisch Reglement verandert regelmatig: artikelen vervallen, worden aangevuld of anders geformuleerd. Het bestuur van de Raad van Beheer moet voorgenomen wijzigingen in het Kynologisch Reglement voorleggen aan de Algemene Vergadering. Als de Algemene Vergadering instemt met de wijziging, publiceren wij het besluit.

Handboek-statuten-reglementen