Skip to main content
search

met ingang van 2021

Doel is om op de novice, nationale en internationale veldwedstrijden voldoende kwaliteit te waarborgen en nieuwkomers de kans te geven.

  • Elke organiserende vereniging heeft het recht om op een door hen georganiseerde veldwedstrijd twee (bij 12 honden) of drie (bij 16 honden) zogenaamde ‘wildcards’ uit te delen. Een wildcard geeft recht op deelname.
  • Tijdstip van loting wordt tijdig mede gedeeld (tenminste 2 dagen voorafgaand aan de loting) aan de inschrijvers.
  • De lotingsregeling is leidend boven artikel V.5.2 van het Algemeen Veldwedstrijd Reglement.
  • Alle inschrijvers worden door de VWOV voorzien van Label A of B, bij de inschrijving vraagt men aan de deelnemer of de betreffende hond reeds een kwalificatie heeft gehaald die voldoet aan de criteria onder label A. Dit geldt ook voor de honden die geplaatst zijn d.m.v. een wildcard.
  • Label A: alle honden met minimaal een kwalificatie ZG of U op een novice veldwedstrijd of een kwalificatie G, ZG of U op een CACT of CACIT veldwedstrijd. Label B: alle overige honden.
  • Het maximale aantal label B-honden dat wordt toegelaten op een veldwedstrijd is 33% (dus nooit meer dan 33% niet gekwalificeerde label B-honden)
  • De VWOV controleert de labels op juistheid.
  • Nadat er deelnemers met een wildcard zijn geplaatst verricht de VWOV de loting met behulp van RandomPicker.com
  • De volgorde dient gerespecteerd te worden, ook van alle reserves.
  • Op een CACIT veldwedstrijd worden alleen honden toegelaten die minimaal een kwalificatie G, ZG of U op een CACT of CACIT wedstrijd hebben behaald.

Aldus aangenomen in de JWR-vergadering van 3 december 2020 en vervolgens geaccordeerd door de Commissie Jachthonden, de RvB en de Jagersvereniging.

Leave a Reply

Close Menu