Lotingsregeling veldwedstrijden voor spaniels

Om de kwaliteitsinstroom te bevorderen en daarmee de kwalitatief goed werkende spaniels op de wedstrijden te krijgen en te behouden, is er een lotingssysteem opgesteld. In onderstaande tabel wordt een overzicht weergegeven van hoe instroom in de verschillende activiteiten kan worden bewerkstelligd, om de werkkwaliteit van de spaniels te bevorderen en te behouden.
Bij dit systeem wordt gebruik gemaakt van aspecten uit diverse systemen.

De algemene volgorde voor de veldwedstrijden zal te allen tijde zijn:

  • Criteria max. 20% instroom (in de 40-60 regel waren dit de 40% criteria). Voor wat betreft CACIT-wedstrijden zullen de regels zoals gesteld door FCI worden gevolgd. Dit betekent dat er bij Int.Kampioenschapsveldwedstrijden (CACIT) 100% geloot zal worden. Er zal hierbij dus geen sprake zijn van welke voorrangsregel dan ook.
  • Kwaliteit criteria (vernoemd in de eerste kolom van onderstaande tabel). Bij meer in aanmerking komende inschrijvers in deze groep dan vrije deelnemersplaatsen, dient geloot te worden.
  • Restantloting (alle niet ingedeelde deelnemers, waarbij de lotingsvolgorde de deelname en/of de reservevolgorde bepaalt).