Skip to main content
search
Mededeling Commissie Jachthondenproeven
De jachtproevencommissies van de verschillende Retriever rasverenigingen hebben besloten om bij hun proeven  – niet zijnde Orweja proeven – voor het staande afgeven van het apport geen puntenaftrek toe te passen.

Voor de SJP’s georganiseerd onder de vlag Orweja zijn er betreffende dit onderwerp geen veranderingen in het ARJP doorgevoerd. Het zittend afgeven blijft dus gehandhaafd voor het modelapport bij de SJP.
Close Menu