De Nimrod

OPZET EN DOEL
Artikel C.1
1. De Nimrod bestaat in beginsel uit drie meervoudige niet gestandaardiseerde apporteerproeven.
2. Het doel van de Nimrod is enerzijds aan het einde van het seizoen van de jachthondenproeven het in wedstrijdverband vergelijken van de prestaties van de meest succesvolle honden en anderzijds jagers en andere belangstellenden een inzicht te geven in de mogelijkheden van goed opgeleide jachthonden.

ORGANISATIE
Artikel C.2
1. De Nimrod wordt zo mogelijk één maal per jaar in de maand november onder verantwoordelijkheid van de CJP georganiseerd.
2. De CJP wijst een organiserend comité aan en delegeert naar eigen goeddunken bevoegdheden aan dit comité.
3. Het maximum aantal toe te laten honden is in beginsel achttien.

HET UITZETTEN VAN DE PROEVEN
Artikel C.3
De proeven worden door het organiserend comité in overleg met de gedelegeerde uitgezet.

TOELATINGSEISEN
Artikel C.4
Aan de Nimrod kunnen uitsluitend honden deelnemen die daartoe door de CJP zijn uitgenodigd.
Artikel C.5
Een hond mag slechts één maal aan de Nimrod deelnemen.
Artikel C.6
1. De CJP selecteert de uit te nodigen honden aan de hand van selectiecriteria, zoals die door de CJ, op voorstel van de CJP vooraf worden vastgesteld.
2. De CJP draagt er zorg voor, dat de selectieprocedure wordt vastgelegd in een CJP-bulletin, dat ieder jaar wordt gepubliceerd in oktober van het jaar dat voorafgaat aan de Nimrod waarvoor deze selectieprocedure geldt.