Orweja legpenning voor Rens Joosen

Op basis van zijn langdurige inzet en verdiensten voor de jachthondensport als voorjager, keurmeester en bestuurder verleent de Commissie Jachthonden aan Rens Joosen de ORWEJA-legpenning.

Rens Joosen is na een periode van deskundig en enthousiast voorjagen van jachthonden in 1999 aangesteld als keurmeester voor jachthondenproeven. Na zijn toetreding tot de Commissie Jachthonden Proeven in 2009 werd hij al snel gevraagd om de functie van vicevoorzitter van de commissie te vervullen. In 2013 is hij Jos Waltmans opgevolgd als voorzitter van de Commissie Jachthonden Proeven en ook in die hoedanigheid benoemd als lid van de Commissie Jachthonden binnen ORWEJA. Hij vervult deze functies op een gedegen, enthousiaste en zeer deskundige wijze. Rens is een prettig persoon met een natuurlijke drang om leiding te geven en met veel
energie vernieuwingen te initiëren en te realiseren. Hierbij is hij erg gesteld op het werken in teamverband. Zijn enthousiasme heeft daarbij een stimulerende werking op zijn collegae bestuurders.
Hij hecht zeer aan goede contacten met het keurmeesters – corps en de organiserende instanties van Jachthondenproeven om op deze manier een solide draagvlak te creëren voor vernieuwingen.
Op zijn initiatief en met zijn commercieel inzicht is de sponsoring voor de Nimrod op een hoger niveau getild. Er is een sponsorplan opgesteld met mogelijkheden om een aantal vaste Nimrod sponsors te werven.
Daarnaast is er, om meer financiële continuïteit in de Nimrod te brengen, een nieuw plan bedacht. Rens was en is de grote “motor” achter de oprichting van de Stichting “De Vrienden van de Nimrod”. Via deze stichting is de financiële continuïteit van de Nimrod voor de toekomst grotendeels gewaarborgd. Tevens is hij, namens de Commissie Jachthonden, afgevaardigd als één van de vertegenwoordigers in de tweede werkgroep die belast is met een studie naar de reorganisatie van ORWEJA. In deze werkgroep vervult Rens een initiërende en prominente
rol.