Orweja legpenning voor Theo de Bruijn

Theo de Bruijn: jager, voorjager, trainer, keurmeester van jachthondenproeven, buitengewoon kundig bestuurder en fijne collega

Theo de Bruijn was vanaf 2005 keurmeester van de jachthondenproeven. Al vrij snel werd hij gevraagd zitting te nemen in de Commissie Jachthonden Proeven als secretaris-penningmeester, na een korte in werkperiode was hij spoedig een volwaardig lid van deze commissie.

De funktie van secretaris-penningmeester was Theo op het lijf geschreven, als secretaris verzorgde hij de correspondentie van de commissie, contact met organisaties, samenstellen van nieuwsbrieven en nog veel meer.  Ook was hij als commissielid betrokken bij verschillende Nimrods en heeft een grote bijdrage geleverd in het realiseren van uniformiteit in de organisatie van de Nimrod. 

Theo was een graag geziene keurmeester, als persoon maar zeker ook vanwege zijn kennis en kunde. Vele aspirant en leerlingkeurmeesters hebben van hem het vak geleerd.

In de provincie Noord-Holland zag men in Theo een man die verbinding kan maken. Hij was o.a. samen met Kees Tinga en Koos Kommers de adviescommissie voor de jachthondendiscipline in de provincie en tevens voorzitter van de vergadering van locatieleiders. Hij werkte mee aan de IWT en OWT in de provincie Noord-Holland

De jacht is een passie van Theo en ook hier onttrok hij zich niet aan zijn maatschappelijke verantwoording. Hij is tot op de dag van vandaag nog steeds voorzitter van de WBE Scherpmeer.

Jagen was voor hem vooral ook werken en trainen met zijn labradors. Aan zijn eerste hond Nuphar van de Hanzelhoeve heeft Theo warme gevoelens overgehouden. Met Black Nobel behaalde hij grote successen en nu staat weer Huntley te trappelen om met Theo op jacht te gaan en wedstrijden te lopen. We hopen deze combinatie te mogen begroeten op de wedstrijden.

Het is een groot genoegen vanwege zijn verdienste voor Orweja en in het bijzonder voor de werkzaamheden binnen de Commissie Jachthonden Proeven aan Theo de Orweja legpenning uit te reiken.

Rens Joosen, voorzitter Commissie Jachthonden Proeven