ORWEJA staat voor Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden en is een samenwerkingsverband tussen de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (Jagersvereniging) en de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland (RvB).

De ORWEJA bestaat uit de Commissie Jachthonden (CJ) ingesteld door de RvB en de Jagersvereniging. Deze commissie is belast met de zorg voor het goed functioneren van het wedstrijdwezen voor jachthonden, inbegrepen jachthondenproeven. De commissie houdt zich bezig met het vaststellen van reglementen, het regelen van de opleiding en het examen van jachthonden keurmeesters. De samenstelling, de taak, werkwijze en verantwoordingsplicht van deze commissie is geregeld in de Instructie ORWEJA.

Daarnaast zijn de beleidscommissies, bestaande uit de Jachthonden Wedstrijd Raad (JWR), hierin zitten de vertegenwoordigers van de veldwedstrijd organiserende verenigingen, en de Raad van Jachthonden Commissarissen (RJC), hierin zitten de vertegenwoordigers van de regio’s van de Jagersvereniging. Deze twee commissies hebben een beleidsvormende, adviserende, controlerende taak binnen de ORWEJA.

Vervolgens zijn er twee subcommissies, te weten de technische commissies welke bestaat uit de Commissie Jachthonden Proeven (CJP), hierin zitten uitsluitend keurmeesters voor de jachthondenproeven en het Field Trial Comité (FTC), hierin zitten uitsluitend keurmeesters voor de veldwedstrijden.

De Commissie Jachthonden heeft het samenstellen van reglementen, het verstrekken van vergunningen voor resp. jachthondenproeven en veldwedstrijden en de opleiding en het examen van keurmeesters gedelegeerd aan deze twee technische subcommissies.

De voorzitters van de beleidscommissies en de technische commissies maken deel uit van de Commissie Jachthonden tezamen met  de onafhankelijk voorzitter van de Commissie Jachthonden en twee vice-voorzitters, een namens de Raad van Beheer en een namens de Jagersvereniging. ORWEJA heeft een ambtelijk-secretaris.

ORWEJA structuur

ORWEJA overeenkomst