Persbericht mbt Jachthondenproeven 2020

Een jaar zonder jachthondenproeven …. gezondheid boven alles

Tot dinsdag 21 april bestond er nog de hoop dat het dit jaar mogelijk zou zijn om de jachthondenproeven, wellicht met behulp van aanpassingen en een protocol, door te laten gaan.
Op 21 april heeft de Rijksoverheid de maatregelen met betrekking tot het Coronavirus voor wat betreft evenementen verlengd tot 1 september 2020. Veel van onze jachthondenproeven en zeker ook de Nimrod zijn vergunningsplichtig. Op dat moment werd duidelijk dat er tot 1 september aanstaande in ieder geval geen proeven georganiseerd konden worden.
De vraag of we nog moesten doorgaan met het voorbereiden van eventuele proeven na 1 september werd nu urgent. Iedereen die betrokken is bij de jachthondensport gaat dit natuurlijk zeer aan het hart. Het is geen makkelijke beslissing om te nemen. Maar eigenlijk waren er voornamelijk argumenten om te besluiten dit seizoen niet te gaan starten.

Hieronder wordt een en ander toegelicht.
Covid 19 (veelal corona genoemd) is een virus dat nog niet effectief kan worden bestreden en zeer besmettelijk is.
De CJP is van mening dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid, de gezondheid van deelnemers, helpers en keurmeesters te groot is om een dergelijk aanzienlijk risico te nemen.
Een ethisch motief zoals gezondheid van deelnemers, helpers en keurmeesters weegt vele malen zwaarder dan sportieve en financiële motieven.
Het werken met een protocol tijdens een jachthondenproef om de benodigde 1.50 m afstand te houden is met betrekking tot de handhaving niet uitvoerbaar. Groepen tussen de 50 en 100 deelnemers (exclusief keurmeesters en helpers) zijn niet te managen.
Er waren voor dit jaar tot nu toe 48 SJP’s en 28 MAP’s aangemeld; totaal 76 proeven.
Tijdens de proeven worden dummy’s en wild meerdere malen gebruikt. Deelnemers, helpers en keurmeesters hebben deze meermaals in hun handen. Een hygiëneprotocol hiervoor is praktisch onuitvoerbaar.
Deelnemers en keurmeesters zijn bij meerdere proeven op diverse plaatsen in het land aanwezig en reizen daardoor veel. Dit wordt juist afgeraden.

Inmiddels waren bij de CJP diverse mails van organisaties en keurmeesters binnengekomen die hun bezorgdheid uiten en aandringen op het niet laten doorgaan van de jachthondenproeven. Binnen het keurmeesterkorps maakt meer dan de helft deel uit van de risicogroep boven 60 jaar. Dat geldt ook voor heel veel helpers en vrijwilligers bij de proeven.
Hoezeer ook iedereen die betrokken is bij de organisatie van jachthondenproeven en de uitoefening van de jachthondensport, getroffen wordt door dit besluit, het is goed om nu duidelijkheid te geven.
Na 1 september is corona nog niet uit ons leven verdwenen. We moeten in deze tijd meenemen dat de negatieve publiciteit bij het verspreiden van een coronabesmetting en de eventuele juridisch aspecten die dit tot gevolg kan hebben, onacceptabel zijn voor Orweja, de organiserende instanties en de Jagersvereniging.
De CJP hoopt verder dat door het nemen van een vroegtijdig besluit de organiserende instanties nog zo min mogelijk kosten hebben gemaakt en dus op dat vlak niet ook getroffen worden.
Door nu het besluit te nemen om de Jachthondenproeven 2020 niet te laten doorgaan, heeft dit weinig financiële consequenties en geeft het rust.
Dat geldt ook voor de deelnemers, want de inschrijvingen hebben nog niet plaatsgevonden.

Voor deelnemers telt daarnaast nog mee dat zij dit jaar zeer weinig tot niet (in groepen) hebben kunnen trainen met hun honden. Het is nog niet duidelijk wanneer de trainingen weer echt opgepakt kunnen worden.
Wachten tot de volgende regeringsverklaring op 21 mei aanstaande met het nemen van een definitief besluit om de Jachthondenproeven niet te laten doorgaan, is een schijnmaatregel.
Corona is na 21 mei en na 1 september niet verdwenen. Gezondheid staat voorop!


De CJP hoopt u allen in het seizoen 2021 in goede gezondheid weer terug te zien op de jachthondenproeven!