De processierups

Het is deze dagen extra oppassen met de eikenprocessierups. Deze kruipt als gevolg van de hitte massaal vanaf de boomtoppen naar beneden, op zoek naar verkoeling. De kans dat mens, maar ook dier, met de brandharen van de rups in aanraking komen is daardoor veel groter.

De Commissie Jachthondenproeven heeft daarom de organiserende instanties verzocht om bij het uitzetten van de jachthondenproeven in de maanden juli en augustus hiermee rekening te houden.

Geadviseerd wordt plaatsen waar eikenprocessierupsen in bomen worden waargenomen te vermijden en op die plaatsen geen “wachtkamers” in te richten en een alternatief te vinden – zonodig in overleg met de gedelegeerde – voor het verloren apport te land.

Iedere deelnemer heeft hierin natuurlijk een eigen verantwoordelijkheid. Men kan altijd besluiten om de hond terug te trekken.

Eigenaren van honden wordt geadviseerd zich middels publicaties op internet en/of social media goed te informeren.