De Raad van Jachthonden Commissarissen (RJC), hierin zitten de vertegenwoordigers van de provincies van de Jagersvereniging, heeft een beleidsvormende, adviserende, controlerende taak binnen ORWEJA.

Groningen: B. Busz, voorzitter