De Raad van Jachthonden Commissarissen (RJC), hierin zitten de vertegenwoordigers van de provincies van de Jagersvereniging, heeft een beleidsvormende, adviserende, controlerende taak binnen de ORWEJA.